Văn bản thuộc loại Chỉ Thị

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
04/CT-UBND
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/CT-UBND tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công Hà Nội 2017
03/CT-UBND
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 03/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 2 Hồ Chí Minh 2017
02/CT-BCT
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-BCT tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất kinh doanh rượu 2017
08/CT-TTG
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 08/CT-TTg triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin 2017
07/CT-TTG
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 07/CT-TTg tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 2017
1193/CT-TCHQ
Ngày ban hành 28/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 1193/CT-TCHQ triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 2017
05/CT-UBND
Ngày ban hành 27/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 05/CT-UBND tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước Vĩnh Long 2017
04/CT-UBND
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/CT-UBND thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế Vĩnh Long 2017
03/CT-UBND
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 03/CT-UBND đẩy mạnh phong trào vận động hiến máu tình nguyện Vĩnh Long 2017 2020
505/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 20/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 505/CT-BGDĐT tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn trong cơ sở giáo dục 2017
06/CT-TTG
Ngày ban hành 20/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 06/CT-TTg chấn chỉnh công tác quản lý tổ chức lễ hội lễ kỷ niệm 2017
02/CT-UBND
Ngày ban hành 15/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-UBND tổ chức tổng điều tra kinh tế Hồ Chí Minh 2017
01/CT-UBND
Ngày ban hành 13/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/CT-UBND nâng cao trách nhiệm chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật Cà Mau 2017
02/CT-UBND
Ngày ban hành 09/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-UBND tăng cường công tác chỉ đạo phát triển chăn nuôi nuôi trồng thủy sản Hà Nội 2017
05/CT-TTG
Ngày ban hành 06/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 05/CT-TTg tăng cường công tác thi hành án dân sự 2017
01/CT-UBND
Ngày ban hành 03/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/CT-UBND tổ chức thực hiện Năm kỷ cương hành chính Hà Nội 2017
04/CT-TTG
Ngày ban hành 02/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/CT-TTg đẩy mạnh công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước 2016 2020
03/CT-TTG
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 03/CT-TTg đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội 2017
02/CT-UBND
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-UBND tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công Bình Định 2017
02/CT-UBND
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-UBND đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế Bình Phước 2017
02/CT-UBND
Ngày ban hành 23/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai Bắc Kạn 2017
01/CT-UBND
Ngày ban hành 20/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/CT-UBND phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế Bình Phước 2017
01/CT-UBND
Ngày ban hành 16/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/CT-UBND điều hành thu chi ngân sách nhà nước Cần Thơ 2017
02/CT-CTUBND
Ngày ban hành 12/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-CTUBND công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Sơn La 2017
02/CT-BYT
Ngày ban hành 11/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-BYT bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
02/CT-UBND
Ngày ban hành 11/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-UBND tăng cường công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo Hòa Bình 2017
02/CT-UBND
Ngày ban hành 10/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-UBND tăng cường công tác phòng chữa cháy cứu nạn cứu hộ Hải Phòng 2017
02/CT-UBND
Ngày ban hành 09/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-UBND tổ chức Tết Nguyên đán Đinh Dậu Đồng Tháp 2017
01/CT-UBND
Ngày ban hành 06/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/CT-UBND phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Vĩnh Long 2017
01/CT-UBND
Ngày ban hành 03/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/CT-UBND công tác kiểm tra tuyên truyền về bảo vệ động vật hoang dã Đồng Tháp 2017
20/CT-CTUBND
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 20/CT-CTUBND tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước Sơn La 2017 2016
11-CT/TW
Ngày ban hành 20/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 11-CT/TW tổ chức Tết năm 2017 2016
33/CT-TTG
Ngày ban hành 17/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 33/CT-TTg tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường dịp Tết 2017 2016
18/CT-UBND
Ngày ban hành 28/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 18/CT-UBND quản lý trật tự xây dựng an toàn trong thi công xây dựng công trình Nghệ An 2016
32/CT-TTG
Ngày ban hành 25/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 32/CT-TTg tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông 2016
34/CT-UBND
Ngày ban hành 24/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 34/CT-UBND tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công Hải Phòng 2016
16/CT-UBND
Ngày ban hành 22/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 16/CT-UBND đảm bảo cân đối cung cầu bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 2016
10/CT-UBND
Ngày ban hành 21/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND tăng cường quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ Bình Tân Hồ Chí Minh 2016
15/CT-UBND
Ngày ban hành 18/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 15/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết Bình Phước 2016
21/CT-UBND
Ngày ban hành 14/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 21/CT-UBND nhiệm vụ chủ yếu năm học ngành giáo dục Hà Nội 2016 2017
31/CT-TTG
Ngày ban hành 02/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 31/CT-TTg tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công 2016
29/CT-UBND
Ngày ban hành 01/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 29/CT-UBND tăng cường quản lý thu thuế kinh doanh xăng dầu thành phố Hải Phòng 2016
12/CT-BCT
Ngày ban hành 01/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 12/CT-BCT giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu bình ổn thị trường cuối 2016
06/2016/CT-TANDTC
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 06/2016/CT-TANDTC triển khai 2230/2016/QĐ-CTN đặc xá 2016
30/CT-TTG
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 30/CT-TTg quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp 2016
21/CT-UBND
Ngày ban hành 26/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 21/CT-UBND quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường vùng biển ven bờ Phú Yên 2016
27/CT-UBND
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 27/CT-UBND học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế 2016
19/CT-UBND
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 19/CT-UBND tăng cường kỷ luật kỷ cương trong cơ quan hành chính Hồ Chí Minh 2016
04/CT-BTC
Ngày ban hành 20/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/CT-BTC đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh 2016
06/CT-BCA-C41
Ngày ban hành 20/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 06/CT-BCA-C41 công tác phòng chống tội phạm trật tự xã hội nông thôn tình hình hiện nay 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162