tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Vi phạm hành chính

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
14460/TCHQ-PC
Ngày ban hành 02/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14460/TCHQ-PC 2014 tiếp nhận thông tin xử lý vi phạm hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính
102/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
59/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 59/2014/NQ-HĐND quy định mức phí bán đấu giá trả cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp đối với tài sản Nhà nước bán đấu giá là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị xử lý tịch thu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
09/CT-UBND
Ngày ban hành 27/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thi 09/CT-UBND năm 2014 tuyên truyền, phổ biến Nghị định 79/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê do tỉnh Bình Định ban hành
09/CT-UBND
Ngày ban hành 03/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2014 thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính do tỉnh Thái Bình ban hành
06/CT-UBND
Ngày ban hành 06/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2014 triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
190/2013/TT-BTC
Ngày ban hành 12/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 190/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
109/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 109/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
3056/QĐ-BNN-BVTV
Ngày ban hành 10/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3056/QĐ-BNN-BVTV năm 2012 phê duyệt Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4275/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 14/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 4275/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hạch toán tiền phạt vi phạm hành chính
2907/TCHQ-PC
Ngày ban hành 12/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2907/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc xử lý vi phạm hành chính
2908/TCHQ-PC
Ngày ban hành 12/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2908/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt
669/BXD-TTr
Ngày ban hành 27/04/2012
Hiệu lực Không xác định
Công văn 669/BXD-TTr của Bộ Xây dựng hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp sử dụng nhà sai mục đích
485/TCT-CS
Ngày ban hành 15/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 485/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm
305/TCT-KK
Ngày ban hành 31/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 305/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính thuế
50/2011/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 50/2011/TT-BGTVT
948/TCT-CS
Ngày ban hành 23/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 948/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt nộp chậm hồ sơ khai thuế sau 90 ngày
06/2008/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/01/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 06/2008/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
1090/TCT-PCCS
Ngày ban hành 20/03/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1090/TCT-PCCS xử lý vi phạm về hoá đơn
921/STC-QLNS
Ngày ban hành 15/03/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 921/STC-QLNS thông báo tài khoản nộp tiền phạt vi phạm hành chính
25/2007/CP-NN
Ngày ban hành 13/03/2007
Hiệu lực Không xác định
Đính chính nghị định số 154/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ sửa dổi, bổ sung điều 17 nghị định số 128/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy dịnh về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
839/TCT-PCCS
Ngày ban hành 27/02/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 839/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt đối với hành vi làm mất biên lai thu phí, lệ phí
841/TCT-PCCS
Ngày ban hành 27/02/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 841/TCT-PCCS xử lý vi phạm thuế
840/TCT-PCCS
Ngày ban hành 27/02/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 840/TCT-PCCS xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng hóa đơn
838/TCT-PCCS
Ngày ban hành 27/02/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 838/TCT-PCCS xử lý vi phạm cán bộ công chức thuế làm mất ấn chỉ thuế
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940