tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1801/QĐ-BTP
Ngày ban hành 10/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1801/QĐ-BTP Bảng Tiêu chí chấm điểm cách tính điểm thi đua xếp hạng sở tư pháp 2015
846/QĐ-BTP
Ngày ban hành 05/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 846/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề "Cơ quan tư pháp địa phương thi đua, lập thành tích, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của ngành Tư pháp năm 2015"
41/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 41/2015/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", Thầy thuốc Ưu tú"
124/HD-CT
Ngày ban hành 22/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn 124/HD-CT năm 2015 về tiếp tục giải quyết khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía bắc, hải đảo xa do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành
5228/BNV-CQĐP
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5228/BNV-CQĐP 2014 xử lý kỷ luật đối với cán bộ cấp xã
25/CT-UBND
Ngày ban hành 24/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2014 tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
40/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 40/2014/QĐ-UBND về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình
33/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 33/2014/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 7 Quy chế xét tặng danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” kèm theo Quyết định 22/2010/QĐ-UBND do thành phố Hà Nội ban hành
278/TB-VPCP
Ngày ban hành 18/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 278/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Chỉ thị 34-CT/TW tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng do Văn phòng Chính phủ ban hành
83/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 83/2014/NQ-HĐND quy định đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng huy hiệu cho cá nhân có công đóng góp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La
652/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 652/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu theo Nghị định 16/2013/NĐ-CP về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
692/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 692/QĐ-UBND thành lập cụm, khối thi đua và phân công nhiệm vụ trưởng, phó cụm, khối thi đua năm 2014 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
18/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 18/2014/QĐ-UBND về thi đua, khen thưởng đối với đối tượng nộp thuế do tỉnh Long An ban hành
471/HD-BTĐKT
Ngày ban hành 03/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn 471/HD-BTĐKT năm 2014 về khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 -2015 Ban Thi đua khen thưởng Trung ương ban hành
359/QĐ-TTg
Ngày ban hành 10/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 359/QĐ-TTg năm 2014 về tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2013 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
181/QĐ-TTg
Ngày ban hành 23/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 181/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2011 - 2016
33/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 33/2013/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tuyển dụng, điều động, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, chế độ, chính sách và quản lý những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
1421/TB-BTĐKT
Ngày ban hành 08/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 1421/TB-BTĐKT ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại phiên họp lần thứ 52 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
05/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2013/QĐ-UBND về Quy định chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia, khu vực quốc gia, kỳ thi cấp tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
19/TB-BTĐKT
Ngày ban hành 07/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 19/TB-BTĐKT ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2013
3360/BHXH-TĐKT
Ngày ban hành 17/08/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3360/BHXH-TĐKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc xét tặng danh hiệu "Người tốt, Việc tốt" năm 2012
3920/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3920/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua xây dựng đô thị "xanh - sạch - đẹp" năm 2012 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
957/QĐ-TTg
Ngày ban hành 27/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 957/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 12.
879/QĐ-KTNN
Ngày ban hành 07/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 879/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Kiểm toán Nhà nước
36/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 36/2012/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển; trình tự và thủ tục đánh giá; khen thưởng, kỷ luật; chế độ thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
609/HD-BTĐKT
Ngày ban hành 11/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn 609/HD-BTĐKT hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành
39/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 39/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
53/TB-VPCP
Ngày ban hành 20/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 53/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp lần thứ 45 của Hội đồng thi đua - Khen thưởng Trung ương
136/QĐ-BXD
Ngày ban hành 15/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 136/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ quan Bộ Xây dựng
139/QĐ-TTg
Ngày ban hành 03/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 139/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật lần thứ 4, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật lần thứ 3
139/QĐ-TTg
Ngày ban hành 03/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 139/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật lần thứ 4, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật lần thứ 3 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
71-TB/TW
Ngày ban hành 12/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 71-TB/TW thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với tổ chức có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành
01/CT-BTTTT
Ngày ban hành 05/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua, khen thưởng năm 2012
2468/QĐ-TTg
Ngày ban hành 28/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2011
83/2011/TT-BCA
Ngày ban hành 27/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 83/2011/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định về quản lý tài chính thực hiện chế độ thi đua, khen thưởng trong Công an Nhân dân
4480/QĐ-BTP
Ngày ban hành 16/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4480/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp năm 2011
4479/QĐ-BTP
Ngày ban hành 16/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4479/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc tặng cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2011”
4480/QĐ-BTP
Ngày ban hành 16/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4480/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp năm 2011
35/2011/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 28/11/2011
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 35/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
55/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 55/2011/QĐ-UBND về quy chế công tác thi đua, khen thưởng trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác quốc phòng quân sự địa phương và Phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia do tỉnh Nghệ An ban hành
38/2011/TT-BTNMT
Ngày ban hành 20/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 38/2011/TT-BTNMT
02/CT-BTTTT
Ngày ban hành 12/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-BTTTT năm 2011 triển khai Chỉ thị 725/CT-TTg về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 05 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2052/BKHĐT-TĐKT
Ngày ban hành 05/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2052/BKHĐT-TĐKT về khen thưởng năm 2010 đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
412/QĐ-BTP
Ngày ban hành 30/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 412/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2011
717/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 717/2011/QĐ-UBND về Quy chế thi đua, khen thưởng đối với lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố và Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành
12/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/04/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 12/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ khen thưởng đối với giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong hoạt động dạy và học trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành
01/2010/TT-BNV
Ngày ban hành 16/04/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 01/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
101/TB-UBND
Ngày ban hành 07/04/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 101/TB-UBND về kết luận tại cuộc họp Thường trực UBND thành phố về Dự án Đài tưởng niệm liệt sỹ Hà Nội, mặt trận Kon Tum và về việc an táng cán bộ trung, cao cấp và cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945
53/2008/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/12/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 53/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân chia cụm, khối thi đua và phân bổ số lượng cờ thi đua của UBND tỉnh Lâm Đồng tặng thưởng cho các địa phương, đơn vị do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành
424/QÐ-TTg
Ngày ban hành 23/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 424/QÐ-TTg về việc tặng Bằng khen của thủ tướng chính phủ
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940