tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1068/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1068/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ một số điều của Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế kèm theo Quyết định 51/2011/QĐ-UBND
1200/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1200/QĐ-UBND năm 2015 về việc ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thể thao đối với các doanh nghiệp kinh doanh thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương
30/KH-UBND
Ngày ban hành 03/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 30/KH-UBND năm 2015 triển khai Quyết định 208/QĐ-TTg về "Đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ" đến năm 2020 trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành
70/KH-UBND
Ngày ban hành 01/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2015 thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015 -2020
3430/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3430/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Hải Dương theo phạm vi, chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2054/QĐ-TTg
Ngày ban hành 13/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2054/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
48/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 48/2014/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
03/2014/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL
Ngày ban hành 15/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Bộ Thông tin và Truyền thông-Ủy ban Dân tộc : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg và Quyết định số 1977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
08/2014/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 24/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch : Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"
38/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 38/2014/QĐ-UBND quy định chế độ bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật (diễn viên) thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
17/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 31/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 17/2014/NQ-HĐND quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
2726/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 25/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2726/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ pháp chế và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan đến văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch
17/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 17/2014/NQ-HĐND phê duyệt mức chi đặc thù (bồi dưỡng) cho tuyên truyền viên, diễn viên quần chúng thuộc ngành Văn hóa, Thế thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
755/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 755/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
38/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 38/2014/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2020, định hướng đến năm 2030
4428/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4428/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng "Định hướng phát triển Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020"
1998/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1998/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt nhiệm vụ, dự toán khảo sát, quy hoạch: Quy hoạch phân khu khu vực đường Phù Đổng Thiên Vương - Nguyễn Công Trứ - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Vạn Kiếp, phường 8 - thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
1850/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1850/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề cương nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa và thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Bình
2404/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 05/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2404/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII
190/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 190/2013/QĐ-UBND về chế độ đãi ngộ đối với nghệ nhân dân ca Quan họ Bắc Ninh; chế độ hỗ trợ đối với nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công và nhân viên phục vụ Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh do tỉnh Bắc Ninh ban hành
03/2013/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 28/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/2013/TT-BVHTTDL quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
4137/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 30/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4137/QĐ-BVHTTDL năm 2012 thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
79/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 79/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
1382/TTg-KGVX
Ngày ban hành 13/09/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1382/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi Hồ sơ Quần thể danh thắng Tràng An trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO)
3339/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 30/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3339/QĐ-BVHTTDL năm 2012 giao nhiệm vụ soạn thảo Đề án “Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và thành lập Ban Chỉ đạo soạn thảo Đề án do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3257/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 27/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3257/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
3054/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 08/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3054/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng và tổ chức biểu diễn 02 Chương trình nghệ thuật phục vụ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong
23/CT-UBND
Ngày ban hành 30/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2012 tiếp tục vận động thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
2725/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 25/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 2725/QĐ-BVHTTDL Về việc tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ pháp chế liên quan đến công tác quản lý ngành văn hóa, thể thao và du lịch
1819/BVHTTDL-NTBD
Ngày ban hành 07/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1819/BVHTTDL-NTBD của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
1817/BVHTTDL-NTBD
Ngày ban hành 07/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1817/BVHTTDL-NTBD của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
2126/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 06/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2126/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công nhận làng, bản, buôn truyền thống tiêu biểu dân tộc ít người
2126/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 06/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2126/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công nhận làng, bản, buôn truyền thống tiêu biểu dân tộc ít người
2074/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 01/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2074/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác Gia đình - Năm 2012
1849/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 22/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1849/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban chỉ đạo "Liên hoan Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam" (Lần thứ I - 2012)
1668/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 04/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1668/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành mẫu trình bày các văn bản tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1622/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 03/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1622/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/06/2012
1622/QD-BVHTTDL
Ngày ban hành 03/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1622/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/06/2012
1598/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 02/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1598/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Triển lãm - Hội chợ “Thế giới tuổi thơ lần thứ XV, hòa nhịp vui hội dân gian 2012”
65/CT-BVHTTDL
Ngày ban hành 16/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 65/CT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
2431/VPCP-KGVX
Ngày ban hành 11/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2431/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc lập quy hoạch tổng thể cấp Quốc gia bảo tồn, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị Di tích văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ
411/QĐ-TTg
Ngày ban hành 10/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2012)
1250/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 04/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1250/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội thảo "Lễ hội - nhận thức, giá trị và những giải pháp quản lý"
1236/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 03/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1236/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Báo cáo quốc gia triển khai Công ước UNESCO 2005 về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa
1232/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 30/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1232/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Đề án thực hiện cơ chế "một cửa" trong cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
03/2012/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 30/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/2012/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
659/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 24/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 659/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ đột phá trên các lĩnh vực hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch năm 2012
604/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 21/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 604/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị sơ kết Công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2012
589/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 20/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 589/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội thảo Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp khối ngành văn hóa - nghệ thuật
434/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 13/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 434/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc soạn thảo Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân làm việc ở các khu công nghiệp”
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940