tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Văn hóa-Thông tin

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
25/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 25/2015/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng” do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
04/2015/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 19/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2015/TT-BVHTTDL quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cơ quan quản lý về Văn hóa, Gia đình và Thể dục Thể thao thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch ban hành
47/KH-UBND
Ngày ban hành 02/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 47/KH-UBND năm 2015 thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
111/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 111/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Quy hoạch phát triển nghề truyền thống và làng nghề tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
69/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 69/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh và cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
145/2014/TTLT-BTC-BTTTT
Ngày ban hành 03/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 145/2014/TTLT-BTC-BTTTT của Bộ Tài chính-Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất
1316/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1316/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
1304/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 12/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1304/QĐ-BTTTT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin điện tử đối ngoại trực thuộc Cục Thông tin đối ngoại do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
06/CT-UBND
Ngày ban hành 12/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2014 tăng cường biện pháp quản lý di tích và hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích do tỉnh Bắc Giang ban hành
06/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 06/2014/NQ-HĐND quy định chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong kỳ xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái 5 năm
482/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 482/QĐ-UBND năm 2014 về Danh mục cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định
1184/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1184/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội
321/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 321/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề án hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, kiến trúc nghệ thuật đã được xếp hạng tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 – 2020
871/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 871/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long và tham dự Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ 2
1063/QĐ-BTP
Ngày ban hành 09/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1063/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tập huấn kỹ năng quản trị, biên tập, cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử cho các Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
23/TB-BTTTT
Ngày ban hành 08/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 23/TB-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về kết luận của Thứ trưởng Trần Đức Lai tại cuộc họp Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo
3101/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 13/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3101/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị tham gia tổ chức Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch biên giới Việt Nam - Lào năm 2012
644/QĐ-TTg
Ngày ban hành 31/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 644/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nội dung Đề án "Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam"
1313/QĐ-BTC
Ngày ban hành 28/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1313/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế công tác văn thư của Bộ Tài chính
337/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 337/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm
605/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 21/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 605/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức hội thảo về Khảo cổ học Việt Nam
04/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2012/QĐ-UBND quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành
59/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 59/2011/QĐ-UBND về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành
09/2011/TT-BTTTT
Ngày ban hành 08/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 và Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT
433/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 31/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 433/QĐ-BTTTT về việc chỉ định phòng đo kiểm.
6941/QĐ-BCT
Ngày ban hành 30/12/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6941/QĐ-BCT năm 2010 phê duyệt Thiết kế tổng thể cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành và giám sát hoạt động của Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
42/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/12/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 42/2010/QĐ-UBND về Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với cơ quan báo chí, Đài Phát thanh, Truyền thanh, Truyền hình và Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
4729/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/12/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4729/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu theo Nghị định 16/2013/NĐ-CP về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
65/2008/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 22/08/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 65/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch : VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH QUỐC GIA
63/2008/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 18/08/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 63/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch : VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH QUỐC GIA
02/2008/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 21/02/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 02/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch : Về việc xếp hạng di tích quốc gia
112/VHTT
Ngày ban hành 29/01/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 112/VHTT hướng dẫn việc quản lý, cấp giấy phép dịch vụ văn hóa
48/2003/QĐ-BVHTT
Ngày ban hành 21/08/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 48/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin : quyết định của bộ trưởng bộ văn hoá - thông tin Ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ và hồ sơ nội vụ trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin
36/2002/QĐ-UB
Ngày ban hành 08/03/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 36/2002/QĐ-UB
Khongso
Ngày ban hành 02/11/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Tuyên ngôn thế giới về đa dạng văn hóa, 2001
1096/1998/QĐ-UB
Ngày ban hành 07/05/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1096/1998/QĐ-UB
1095/1998/QĐ-UB
Ngày ban hành 07/05/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1095/1998/QĐ-UB
Khongso
Ngày ban hành 24/06/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước UNIDROIT về tài sản văn hóa bị đánh cắp hay xuất khẩu trái phép
362-CT
Ngày ban hành 16/12/1989
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 362-CT Về việc tổ chức đón tết Nguyên Đán Canh Ngọ và các ngày lễ, hộiT
Quyết định 1638/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể tha
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1638/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai hoạt động tuyên truyền trên báo chí về gia đình, công tác gia đình năm 2012
Khongso/DTL
Ngày ban hành -
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Dự thảo Luật tiếp cận thông tin do Quốc hội ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162