tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Xây dựng pháp luật

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1102/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1102/QĐ-UBND năm 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
2637/KH-UBND
Ngày ban hành 19/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 2637/KH-UBND năm 2015 triển khai Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3053/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3053/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành đến hết ngày 30/11/2014 liên quan đến dịch vụ công trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp
27/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 27/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 02/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 38/2008/QĐ-UBND về đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
88/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 88/2014/QĐ-UBND về soạn thảo, thẩm định, ban hành dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An
05/2014/CT-UBND
Ngày ban hành 22/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 05/2014/CT-UBND nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương
1829/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1829/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành tính đến ngày 31/12/2013 hết hiệu lực
53/NQ-CP
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 53/NQ-CP về phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2014
74/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 23/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Nghị định số 74/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội
2217/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2217/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Quảng Nam ban hành
267/TB-VPCP
Ngày ban hành 11/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 267/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về chuẩn bị dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
26/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2014/QĐ-UBND về nội dung, trình tự, thủ tục rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An
780/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 25/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 780/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015
1435/QĐ-BTP
Ngày ban hành 20/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1435/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2013 thực hiện biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
50/2014/QH13
Ngày ban hành 18/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội
69/KH-UBND
Ngày ban hành 11/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 69/KH-UBND năm 2014 tổ chức triển khai rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
1805/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1805/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013 - 2016” trên địa bàn tỉnh Bình Định
53/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 53/2014/NĐ-CP cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến xây dựng chính sách pháp luật lao động
11/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 11/2014/QĐ-UBND về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
43/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
24/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 24/2014/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 34/2010/QĐ-UBND về quy trình mua sắm, sửa chữa và thanh lý xe ô tô công trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của nhà nước, Công ty do Nhà nước làm chủ sở hữu và đơn vị khác thụ hưởng ngân sách tỉnh thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum
10/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 51/2012/QĐ-UBND
696/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 696/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành từ năm 1991 đến hết ngày 31/12/2013
105/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 10/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 105/QĐ-UBDT năm 2014 thành lập Hội đồng thẩm định nội dung đề án đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP, 115/2005/NĐ-CP, 96/2010/NĐ-CP do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
07/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 07/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2008/QĐ-UBND về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây trồng, hoa màu cho người bị thu hồi đất để xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai trên địa bàn tỉnh Yên Bái và Quyết định 19/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2008/QĐ-UBND
520/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 520/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công, viên chức và nhân dân” trên địa bàn tỉnh Cà Mau
532/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 532/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành trước ngày 31/12/2013
544/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 544/QĐ-UBND bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước năm 2014
133/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 133/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 35/2010/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách 2011–2015 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
352/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 352/QĐ-UBND về Chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre năm 2014
33/KH-UBND
Ngày ban hành 28/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kế hoạch 33/KH-UBND tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
171/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 171/QĐ-UBND về Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2014
192/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 192/QĐ-UBND năm 2014 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2013
963/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 963/QĐ-UBND về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
133/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 133/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang
1608/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1608/2013/QĐ-UBND về Kế hoạch “Thực hiện rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long kỳ đầu theo quy định tại Điều 22 Nghị định 16/2013/NĐ-CP"
15/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 04/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 22/2008/NQ-HĐND thông qua Đề án hỗ trợ cán bộ tăng cường, luân chuyển, thu hút trí thức trẻ, cán bộ khuyến nông, khuyến lâm về công tác tại 14 xã trọng điểm đặc biệt khó khăn tỉnh Kon Tum
31/2013/QH13
Ngày ban hành 19/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung của Quốc hội
156/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 156/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đến ngày 30/9/2012 đã hết thời hạn, thời hiệu có hiệu lực, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng không còn
03/TB-BTC
Ngày ban hành 05/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 03/TB-BTC ý kiến của lãnh đạo bộ triển khai thi hành Luật vừa được Quốc hội thông qua và tiếp tục triển khai xây dựng dự án Luật thuộc Chương trình xây dựng luật, Pháp lệnh năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành
1319/QĐ-TTg
Ngày ban hành 18/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1319/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIII
536/TB-BGTVT
Ngày ban hành 14/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 536/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Văn Công tại cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010
172/CT-BVHTTDL
Ngày ban hành 06/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 172/CT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Quảng cáo
08/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2012/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
2478/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 09/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2478/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
1571/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 05/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1571/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2012
06/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2012 bãi bỏ Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND quy định mức chi cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp thành phố Cần Thơ
12/2012/L-CTN
Ngày ban hành 02/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 12/2012/L-CTN
584/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 15/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 584/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về lao động, người có công và xã hội
1050/QĐ-BNN-TCCB
Ngày ban hành 09/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1050/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định 3854/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia trực thuộc Cục Trồng trọt
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940