tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Thông tư

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
Khongso
Ngày ban hành 17/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg về phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Khongso
Ngày ban hành 17/07/2015
Hiệu lực Hết hiệu lực
Dự thảo Thông tư về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
26/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 14/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 26/2015/TT-BLĐTBXH
25/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 13/07/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 25/2015/TT-BLĐTBXH
23/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 13/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 23/2015/TT-BCT về Quy định trình tự, thủ tục đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
04/2015/TT-TTCP
Ngày ban hành 09/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2015/TT-TTCP quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành
105/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 08/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 105/2015/TT-BTC sửa đổi hướng dẫn cơ chế tài chính và giải ngân đối với nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu cho hai Dự án Xây dựng tuyến đườnng sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội (tuyến số 3) và Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP. Hồ Chí Minh kèm theo Thông tư 117/2013/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Khongso
Ngày ban hành 08/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
29/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 06/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 29/2015/TT-BGTVT
31/2015/TT-BCA
Ngày ban hành 06/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 31/2015/TT-BCA hướng dẫn về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Khongso/DTTT
Ngày ban hành 03/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ban hành
104/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 03/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 104/2015/TT-BTC hướng dẫn đối tượng áp dụng thực hiện Quyết định 33/2014/QĐ-TTg quy định chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành
13/2015/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 30/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục
08/2015/TT-NHNN
Ngày ban hành 30/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2015/TT-NHNN sửa đổi quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam kèm theo Thông tư 40/2011/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
28/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 28/2015/TT-BGTVT sửa đổi Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét luồng hàng hải, khu nước, vùng nước trong vùng nước cảng biển kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách Nhà nước và quản lý Nhà nước về hàng hải đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biển và luồng hàng hải theo Thông tư 25/2013/TT-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
102/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 30/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 102/2015/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
37/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 30/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 37/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Khongso/DTTT
Ngày ban hành 29/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp đặc thù áp dụng cho Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
100/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 29/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Dự thảo Thông tư 100/2015/TT-BTC hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
101/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 29/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư 101/2015/TT-BTC bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
08/2015/TT-BTP
Ngày ban hành 26/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2015/TT-BTP
09/2015/TT-BTP
Ngày ban hành 26/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09/2015/TT-BTP
11/2015/TT-BKHCN
Ngày ban hành 26/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 11/2015/TT-BKHCN
15/2015/TT-BYT
Ngày ban hành 26/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 15/2015/TT-BYT hướng dẫn thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV và người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
07/2015/TT-NHNN
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07/2015/TT-NHNN Quy định về bảo lãnh ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
24/2015/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 24/2015/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 50/2013/TT-BNNPTNT quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Khongso/DTTT
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc lập báo cáo thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
23/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 23/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
21/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 23/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 21/2015/TT-BCT Quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
96/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
20/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 20/2015/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
15/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 15/2015/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các loại kíp nổ do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
18/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 18/2015/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dây cháy chậm công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
23/2015/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 23/2015/TT-BNNPTNT về quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
14/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14/2015/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Máy nổ mìn điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
26/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 26/2015/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn kèm theo Quyết định 47/2014/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
10/2015/TT-BKHCN
Ngày ban hành 19/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10/2015/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 26/2011/TT-BKHCN quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm soát viên chất lượng đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
93/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 19/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Dự Thảo Thông tư 93/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quán Hàu, tỉnh Quảng Bình do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
95/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 19/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 95/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km763+800 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Trị do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
22/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 18/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 22/2015/TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 05 nghề: Phiên dịch tiếng Anh du lịch; Marketing du lịch; Kỹ thuật làm bánh; Điều dưỡng; Kế toán lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
47/2015/TT-BQP
Ngày ban hành 18/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 47/2015/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 169/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
25/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 18/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 25/2015/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
21/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 18/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 21/2015/TT-BLĐTBXH Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 06 nghề: Tự động hóa công nghiệp; Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 220KV trở lên; Kỹ thuật truyền hình cáp; Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su; Kiểm ngư; Trồng rau do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
20/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 17/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 20/2015/TT-BLĐTBXH về Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc; Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Xây dựng cầu đường bộ; Nguội sửa chữa máy công cụ; Kỹ thuật máy nông nghiệp; Sửa chữa máy thi công xây dựng; Vận hành máy thi công nền; Vận hành máy thi công mặt đường; Cơ điện nông thôn; Xử lý nước thải công nghiệp; Chế biến thực phẩm; Chế biến và bảo quản thủy sản; Trồng cây
19/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 17/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 19/2015/TT-BLĐTBXH về Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa; Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí; Bảo vệ môi trường đô thị; Xử lý rác thải; Chế biến lương thực; Lắp đặt thiết bị lạnh; Công nghệ may veston; Công nghệ sợi; Sửa chữa thiết bị dệt; Gia công ống công nghệ; Vận hành máy xây dựng; Marketing thương mại; Quản lý khai thác công trình thủy lợi; Vận hành cần, cầu trục; Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm
16/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 17/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 16/2015/TT-BTTTT
18/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 16/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 18/2015/TT-BLĐTBXH về Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Chạm khắc đá; Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò; Lái tàu đường sắt; Thông tin tín hiệu đường sắt; Điều hành chạy tàu hỏa; Gò; Luyện gang; Luyện thép; Công nghệ cán, kéo kim loại; Công nghệ sơn tàu thủy do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
05/2015/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 16/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
24/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 16/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 24/2015/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt - Giá chuyển hướng toa xe - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
07/2015/TT-BTP
Ngày ban hành 15/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07/2015/TT-BTP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số quy định của Nghị định 113/2014/NĐ-CP về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162