tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Truyền thông

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1000/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 18/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1000/QĐ-BTTTT năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đo kiểm và Dịch vụ phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
26/NQ-CP
Ngày ban hành 15/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2015 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế do Chính phủ ban hành
799/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 799/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015
1765/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1765/QĐ-BTTTT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông
26/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2014/QĐ-UBND Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
31/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/2014/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2053/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2053/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
15/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 15/2014/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
730/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 01/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 730/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giao Trung tâm Đo kiểm và Dịch vụ phát thanh, truyền hình thuộc Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử hợp tác cùng với Công ty trách nhiệm hữu hạn Đo kiểm AMI triển khai Dự án "Đo lường định lượng khán giả truyền hình"
1008/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1008/QĐ-UBND năm 2014 thực hiện chuyên trang tuyên truyền về tỉnh Bình Định trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo
100/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 100/2013/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ phát lại chương trình phát thanh, truyền hình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở vùng sâu, vùng xa, biên giới tỉnh Long An giai đoạn 2012-2015
1409/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 15/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1409/QĐ-BVHTTDL năm 2013 phê duyệt Kế hoạch triển khai hoạt động tuyên truyền về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên phương tiện tàu hỏa Bắc - Nam do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
1609/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 31/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1609/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thông qua phương án đơn giản hóa 07 nhóm thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông
75/TB-BTTTT
Ngày ban hành 03/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 75/TB-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm và triển khai Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2012
896/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 896/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2011 - 2020
744/QD-BTTTT
Ngày ban hành 03/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 744/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
744/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 03/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 744/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
12/CTPH-TCDS
Ngày ban hành 24/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chương trình 12/CTPH-TCDS phối hợp giữa Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế và Hệ văn hóa – Đời sống – Khoa giáo (VOV2), Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012 – 2015
463/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 22/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 463/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện tiêu chí ngành thông tin và truyền thông về xây dựng nông thôn mới
338/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 338/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm
335/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 335/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm
282/BTTTT-ƯDCNTT
Ngày ban hành 07/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 282/BTTTT-ƯDCNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho hệ thống quản lý thông tin tổng thể
216/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 04/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 216/QĐ-BTTTT của BTTT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành
2690/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2690/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
3033/QĐ-BNN-VP
Ngày ban hành 12/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3033/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt nội dung hoạt động "Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo"
3033/QĐ-BNN-VP
Ngày ban hành 30/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3033/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt "Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo"
2533/QĐ-CT
Ngày ban hành 28/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2533/QĐ-CT năm 2011 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành
06/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/07/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành
929/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/06/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 929/QĐ-BTTTT năm 2010 chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
343/QĐ-TTg
Ngày ban hành 12/03/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 343/QĐ-TTg năm 2010 phê duyệt Đề án tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010 – 2015) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
119/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 119/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Thuận : Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và điện tử tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020
97/2009/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/08/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 97/2009/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
13/2006/NQ-HĐNĐ
Ngày ban hành 08/12/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 13/2006/NQ-HĐNĐ về quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; quy hoạch tổng thể phát triển thương mại và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cơ sở dạy nghề tỉnh Bắc Giang
10/2003/CT-UBND
Ngày ban hành 20/02/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/2003/CT-UBND
1546/1999/NQLT
Ngày ban hành 26/11/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết liên tịch 1546/1999/NQLT của Đài truyền hình Việt Nam và Ban Chỉ đạo 138/CP về phối hợp tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940