tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Quốc tịch

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1179/QĐ-CTN
Ngày ban hành 15/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1179/QĐ-CTN năm 2015 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
1156/QĐ-CTN
Ngày ban hành 12/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1156/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
1087/QĐ-CTN
Ngày ban hành 08/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1087/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
672/QĐ-CTN
Ngày ban hành 10/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 672/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
665/QĐ-CTN
Ngày ban hành 09/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 665/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1701/QĐ-CTN
Ngày ban hành 24/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1701/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam 19 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy do Chủ tịch nước ban hành
759/QĐ-CTN
Ngày ban hành 17/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 759/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
421/QĐ-CTN
Ngày ban hành 05/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 421/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1139/QĐ-CTN
Ngày ban hành 06/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1139/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
828/QĐ-CTN
Ngày ban hành 18/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 828/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
829/QĐ-CTN
Ngày ban hành 18/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 829/QĐ-CTN của CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
830/QĐ-CTN
Ngày ban hành 18/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 830/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
758/QĐ-CTN
Ngày ban hành 11/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 758/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
757/QĐ-CTN
Ngày ban hành 11/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 757/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
756/QĐ-CTN
Ngày ban hành 11/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 756/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
739/QĐ-CTN
Ngày ban hành 08/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 739/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
741/QĐ-CTN
Ngày ban hành 08/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 741/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
700/QĐ-CTN
Ngày ban hành 01/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 700/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
693/QĐ-CTN
Ngày ban hành 31/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 693/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
694/QĐ-CTN
Ngày ban hành 31/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 694/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
676/QĐ-CTN
Ngày ban hành 25/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 676/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
677/QĐ-CTN
Ngày ban hành 25/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 677/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
680/QĐ-CTN
Ngày ban hành 25/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 680/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
679/QĐ-CTN
Ngày ban hành 25/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 679/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
671/QĐ-CTN
Ngày ban hành 23/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 671/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
669/QĐ-CTN
Ngày ban hành 23/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 669/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
670/QĐ-CTN
Ngày ban hành 23/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 670/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
666/QĐ-CTN
Ngày ban hành 21/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 666/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
668/QĐ-CTN
Ngày ban hành 21/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 668/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
667/QĐ-CTN
Ngày ban hành 21/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 667/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
432/QĐ-CTN
Ngày ban hành 06/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 432/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
419/QD-CTN
Ngày ban hành 04/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 419/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
420/QĐ-CTN
Ngày ban hành 04/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 420/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
405/QĐ-CTN
Ngày ban hành 30/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 405/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
406/QĐ-CTN
Ngày ban hành 30/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 406/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
408/QĐ-CTN
Ngày ban hành 30/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 408/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
407/QĐ-CTN
Ngày ban hành 30/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 407/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
400/QĐ-CTN
Ngày ban hành 29/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 400/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
367/QĐ-CTN
Ngày ban hành 26/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 367/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
368/QĐ-CTN
Ngày ban hành 26/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 368/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
346/QĐ-CTN
Ngày ban hành 20/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 346/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
348/QĐ-CTN
Ngày ban hành 20/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 348/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
347/QĐ-CTN
Ngày ban hành 20/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 347/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập trở lại quốc tịch Việt Nam
681/QĐ-CTN
Ngày ban hành 11/05/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 681/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
26/2007/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/09/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn và giải quyết việc đăng ký - quản lý hộ tịch có yếu tố nước ngoài, quốc tịch, lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành
31/2007/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/06/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/2007/QĐ-UBND về mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng, thanh và quyết toán lệ phí cấp giấy phép cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
1043/NQ-TVQH
Ngày ban hành 08/02/1971
Hiệu lực Hết hiệu lực
Nghị quyết 1043/NQ-TVQH
420/QD-CTN
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 420/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
421/QD-CTN
Ngày ban hành -
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 421/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
672/QĐ-CT
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 672/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940