tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Tòa Án

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
01/2014/TT-CA
Ngày ban hành 27/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2014/TT-CA Ban hành nội quy phiên tòa
510/2012/QĐ-TANDTC
Ngày ban hành 05/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 510/2012/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng xe ô tô phục vụ chức danh, xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng trong các đơn vụ thuộc ngành Tòa án nhân dân
16/QĐ-TANDTC
Ngày ban hành 08/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Thư ký Tòa án nhân dân tối cao
01/2012/CT-CA
Ngày ban hành 11/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/2012/CT-CA của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2012 của ngành Tòa án nhân dân
17/TB-TKTH
Ngày ban hành 03/02/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 17/TB-TKTH về kết luận của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tại hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2010 của ngành Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
10/2009/UBTVQH12
Ngày ban hành 27/02/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 10/2009/UBTVQH12 về Án phí, lệ phí tòa án
01/2004/TTLT-TANDTC-UBTWMTTQVN
Ngày ban hành 01/03/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 01/2004/TTLT-TANDTC-UBTWMTTQVN của Toà án nhân dân tối cao và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn về việc chuẩn bị nhân sự và giới thiệu bầu Hội thẩm Toà án nhân dân
132/2002/NQ-UBTVQH11
Ngày ban hành 04/10/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 132/2002/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế phối hợp giữa Toà án nhân dân tối cao và Hội đồng nhân dân địa phương trong việc quản lý các toà án nhân dân địa phương về tổ chức
Quyết định 1322/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1322/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng kết thi hành Bộ luật Dân dự năm 2005
77C
Ngày ban hành 28/12/1945
Hiệu lực Còn hiệu lực
Sắc lệnh 77C Về việc thiết lập một toà án quân sự tại Phan Thiết
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162