tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Xuất nhập cảnh

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
04/2015/TT-BCA
Ngày ban hành 05/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 04/2015/TT-BCA quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
57/NQ-CP
Ngày ban hành 06/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 57/NQ-CP năm 2014 đàm phán ký Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu đặc biệt giữa Việt Nam và Xu-đăng do Chính phủ ban hành
11/VBHN-BTC
Ngày ban hành 27/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Quyết định Quy định về mẫu, hướng dẫn sử dụng, in phát hành và quản lý tờ khai nhập cảnh / xuất cảnh do Bộ Tài chính ban hành
75/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 75/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi Nghị định số 27/2011/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không
02/2013/TT-BCA
Ngày ban hành 05/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2013/TT-BCA về việc ban hành, hướng dẫn sử dụng và quản lý các loại mẫu giấy tờ liên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh
158/QĐ-HQLC
Ngày ban hành 05/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 158/QĐ-HQLC năm 2012 về Quy trình kiểm tra, giám sát bằng máy soi trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan đối với hàng hóa, hành lý của người xuất, nhập cảnh do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lào Cai ban hành
4329/BCT-XNK
Ngày ban hành 23/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 4329/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc thực hiện Thông tư 24/2010/TT-BCT ngày 28/05/2010 áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng
1829/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 16/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1829/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc tạm dừng xuất cảnh
879/TCHQ-HTQT
Ngày ban hành 27/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 879/TCHQ-HTQT của Tổng cục Hải quan về việc thông báo mới về thủ tục nhập cảnh của Hàn Quốc
136/BNG-LS
Ngày ban hành 17/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 136/BNG-LS của Bộ Ngoại giao về việc thông báo mới về thủ tục nhập cảnh của Hàn Quốc
2136/QĐ-TTg
Ngày ban hành 02/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2136/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Ba Lan.
Công văn 6521/NHNN-QLNH
Ngày ban hành 19/08/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 6521/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc triển khai Thông tư mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt khi xuất nhập cảnh
6521/NHNN-QLNH
Ngày ban hành 19/08/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 6521/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc triển khai Thông tư mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt khi xuất nhập cảnh
04/2002/TTLT/BCA-BNG
Ngày ban hành 29/01/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG về Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
131/2000/QLLĐNN
Ngày ban hành 06/04/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn 131/2000/QLLĐNN về việc thực hiện Quy chế tạm thời về cấp và quản lý chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành
Số hiệu: 83-CP
Ngày ban hành 10/06/1961
Hiệu lực Hết hiệu lực
Nghị định Số hiệu: 83-CP Về việc người ngoại quốc xin nhập, xuất và quá cảnh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162