tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Thủy Lợi

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
19/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND phê duyệt Dự án quy hoạch phòng chống lũ chi tiết tuyến sông Hồng và sông Luộc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020
9718/BNN-KHCN
Ngày ban hành 03/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9718/BNN-KHCN năm 2014 công bố tiêu chuẩn quốc gia công trình thủy lợi
9717/BNN-KHCN
Ngày ban hành 03/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9717/BNN-KHCN năm 2014 tiêu chuẩn quốc gia công trình thủy lợi
81/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 81/2014/QĐ-UBND Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Tàu Voi, tỉnh Hà Tĩnh
2612/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2612/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán mẫu, thiết kế điển hình các công trình kênh mương theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk
77/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 77/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 93/2009/QĐ-UBND về Quy trình vận hành và điều tiết Hồ chứa nước Vực Mấu tỉnh Nghệ An
29/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2014/QĐ-UBND quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
2218/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2218/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt kế hoạch thực hiện tái cơ cấu ngành Thuỷ lợi tỉnh Sơn La
37/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 37/2014/QĐ-UBND về Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Sông Rác, tỉnh Hà Tĩnh
1337/QĐ-TTg
Ngày ban hành 11/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1337/QĐ-TTg năm 2014 về Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả trong mùa lũ hàng năm do Thủ tướng Chính phủ ban hành
1201/QĐ-TTg
Ngày ban hành 23/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1201/QĐ-TTg năm 2014 về Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Srêpôk do Thủ tướng Chính phủ ban hành
1322/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1322/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí kiểm định đánh giá an toàn đập của công trình hồ chứa nước Gia Hoét I, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Nghị định 72/2007/NĐ-CP
820/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 820/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch triển khai Chương trình hành động theo Nghị quyết 11/NQ-CP về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện do tỉnh Bắc Kạn ban hành
1003/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1003/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí kiểm định đánh giá an toàn đập của công trình hồ chứa nước Lồ Ồ, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Nghị định 72/2007/NĐ-CP
996/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 996/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch diện tích tưới, tiêu miễn thủy lợi phí và dự toán kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí cho đơn vị quản lý thủy nông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2014
663/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 663/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí năm 2013 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
428/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 tỉnh Bình Phước
2830/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2830/QĐ-UBND năm 2013 về đơn giá thay thế để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Phát triển hệ thống tưới Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã hồ chứa nước Cửa Đặt đoạn qua huyện Thọ Xuân và Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
1025/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1025/2013/QĐ-UBND Quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng
1023/QĐ-BNN-TCTL
Ngày ban hành 08/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1023/QĐ-BNN-TCTL năm 2013 phê duyệt danh mục hồ chứa thủy lợi để lại cho Tổng công ty Cà phê Việt Nam và bàn giao cho địa phương quản lý do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
1555/TB-BNN-VP
Ngày ban hành 26/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 1555/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại cuộc họp về Dự án đầu tư: Nâng cấp cống Cầu Xe thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2501/QĐ-BNN-HTQT
Ngày ban hành 12/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2501/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 giao nhiệm vụ Chủ dự án giai đoạn chuẩn bị dự án “Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
05/BXD-GĐ
Ngày ban hành 31/08/2012
Hiệu lực Không xác định
Công văn 05/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn kiểm tra đánh giá an toàn của các đập hồ thủy điện, thủy lợi
1451/QĐ-BNN-KH
Ngày ban hành 19/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1451/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Phương án điều tra, dự toán dự án và giao nhiệm vụ điều tra về quản lý, khai thác và sử dụng công trình thủy lợi
59/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 59/2011/QĐ-UBND về Quy định thu tiền sử dụng nước sinh hoạt và mức hỗ trợ sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành
2185/QĐ-BNN-XD
Ngày ban hành 21/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2185/QĐ-BNN-XD năm 2011 phê duyệt Sổ tay vận hành dự án (POM) - Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (WB6) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
1582/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/07/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1582/QĐ-UBND 2011 Đề án rà soát phát triển thủy lợi nhỏ dân tộc thiểu số Lâm Đồng
840/QĐ-BNN-TCCB
Ngày ban hành 24/06/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 840/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch biên chế hưởng lương từ kinh phí dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi năm 2011 cho Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7
836/QĐ-BNN-TCCB
Ngày ban hành 24/06/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 836/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch biên chế hưởng lương từ kinh phí dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi năm 2011 cho Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10
786/QD-BNN-KHCN
Ngày ban hành 19/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 786/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Hội đồng thẩm tra Hồ sơ xây dựng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật, lĩnh vực Thủy lợi
947/BNN-KH
Ngày ban hành 09/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 947/BNN-KH Đề nghị bố trí vốn đối ứng Dự án Thủy lợi ADB.3.
286/QĐ-BNN-TC
Ngày ban hành 22/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 286/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự toán chi phí quản lý năm 2011 của Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi Cửa Đạt thuộc Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 3
358/QĐ-BNN-XD
Ngày ban hành 03/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 358/QĐ-BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch đấu thầu rà phá bom mìn, vật nổ gói thầu dự án Cống Kinh lộ thuộc Quy hoạch Thuỷ lợi chống ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
15/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/07/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 15/2010/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VII, kỳ họp thứ 20 ban hành
1270/1998/QĐ-UB
Ngày ban hành 18/05/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1270/1998/QĐ-UB
1269/1998/QĐ-UB
Ngày ban hành 18/05/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1269/1998/QĐ-UB
389/1998/QĐ-UB
Ngày ban hành 17/02/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 389/1998/QĐ-UB
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940