tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Báo cáo

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
7827/BC-BCĐ
Ngày ban hành 22/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 7827/BC-BCĐ năm 2014 đánh giá tiến độ, kết quả bước đầu thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ban hành
214/BC-BTP
Ngày ban hành 26/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 214/BC-BTP năm 2014 đánh giá tình hình một năm thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg tổ chức thực hiện Nghị định 48/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính do Bộ Tư pháp ban hành
1067/BC-QLCL
Ngày ban hành 17/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 1067/BC-QLCL về công tác thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành
267/BC-QLCL
Ngày ban hành 25/02/2014
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 267/BC-QLCL kết quả thực hiện Kế hoạch 19/KH-BCĐTUVSATTP và Chỉ thị 4313/CT-BNN-QLCL của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành
06/BC-HĐGDQPANTW
Ngày ban hành 22/01/2014
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 06/BC-HĐGDQPANTW kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh năm 2014 do Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương ban hành
215/BC-UBND
Ngày ban hành 04/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Báo cáo 215/BC-UBND sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố (2011 - 2013) và nhiệm vụ giai đoạn 2014 - 2015 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
199/BC-UBND
Ngày ban hành 15/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Báo cáo 199/BC-UBND năm 2013 kiểm điểm giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần IX Chương trình Cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011 - 2015 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
64/BC-LĐTBXH
Ngày ban hành 14/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Báo cáo 64/BC-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tình hình triển khai các chương trình giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2012
9898/BC-SXD-TTr(P3)
Ngày ban hành 20/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Báo cáo 9898/BC-SXD-TTr(P3) tiến độ xử lý trường hợp nhà (đất) không đủ điều kiện về mặt bằng để xây dựng công trình trên tuyến đường mới mở thuộc địa bàn thành phố Hà Nội do Sở Xây dựng thành phố Hà Nội ban hành
923/LĐTBXH-PC
Ngày ban hành 01/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 923/LĐTBXH-PC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật
108/BC-BLĐTBXH
Ngày ban hành 30/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Báo cáo 108/BC-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về kết quả Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2006 - 2010 và mục tiêu, phương hướng, giải pháp giai đoạn 2011 - 2015
14/BC-BTP
Ngày ban hành 29/01/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Báo cáo 14/BC-BTP về tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP về công tác quốc phòng và sơ kết thực hiện Chỉ thị 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cơ sở vững mạnh do Bộ Tư pháp ban hành
1547/BC-QLTT
Ngày ban hành 08/12/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Báo cáo 1547/BC-QLTT kết quả kiểm tra, xử lý về hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tư nhân tại các Phòng khám Đông y Trung Quốc trên địa bàn Hà Nội do Chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội ban hành
251/BC-UBTVQH12
Ngày ban hành 18/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Báo cáo số 251/BC-UBTVQH12 về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
47/BC-CCTTHC
Ngày ban hành 17/03/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Báo cáo số 47/BC-CCTTHC về tình hình triển khai thực hiện đề án 30 tại các bộ, cơ quan ngang bộ tính đến ngày 12/3/2009 do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành
02/2008/TTLT-BNV-BTC
Ngày ban hành 20/05/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Báo cáo số 02/2008/TTLT-BNV-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 118/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về việc xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức
401/BC-BYT
Ngày ban hành 14/05/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Báo cáo số 401/BC-BYT về việc tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước do Bộ Y tế ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162