tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Xây dựng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1018/BXD-PTĐT
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1018/BXD-PTĐT góp ý dự thảo bộ tiêu chí Làng đô thị xanh tại thành phố Đà Lạt 2016
24/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 07/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 24/BXD-HĐXD thủ tục cấp phép xây dựng 2016
09/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2015/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 29 Quy định tổ chức quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi tỉnh Tuyên Quang kèm theo Quyết định 21/2013/QĐ-UBND
1222/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1222/QĐ-UBND năm 2015 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đến năm 2020
70/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 70/2015/NQ-HĐND Quy định về hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2015 - 2020
303/2015/QĐ-BXD
Ngày ban hành 17/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 303/2015/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
1295/HD-SXD
Ngày ban hành 05/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn 1295/HD-SXD năm 2015 tiếp nhận, xem xét, công bố và quản lý thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng Hà Nội về năng lực hoạt động xây dựng
4325/NHCS-TDNN
Ngày ban hành 25/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn 4325/NHCS-TDNN năm 2014 thực hiện cho vay vốn theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành
25/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 22/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 25/2014/NQ-HĐND thông qua Đề án phân loại đô thị thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Ninh Thuận
146/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Nghị quyết 146/2014/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 do tỉnh Nghệ An ban hành
139/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND thông qua Đề án xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015-2025 và định hướng đến năm 2030
78/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 78/2014/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 do thành phố Đà Nẵng ban hành
160/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 160/2014/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục xã hội hóa năm 2015 do tỉnh Long An ban hành
2768/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2768/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn học nghệ thuật) giai đoạn 2014 - 2020 thành phố Hải Phòng
551/BXD-KHCN
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 551/BXD-KHCN 2014 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD an toàn cháy cho nhà và công trình
9738/VPCP-KTN
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9738/VPCP-KTN 2014 thời gian khởi công dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 Hồ Chí Minh
3182/BXD-KTXD
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3182/BXD-KTXD năm 2014 thanh quyết toán hợp đồng xây dựng
549/BXD-KHCN
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 549/BXD-KHCN năm 2014 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD An toàn cháy cho nhà công trình
550/BXD-KHCN
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 550/BXD-KHCN năm 2014 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD An toàn cháy cho nhà công trình
552/BXD-KHCN
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 552/BXD-KHCN năm 2014 Hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD an toàn cháy cho nhà công trình
3181/BXD-KTXD
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3181/BXD-KTXD 2014 điều chỉnh đơn giá xây dựng chuyên ngành
3168/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 04/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3168/BXD-HĐXD năm 2014 trả lời kiến nghị tự thực hiện thẩm tra
1236/SXD-HĐXD
Ngày ban hành 04/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1236/SXD-HĐXD 2014 hướng dẫn kê khai theo Thông báo 122/TB-SXD Phú Yên
3167/BXD-KTXD
Ngày ban hành 04/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3167/BXD-KTXD năm 2014 xác định định mức dự toán vận chuyển vật liệu cấu kiện xây dựng
10843/SXD-CPXD
Ngày ban hành 02/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10843/SXD-CPXD 2014 cấp Giấy phép xây dựng nhà trọ nhà cho công nhân thuê T.p Hồ Chí Minh
3121/BXD-KTXD
Ngày ban hành 01/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3121/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
3072/BXD-KTXD
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3072/BXD-KTXD năm 2014 vận dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình
3058/BXD-KTXD
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3058/BXD-KTXD năm 2014 lập thẩm định phê duyệt dự toán công việc dự án mở rộng Quốc lộ 1
3064/BXD-VLXD
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3064/BXD-VLXD năm 2014 kiểm điểm thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung
3059/BXD-KTXD
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3059/BXD-KTXD năm 2014 dự toán chi phí đầu tư xây dựng công trình
3063/BXD-VLXD
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3063/BXD-VLXD 2014 kiểm điểm thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung
3056/BXD-KTXD
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3056/BXD-KTXD 2014 chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
3057/BXD-KTXD
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3057/BXD-KTXD năm 2014 chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình
3055/BXD-KTXD
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3055/BXD-KTXD 2014 chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
3062/BXD-KTXD
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3062/BXD-KTXD năm 2014 suất vốn đầu tư xây dựng công trình cao tầng
3060/BXD-KTXD
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3060/BXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh cơ cấu trong tổng mức đầu tư dự án
3049/BXD-KTXD
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3049/BXD-KTXD năm 2014 áp dụng hệ số không ổn định sản xuất đơn giá nhân công
3017/BXD-KTXD
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3017/BXD-KTXD 2014 quản lý thực hiện hợp đồng thi công xây dựng xử lý chất thải rắn Hải Phòng
38/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 38/2014/QĐ-UBND về Bảng đơn giá xây dựng nhà ở và vật kiến trúc thông dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
3016/BXD-KTXD
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3016/BXD-KTXD năm 2014 thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng
3022/BXD-KTXD
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3022/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình
04/HD-SXD
Ngày ban hành 13/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn 04/HD-SXD năm 2014 áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia mã số QCVN 16:2011/BXD về “Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng” ban hành kèm theo Thông tư 15/2011/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành
1356/QĐ-BXD
Ngày ban hành 12/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1356/QĐ-BXD năm 2014 về chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về Quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1994/QĐ-TTg
Ngày ban hành 03/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1994/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, thành phố Hải Phòng, giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
81/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 81/2014/QĐ-UBND Quy định nội dung về quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
40/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 40/2014/QĐ-UBND sửa đổi “Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh Phú Yên” kèm theo Quyết định 38/2013/QĐ-UBND
61/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 61/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 47/2012/QĐ-UBND
1654/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1654/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Thiết kế mẫu kiên cố hóa kênh mương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Yên
49/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 49/2014/QĐ-UBND Quy chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị trong việc phối hợp báo cáo, cung cấp số liệu về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940