tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Thể dục thể thao

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1819/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1819/2014/QĐ-UBND về chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao lập thành tích tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc, giải vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia do thành phố Hải Phòng ban hành
05/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2014/QĐ-UBND về chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao của tỉnh lập thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao Quốc gia do tỉnh Quảng Bình ban hành
157/TB-VPCP
Ngày ban hành 17/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 157/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Thủ tướng Chính phủ về đăng cai và chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 18 (ASIAD 18) do Văn phòng Chính phủ ban hành
02/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2014/QĐ-UBND quy định chế độ chi tiêu tài chính tổ chức các giải thi đấu thể thao tỉnh Kon Tum
1411/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1411/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 của tỉnh Quảng Bình theo Nghị quyết 08-NQ/TW
24/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 24/2012/QĐ-UBND về Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lai Châu
30/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 30/2012/QĐ-UBND về Quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động, huấn luyện viên thể thao tỉnh Khánh Hòa
149/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH-BVHTTDL
Ngày ban hành 12/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 149/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH-BVHTTDL của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 32/2011/QĐ-TTg
04/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 30/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng trang thiết bị tập luyện, thi đấu của các đội tuyển thể thao quốc gia
223/TB-VPCP
Ngày ban hành 23/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 223/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về quy hoạch tổ chức Hội khỏe Phù đổng và Đại hội thể dục thể thao quốc gia, kế hoạch đầu tư khai thác nhà thi đấu và Trung tâm thể dục thể thao vùng do Văn phòng Chính phủ ban hành
08/2011/NQ-HĐND
Ngày ban hành 22/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 08/2011/NQ-HĐND áp dụng chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu do Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VIII, kỳ họp thứ 3 ban hành
280/2009/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/07/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 280/2009/NQ-HĐND về sửa đổi quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao tỉnh Sơn La kèm theo Nghị quyết 155/2007/NQ-HĐND
32/2006/QĐ-UB
Ngày ban hành 21/03/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 32/2006/QĐ-UB phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu thể thao ngoài trời và Khu dịch vụ thể thao (thuộc Khu Liên hợp thể thao) Quốc gia) - tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940