tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
2774/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2774/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch triển khai thực thi quyền tác giả và quyền liên quan trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
16/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2014/QĐ-UBND về mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử; Bản tin của cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội; Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị xã, thành phố; Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
05/2013/TT-BKHCN
Ngày ban hành 20/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
THÔNG TƯ SỐ 05/2013/TT-BKHCN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 01/2007/TT-BKHCN NGÀY 14/02/2007 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 103/2006/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO THÔNG TƯ SỐ 13/2010/TT-BKHCN NGÀY 30/7/2010 VÀ THÔNG TƯ SỐ 18/2011/TT-BKHCN NGÀY 22/7/2011
97/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/09/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 97/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
Khongso
Ngày ban hành 20/12/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiệp ước biểu diễn và bản ghi âm (WPPT) (1996) với những tuyên bố đã được thông qua tại Hội nghị ngoại giao phê chuẩn hiệp ước và các quy định của Công ước Berne (1971) và Công ước Rome (1961) được viện dẫn trong hiệp ước này của WIPO
Khongso
Ngày ban hành 19/03/1991
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới
KhongSo
Ngày ban hành 27/06/1989
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định thư liên quan đến thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa năm 1969
Khongso
Ngày ban hành 01/01/1986
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thoả ước Lahay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp 1986
Khongso
Ngày ban hành 28/09/1979
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp
Khongso
Ngày ban hành 29/10/1971
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước Geneva bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống việc sao chép không được phép bản ghi âm của họ
Khongso
Ngày ban hành 24/07/1971
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước Berne năm 1971 về việc bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật
Khongso
Ngày ban hành 26/10/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước quốc tế về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, tổ chức phát sóng
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162