tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Thuế

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
11090/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 24/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 11090/TCHQ-TXNK miễn thuế nhập khẩu 2016
5392/TCT-CS
Ngày ban hành 23/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5392/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi 2016
07/CT-TTHT
Ngày ban hành 04/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 07/CT-TTHT kê khai thuế giá trị gia tăng chi nhánh ngoại tỉnh thành phố Hồ Chí Minh 2016
16/CT-TTHT
Ngày ban hành 04/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 16/CT-TTHT thuế nhà thầu thành phố Hồ Chí Minh 2016
2089/TXNK-CST
Ngày ban hành 11/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2089/TXNK-CST của Cục Thuế xuất nhập khẩu về việc xử lý thuế hàng sản xuất xuất khẩu tiêu thụ nội địa
10096/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 27/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn số 10096/BTC-TCHQ về việc Gia hạn nộp thuế
92/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 15/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
991/QĐ-TCT
Ngày ban hành 04/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 991/QĐ-TCT năm 2015 về xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư 179/2013/TT-BTC do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
550/QĐ-TCT
Ngày ban hành 30/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 550/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành tạm thời Bản mô tả công việc cho từng vị trí việc làm của công chức thuế trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, tổ chức và hộ, cá nhân kinh doanh
12/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 12/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
978/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 02/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 978/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định giá tính thuế
90/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 90/2014/QĐ-UBND bổ sung danh mục khoáng sản đá bazan làm phụ gia xi măng vào Bảng giá tối thiểu tài nguyên, thiên nhiên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An
5463/TCT-CS
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5463/TCT-CS 2014 vướng mắc xác định thuế suất thuế tài nguyên
14549/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14549/TCHQ-TXNK năm 2014 xác định giá trị quà tặng để tính thuế thu nhập cá nhân
5469/TCT-KK
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5469/TCT-KK 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng Đại sứ quán Đức
14505/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 03/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14505/TCHQ-TXNK 2014 thời hạn nộp dần thuế VAT
5411/TCT-TNCN
Ngày ban hành 03/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5411/TCT-TNCN năm 2014 Kế hoạch thực hiện Luật sửa đổi các Luật về thuế
14507/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 03/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14507/TCHQ-TXNK năm 2014 thời điểm tính thuế nhập khẩu
5392/TCT-CS
Ngày ban hành 02/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5392/TCT-CS năm 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng
17582/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 02/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 17582/BTC-TCHQ 2014 thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô thay đổi mục đích sử dụng
5393/TCT-KK
Ngày ban hành 02/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5393/TCT-KK 2014 chuyển hồ sơ liên quan hoàn thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu nộp nhầm nộp thừa
14403/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 01/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14403/TCHQ-TXNK 2014 thuế giá trị gia tăng mặt hàng hạt điều
17478/BTC-CST
Ngày ban hành 01/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 17478/BTC-CST năm 2014 Hướng dẫn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại
14402/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 01/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14402/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc thực hiện Thông tư 29/2014/TT-BTC về giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
91/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 91/2014/QĐ-UBND Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Chi cục Thuế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
10275/CT-TTHT
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10275/CT-TTHT 2014 thuế nhà thầu
60675/CT-QLAC
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 60675/CT-QLAC năm 2014 sử dụng mẫu hóa đơn
10296/CT-TTHT
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10296/CT-TTHT năm 2014 lập hoá đơn
29/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2014/QĐ-UBND về tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không qua hình thức đấu giá; đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước; khung giá cho thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
5298/TCT-TNCN
Ngày ban hành 27/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5298/TCT-TNCN 2014 thuế thu nhập cá nhân cổ đông góp vốn bằng phần vốn góp
10257/CT-TTHT
Ngày ban hành 27/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10257/CT-TTHT chính sách thuế
43/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 43/2014/QĐ-UBND quy định giá tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
10249/CT-PC
Ngày ban hành 27/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10249/CT-PC 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp hàng hóa xuất khẩu
10240/CT-TTHT
Ngày ban hành 27/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10240/CT-TTHT năm 2014 thuế thu nhập cá nhân thành phố Hồ Chí Minh
10244/CT-TTHT
Ngày ban hành 27/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10244/CT-TTHT 2014 kê khai thuế chi nhánh sản xuất hạch toán phụ thuộc
10235/CT-TTHT
Ngày ban hành 27/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10235/CT-TTHT năm 2014 khai thuế chuyển nhượng bất động sản thành phố Hồ Chí Minh
10243/CT-TTHT
Ngày ban hành 27/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10243/CT-TTHT năm 2014 thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ xuất khẩu
5291/TCT-KK
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5291/TCT-KK 2014 kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng
71/2014/QH13
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014
8926/BKHĐT-GSTĐĐT
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8926/BKHĐT-GSTĐĐT 2014 thuế thu nhập doanh nghiệp đầu tư BOT BT
5283/TCT-TVQH
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5283/TCT-TVQH 2014 bổ sung hồ sơ tài liệu Đội Thuế số 2 Chi cục Thuế huyện Chư Păh
10206/CT-TTHT
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10206/CT-TTHT 2014 lập hóa đơn Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
17205/BTC-CST
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 17205/BTC-CST 2014 khấu trừ thuế giá trị gia tăng
10166/CT-TTHT
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10166/CT-TTHT 2014 thuế giá trị gia tăng
10181/CT-TTHT
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10181/CT-TTHT 2014 chi phí được trừ thuế thu nhập doanh nghiệp
10160/CT-TTHT
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10160/CT-TTHT 2014 chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
17125/BTC-CST
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 17125/BTC-CST năm 2014 hướng dẫn chính sách thuế xăng sinh học E5RON92
10174/CT-TTHT
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10174/CT-TTHT 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng Cục thuế Hồ Chí Minh
10084/CT-TTHT
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10084/CT-TTHT 2014 lập hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ
10120/CT-TTHT
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10120/CT-TTHT 2014 Thuế thu nhập doanh nghiệp
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162