tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Chỉ Thị

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
05/CT-BTTTT
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 05/CT-BTTTT 2018 tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất
555/CT-TCHQ
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 555/CT-TCHQ 2018 triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước
03/CT-UBND
Ngày ban hành 22/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 03/CT-UBND 2018 tăng cường công tác bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng Hà Nội
02/CT-UBND
Ngày ban hành 22/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-UBND 2018 phát triển chăn nuôi phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Hà Nội
03/CT-TTG
Ngày ban hành 19/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 03/CT-TTg 2018 tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới
04/CT-TTG
Ngày ban hành 19/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/CT-TTg 2018 nâng cao hiệu quả thực hiện bắt buộc đội mũ bảo hiểm người đi mô tô
46/CT-BYT
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 46/CT-BYT 2018 bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất
02/CT-TTG
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-TTg 2018 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự
01/CT-UBND
Ngày ban hành 10/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/CT-UBND 2018 tăng cường quản lý bình ổn giá trật tự an toàn xã hội dịp Tết Hưng Yên
02/CT-UBND
Ngày ban hành 09/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-UBND 2018 quản lý điều hành bảo đảm cân đối cung cầu dịp Tết Huế
01/CT-UBND
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/CT-UBND 2018 tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ phòng chống cháy nổ Hà Nội
21/CT-UBND
Ngày ban hành 05/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 21/CT-UBND 2018 nâng cao vai trò trong công tác thi hành án hình sự tại xã phường An Giang
01/CT-UBND
Ngày ban hành 05/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/CT-UBND 2018 nhiệm vụ giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới Huế
37/CT-UBND
Ngày ban hành 05/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 37/CT-UBND 2018 thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Hà Giang
01/CT-TTG
Ngày ban hành 03/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/CT-TTg 2018 chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý đất đai
23/CT-UBND
Ngày ban hành 30/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 23/CT-UBND 2017 tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất Hà Nội 2018
29/CT-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 29/CT-UBND 2017 tăng cường công tác đảm bảo an ninh Tết Nguyên đán Huế
07/CT-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 07/CT-UBND 2017 tăng cường tiết kiệm điện Cà Mau
03/CT-VKSTC
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 03/CT-VKSTC 2017 tăng cường thỉnh thị trong công tác thực hành quyền công tố
48/CT-TTG
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 48/CT-TTg 2017 tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường
47/CT-TTG
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Directive 47/CT-TTg 2017 improvement of bidding activities in development investment projects
28/CT-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 28/CT-UBND 2017 kế hoạch thực hiện đầu tư công Huế
10/CT-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND 2017 tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ Bắc Kạn
10/CT-BYT
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-BYT 2017 tăng cường hoạt động giảm kỳ thị phân biệt đối xử HIV trong cơ sở y tế
09/CT-BCĐTƯVSATTP
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 09/CT-BCĐTƯVSATTP 2017 tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết
12/CT-CTUBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 12/CT-CTUBND 2017 gọi công dân nhập ngũ và tham gia công an nhân dân Hưng Yên
16-CT/TW
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 16-CT/TW 2017 tổ chức Tết 2018
82/CT-BTTTT
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 82/CT-BTTTT 2017 công tác thi đua khen thưởng 2018
04/CT-BTC
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/CT-BTC 2017 tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết
05/CT-BXD
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 05/CT-BXD 2017 Tổ chức tốt hơn điều kiện sống làm việc cán bộ người lao động Xây dựng
46/CT-TTG
Ngày ban hành 21/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 46/CT-TTg 2017 tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới
10548/CT-BNN-QLCL
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10548/CT-BNN-QLCL 2017 tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết
19/CT-UBND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 19/CT-UBND 2017 điều hành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách Lào Cai
10547/CT-BNN-TCLN
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10547/CT-BNN-TCLN 2017 thực hiện Tết trồng cây chủ động phòng cháy chữa cháy rừng
22/CT-UBND
Ngày ban hành 19/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 22/CT-UBND 2017 tăng cường biện pháp cấp bách bảo vệ rừng Bình Định
26/CT-UBND
Ngày ban hành 19/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 26/CT-UBND 2017 tăng cường chất lượng công tác thanh tra xử lý hành vi tham nhũng Huế
10/CT-UBND
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND 2017 mở đợt cao điểm tấn công trấn áp truy nã tội phạm Bắc Giang
22/CT-UBND
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 22/CT-UBND 2017 tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp Đồng Nai
25/CT-UBND
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 25/CT-UBND 2017 tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Huế
04/CT-UBND
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/CT-UBND tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công Hà Nội 2017
03/CT-UBND
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 03/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 2 Hồ Chí Minh 2017
02/CT-BCT
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-BCT tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất kinh doanh rượu 2017
08/CT-TTG
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 08/CT-TTg triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin 2017
07/CT-TTG
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 07/CT-TTg tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 2017
1193/CT-TCHQ
Ngày ban hành 28/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 1193/CT-TCHQ triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 2017
05/CT-UBND
Ngày ban hành 27/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 05/CT-UBND tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước Vĩnh Long 2017
04/CT-UBND
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/CT-UBND thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế Vĩnh Long 2017
03/CT-UBND
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 03/CT-UBND đẩy mạnh phong trào vận động hiến máu tình nguyện Vĩnh Long 2017 2020
505/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 20/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 505/CT-BGDĐT tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn trong cơ sở giáo dục 2017
06/CT-TTG
Ngày ban hành 20/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 06/CT-TTg chấn chỉnh công tác quản lý tổ chức lễ hội lễ kỷ niệm 2017
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162