tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Viễn Thông

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
724/VBHN-BLĐTBXH
Ngày ban hành 10/03/2015
Hiệu lực Không còn phù hợp
Văn bản hợp nhất 724/VBHN-BLĐTBXH năm 2015 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
678/VBHN-BLĐTBXH
Ngày ban hành 02/03/2015
Hiệu lực Không còn phù hợp
Văn bản hợp nhất 678/VBHN-BLĐTBXH năm 2015 hợp nhất Nghị định thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011-2013 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
63/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 63/2014/QĐ-UBND về quản lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
1469/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1469/QĐ-UBND năm 2014 Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Hòa Bình đến 2020 và định hướng đến 2025
1771/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1771/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020
1643/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1643/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch chỉnh trang, bó gọn hệ thống cáp viễn thông treo giai đoạn 2014-2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
1126/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1126/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch chi tiết hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020
25/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 25/2014/QĐ-UBND về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
50/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 50/2013/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật ở lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
1746/QĐ-TTg
Ngày ban hành 16/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1746/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về Bộ Thông tin và Truyền thông
404/QĐ-CVT
Ngày ban hành 24/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 404/QĐ-CVT của Cục Viễn thông về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu đo kiểm phục vụ công tác kiểm định 998 trạm BTS của Công ty Mạng lưới Viettel trên địa bàn 11 tỉnh/thành phố thuộc khu vực miền Nam
32/2012/QĐ-TTg
Ngày ban hành 27/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020
32/2012/QĐ-TTg
Ngày ban hành 27/04/2012
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 32/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020
336/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 336/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm
334/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 334/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm
04/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2012/QĐ-UBND về Quy định việc sử dụng chung cột điện để treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông treo trên cột điện trên địa bàn tỉnh Long An do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành
04/CT-BTTTT
Ngày ban hành 30/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo trong dịp tết, lễ hội 2012
6619/VPCP-KTN
Ngày ban hành 22/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 6619/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc xin phép tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ của Chương trình viễn thông công ích
180/QĐ-TTg 2011
Ngày ban hành 28/01/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 180/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
66/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 66/2010/QĐ-UBND quy định thời gian mở cửa hoạt động, đóng cửa ngưng hoạt động hàng ngày đối với Đại lý cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Long An do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành
583/TB-BYT
Ngày ban hành 12/07/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 583/TB-BYT kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên tại cuộc họp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với cán bộ, công nhân viên của Tập đoàn do Bộ Y tế ban hành
1173/HD-SXD-STTTT
Ngày ban hành 07/12/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn 1173/HD-SXD-STTTT về trình tự thủ tục xây dựng công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Sở Xây dựng - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tỉnh Vĩnh Long ban hành
41/2009/QH12
Ngày ban hành 23/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 của Quốc hội
313/BBCVT-KHTC
Ngày ban hành 09/02/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 313/BBCVT-KHTC hướng dẫn kế hoạch cung cấp dịch vụ viễn thông công ích 2007
46/2003/QĐ-BBCVT
Ngày ban hành 20/03/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 46/2003/QĐ-BBCVT phê duyệt Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam đến năm 2010 trong các dải tần 821-960 MHz và 1710-2200 MHz do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành
811/2000/QĐ-TCBĐ
Ngày ban hành 15/09/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 811/2000/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Quyết định số 293/2000/QĐ-TCBĐ ngày 3/4/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc ban hành cước dịch vụ thông tin di động GSM
03/2000/TT-TCBĐ
Ngày ban hành 26/07/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 03/2000/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện : Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ghi nhãn hàng hóa đối với thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao sản xuất trong nước và nhập khẩu.
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940