tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Tư pháp

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
KHONGSO
Ngày ban hành 02/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi 2015
09/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2015/QĐ-UBND Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Bình Định
1045/KH-UBND
Ngày ban hành 08/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 1045/KH-UBND năm 2015 về thực hiện Thông tư liên tịch 23/2014/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của tỉnh Cao Bằng
103/TB-VPCP
Ngày ban hành 27/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 103/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” ở cấp Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
4080/QĐ-BTP
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4080/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2015
24/2014/TT-BTP
Ngày ban hành 29/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 24/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi
72/2014/QH13
Ngày ban hành 27/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014
541/TTLLTPQG-HCTH
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 541/TTLLTPQG-HCTH 2014 hướng dẫn nghiệp vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp
2950/QĐ-BTP
Ngày ban hành 05/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2950/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
57/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 57/2014/QĐ-UBND bổ sung nội dung thu Lệ phí đăng ký hộ tịch quy định tại Quyết định 34/2014/QĐ-UBND do tỉnh Lâm Đồng ban hành
258/KH-BCA-C66
Ngày ban hành 22/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 258/KH-BCA-C66 năm 2014 tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và tập huấn chuyên sâu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành do Bộ Công an ban hành
38-KH/CCTP
Ngày ban hành 15/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 38-KH/CCTP năm 2014 đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp do Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp ban hành
1900/QĐ-BTP
Ngày ban hành 12/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1900/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch tổng kết thi hành Bộ luật tố tụng dân sự trong Ngành Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
19/CT-UBND
Ngày ban hành 31/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2014 tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị định 56/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
2782/VBHN-BTP
Ngày ban hành 23/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 2782/VBHN-BTP năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
1530/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1530/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang
09/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định 19/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
24/HD-VKSTC-TATC-BCA-BTP-BQP
Ngày ban hành 08/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn liên ngành 24/HD-VKSTC-TATC-BCA-BTP-BQP năm 2014 về phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp do Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Tư pháp - Bộ Quốc phòng ban hành
29/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp và rà soát thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
226/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 226/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh Bắc Giang
546/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 546/QĐ-UBND năm 2014 đình chỉ thi hành Quyết định 12/2014/QĐ-UBND do tỉnh Trà Vinh ban hành
889/QĐ-BTP
Ngày ban hành 20/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 889/QĐ-BTP năm 2014 về mẫu Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
2273/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2273/QĐ-UBND năm 2014 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
938/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 30/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 938/QĐ-BVHTTDL năm 2014 về việc sửa đổi Thông tư Liên tịch 191/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
172/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 172/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam tỉnh Ninh Bình
995/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 995/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2014 do tỉnh Nghệ An ban hành
132/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/03/2014
Hiệu lực Không xác định
Nghị quyết 132/2014/NQ-HĐND
464/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 464/QĐ-UBND về Chương trình công tác tư pháp trọng tâm năm 2014 của tỉnh Thái Bình
1002/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1002/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
16/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
304/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/02/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 304/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình công tác của ngành Tư pháp năm 2014 tỉnh Thừa Thiên Huế
247/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 247/QĐ-UBND về Chương trình công tác Tư pháp năm 2014 do tỉnh Sơn La ban hành
123/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 123/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành tư pháp năm 2014 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
46/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 46/2013/QĐ-UBND Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc rà soát, cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước
576/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 576/QĐ-UBND năm 2013 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do tỉnh Gia Lai ban hành
2423/QĐ-BTP
Ngày ban hành 30/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2423/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành kế hoạch tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai
866b/QĐ-BTP
Ngày ban hành 30/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 866b/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu
2157/QĐ-CT
Ngày ban hành 06/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2157/QĐ-CT năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Tư pháp trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
2785/QĐ-BTP
Ngày ban hành 25/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2785/QĐ-BTP năm 2012 phê duyệt cơ cấu tổ chức, số lượng lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự và lãnh đạo Chi Cục thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
4406/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4406/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2650/QĐ-UB ngày 14/06/2012 của UBND Thành phố
QĐ số 17/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/09/2012
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND về việc quy định cụ thể một số điều của Luật đất đai năm 2003, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 và nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ.
2514/QĐ-BTP
Ngày ban hành 12/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2514/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch Tập huấn Phần mềm quản lý Lý lịch tư pháp dùng chung cho các Sở Tư pháp
2313/QĐ-BTP
Ngày ban hành 10/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2313/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế tiếp nhận xử lý thông tin phục vụ công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp
888/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 888/QĐ-UBND năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành từ ngày 30/6/2012 trở về trước hết hiệu lực thi hành một phần do Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành
2196/QĐ-BTP
Ngày ban hành 26/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 2196/QĐ-BTP Ban hành Quy chế bình xét các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp
3760/QĐ-BCT
Ngày ban hành 03/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3760/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện quyết định 409/QĐ-TTg ngày 09/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ
4217/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 12/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 4217/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc cung cấp thông tin và bình luận về phạm vi và việc áp dụng quyền tài phán phổ quát của Việt Nam
1430/QĐ-BTC
Ngày ban hành 07/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1430/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
3252/VPCP-KGVX
Ngày ban hành 11/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 3252/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Báo cáo cập nhật Báo cáo lần thứ ba và lần thứ tư về tình hình thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em tại Việt Nam
2210/BYT-KH-TC
Ngày ban hành 16/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2210/BYT-KH-TC của Bộ Y tế hướng dẫn triển khai Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940