tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Tiết kiệm-Phòng chống tham nhũng-Lãng phí

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
668/KH-UBND
Ngày ban hành 27/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 668/KH-UBND triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công, viên chức và nhân dân" năm 2015 do thành phố Hải Phòng ban hành
48/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 48/2014/QĐ-UBND quy định kê khai, công khai, xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai tại cơ quan tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Long An
28/KH-UBND
Ngày ban hành 26/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 28/KH-UBND năm 2014 thực hiện Kế hoạch 102-KH/TU thực hiện Kết luận 21-KL/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí do tỉnh Tuyên Quang ban hành
161/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 161/QĐ-UBND về Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014 do tỉnh Bắc Giang ban hành
672/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 672/QĐ-UBND về Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Phú Thọ năm 2014
897/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 897/QĐ-UBND về Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014
07/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2014/QĐ-UBND về chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
228/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 228/QĐ-UBND năm 2013 về Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2014 - 2015 do tỉnh Nam Định ban hành
822/QĐ-BTP
Ngày ban hành 08/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 822/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
31/2012/QĐ-TTg
Ngày ban hành 26/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 31/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng
4143/BGTVT-TC
Ngày ban hành 30/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 4143/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí điện, xăng dầu, khánh tiết, hội nghị, công tác phí
6890/BTC-HCNS
Ngày ban hành 23/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 6890/BTC-HCNS của Bộ Tài chính về việc thực hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí điện, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, khánh tiết, hội nghị, công tác phí
889/QĐ-BTC
Ngày ban hành 09/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 889/QĐ-BTC năm 2012 về Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công, viên chức thuộc Bộ Tài chính từ năm 2012 đến năm 2016
2029/BNN-TC
Ngày ban hành 15/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2029/BNN-TC báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
1264/BHXH-BC
Ngày ban hành 05/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1264/BHXH-BC triển khai công tác tổng kết và xây dựng chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
1411/QĐ-BCT
Ngày ban hành 28/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1411/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Công Thương giai đoạn 2011 -2015
1250/TCHQ-TVQT
Ngày ban hành 24/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1250/TCHQ-TVQT của Tổng cục Hải quan về việc thực hành tiết kiệm thêm 10%
162/CĐ-TTg
Ngày ban hành 09/02/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công điện 162/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh thực trạng tiêu cực trong tổ chức lễ hội
240-HĐBT
Ngày ban hành 26/06/1990
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 240-HĐBT Về đấu tranh chống tham nhũng
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162