tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Thi hành án

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
2544/QĐ-BTP
Ngày ban hành 08/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2544/QĐ-BTP xếp hạng Cục Thi hành án dân sự tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương 2016
4967/BTP-TCTHADS
Ngày ban hành 03/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4967/BTP-TCTHADS 2014 hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự
580/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 580/QĐ-UBND năm 2014 về phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản do tỉnh Ninh Bình ban hành
72/NQ-CP
Ngày ban hành 03/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 72/NQ-CP về việc bãi bỏ một số điều của nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự.
642/QĐ-TCTHADS
Ngày ban hành 01/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 642/QĐ-TCTHADS năm 2014 về Kế hoạch kiểm tra việc ra quyết định hoãn thi hành án, ủy thác thi hành án dân sự đối với cơ quan thi hành án dân sự do Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành
23/2013/CT-UBND
Ngày ban hành 04/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 23/2013/CT-UBND về tăng cường công tác thi hành án dân sự, hành chính do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
275/QĐ-TTg
Ngày ban hành 04/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 275/QĐ-TTg năm 2013 điều chỉnh đề án “Xây dựng trụ sở, kho vật chứng cho cơ quan Thi hành án dân sự và xây dựng cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW, giai đoạn 2011 - 2015” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Thông tư liên tịch 136/2012/TTLT-BTC-BTP
Ngày ban hành 16/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 136/2012/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự
04/TTLN
Ngày ban hành 24/07/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 04/TTLN Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Pháp lệnh Công nhận và thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162