tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
18/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 18/2015/QĐ-UBND Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình
1150/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1150/QĐ-UBND năm 2015 quy định tỷ lệ quy đổi trọng lượng riêng đối với các loại đá làm vật liệu xây dựng thông thường sau chế biến trên địa bàn tỉnh An Giang
33/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 33/2015/QĐ-UBND điều chỉnh Bảng giá tối thiểu tài nguyên thiên nhiên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An
43/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 06/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 43/2015/NĐ-CP Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
2345/KH-BNN-TCLN
Ngày ban hành 23/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 2345/KH-BNN-TCLN năm 2015 triển khai Quyết định 120/QĐ-TTg phê duyệt Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
325/KH-UBND
Ngày ban hành 14/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 325/KH-UBND năm 2015 về đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Kon Tum
200/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 29/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 200/QĐ-BTNMT năm 2015 phê duyệt Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam giai đoạn 2015-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
48/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 48/QĐ-UBND năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
10/QĐ-TCTL-VP
Ngày ban hành 09/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/QĐ-TCTL-VP năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý nguồn nước và nước sạch nông thôn do Tổng cục trưởng Tổng Cục Thủy lợi ban hành
33/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND quy định về ban hành quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
113/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 113/2014/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Gia Lai đến năm 2025
117/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 117/2014/NQ-HĐND quy định về phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
120/2014/NQ-HĐNĐ
Ngày ban hành 11/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 120/2014/NQ-HĐNĐ về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí các khoản phí, lệ phí thuộc lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành
29/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
33/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 33/2014/QĐ-UBND Bổ sung giá cát dùng để san lấp mặt bằng, bồi đắp công trình vào Bảng giá tính thuế tài nguyên tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định 11/2014/QĐ-UBND
17/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2014/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
95/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 95/2014/QĐ-UBND về cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
14050/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 21/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14050/TCHQ-GSQL năm 2014 đưa mẫu địa chất ra nước ngoài
21/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2014/QĐ-UBND về mức giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình
66/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 66/2014/QĐ-UBND về Quy định quản lý Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
2690/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2690/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt đơn giá bình quân trồng rừng, chăm sóc rừng trồng thay thế theo quy trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
37/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 37/2014/QĐ-UBND Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1976/QĐ-TTg
Ngày ban hành 30/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1976/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
1586/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1586/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
59/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 59/2014/QĐ-UBND về tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai và quy đổi trọng lượng ra khối lượng làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1920/QĐ-TTg
Ngày ban hành 24/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1920/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Đề án Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Kiểm lâm giai đoạn 2014-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
22/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 22/2014/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
47/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 47/2014/QĐ-UBND về phân cấp, phân công trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
1893/QĐ-TTg
Ngày ban hành 20/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1893/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng apatit đến năm 2020, có xét đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
1038/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1038/QĐ-UBND năm 2014 đính chính Quyết định 28/2014/QĐ-UBND do tỉnh Hà Nam ban hành
2090/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 29/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2090/QĐ-BTNMT Bộ đơn giá chi tiết sản phẩm quan trắc và phân tích môi trường Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn ngân sách Trung ương năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
1900/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1900/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
2098/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2098/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng do tỉnh Đắk Lắk ban hành
2604/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2604/QĐ-UBND năm 2014 quy định hệ số quy đổi từ khoáng sản thành phẩm ra khoáng sản nguyên khai, tỷ trọng sản phẩm khoáng sản và hệ số nở rời đối với các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
17/CT-UBND
Ngày ban hành 08/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác ngăn chặn việc sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản do tỉnh Quảng Bình ban hành
1888/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1888/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Kế hoạch hành động đa dạng sinh học tỉnh Bình Phước đến năm 2020
2691/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2691/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
59/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 59/2014/QĐ-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên áp dụng đối với loại tài nguyên khoáng sản do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
10/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2014/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
59/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 59/2014/QĐ-UBND về thu lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn thành phố Hà Nội
151/KH-UBND
Ngày ban hành 19/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 151/KH-UBND năm 2014 thực hiện thí điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội
1435/QĐ-TTg
Ngày ban hành 18/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1435/QĐ-TTg năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2125/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2125/QĐ-UBND năm 2014 về công bố Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Sơn La đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030
2581/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2581/QĐ-UBND năm 2014 ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tỉnh Long An ban hành
1486/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1486/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
41/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 24/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 41/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước
112/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 112/2014/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng, thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
113/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 113/2014/NQ-HĐND về Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
11/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND bãi bỏ, ban hành mới phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940