tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Chưa được phân loại

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1938/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 1938/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v xuất vắc xin, hóa chất khử trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng cơn bão số 9
1522/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 1522/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế : Về việc đổi tên các trường trung học phổ thông bán công
4930/VPCP-KTN
Ngày ban hành 18/06/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Chưa được phân loại số 4930/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v khai thác tận thu đá tại khu vực sân bay Biên Hòa
322/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 322/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
3685/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 3685/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Thuận : V/v thành lập lại Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Ninh Thuận
3600/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 3600/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Thuận : Về việc thành lập lại Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Ninh Thuận
1169/TTG-QHQT
Ngày ban hành 18/07/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Chưa được phân loại số 1169/TTG-QHQT của Thủ tướng Chính phủ : V/v phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia của Việt Nam năm 2007
24/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 04/01/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Chưa được phân loại số 24/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v Định hướng thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thời kỳ 2011-2015.
2249/QĐ - TTG
Ngày ban hành 09/12/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 2249/QĐ - TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
2206/TTG-QHQT
Ngày ban hành 03/12/2010
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Chưa được phân loại số 2206/TTG-QHQT của Thủ tướng Chính phủ : V/v Điều chỉnh dự án do UNDP tài trợ cho Hội Luật gia Việt Nam
3601/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 3601/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Thuận : Về việc thành lập lại Ban chỉ đạo 814 tỉnh Ninh Thuận
100/TB-VPCP
Ngày ban hành 08/04/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 100/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
1256/VPCP-KGVX
Ngày ban hành 27/02/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 1256/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v tổ chức bắn pháo hoa
07/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/01/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 07/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh : Về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần
2072/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/12/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 2072/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v hỗ trợ lãi suất cho các khoản vay trung và dài hạn ngân hàng bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân.
1737/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/10/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 1737/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Cà phê Việt Nam
1712/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/10/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 1712/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên
2229/VPCP-KTTH
Ngày ban hành 09/04/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 2229/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ : V/v đưa hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia đến trung tâm huyện
1783/VPCP-KNTN
Ngày ban hành 23/03/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 1783/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ : V/v giải quyết khiếu nại của ông Phạm Hữu Nam (thành phố Hà Nội)
1105/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 23/02/2009
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Chưa được phân loại số 1105/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : đề nghị CP Nhật Bản cung cấp trang thiết bị cho dự án sở hữu trí tuệ
179/2008/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/07/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 179/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Thuận : Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 315/2005/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
24/2008/QĐ-BYT
Ngày ban hành 11/07/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 24/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế : Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của nhà thuốc bệnh viện
97/2008/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/07/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 97/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ô-man về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập
10/2008/QĐ-BXD
Ngày ban hành 25/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 10/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : Về việc ban hành Quy định điều kiện năng lực của nhà thầu khi thi công công việc, hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng có yêu cầu đặc biệt
793/QĐ - TTG
Ngày ban hành 24/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 793/QĐ - TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
783/QĐ - TTG
Ngày ban hành 23/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 783/QĐ - TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
10/2008/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 13/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 10/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chế an toàn hàng không dân dụng
654/QĐ - TTG
Ngày ban hành 30/05/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 654/QĐ - TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
16/2008/CT-TTG
Ngày ban hành 30/05/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 16/2008/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
656/QĐ - TTG
Ngày ban hành 30/05/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 656/QĐ - TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
44/2008/TT-BTC
Ngày ban hành 30/05/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 44/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg ngày 09/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”
3638/VPCP-KNTN
Ngày ban hành 30/05/2008
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Chưa được phân loại số 3638/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ : V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Kiêm (tỉnh Ninh Bình
55/2008/QĐ-BLĐTBXH
Ngày ban hành 23/05/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 55/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “ Lập trình máy tính”.
10/2008/CT-TTG
Ngày ban hành 14/03/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 10/2008/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động
13/QĐ-BTC
Ngày ban hành 11/03/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 13/QĐ-BTC của Bộ Tài chính : Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xe ô tô chở người trong Biểu thuế nhập khẩu ưu
14/QĐ-BTC
Ngày ban hành 11/03/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 14/QĐ-BTC của Bộ Tài chính : Về việc quy định mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu
02/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 05/03/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 02/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam.
156/2008/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/01/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 156/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Thuận : V/v thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trạm kiểm dịch động vật Thuận Bắc trực thuộc Chi cục Thú y tỉnh Ninh Thuận
1700/QĐ-TTG
Ngày ban hành 20/12/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 1700/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1191/QĐ-VPCP
Ngày ban hành 01/10/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 1191/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự thảo Nghị định về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực
5473/VPCP-CN
Ngày ban hành 27/09/2007
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Chưa được phân loại số 5473/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ : V/v thực hiện đội mũ bảo hiểm.
181/2007/NQ-HĐND
Ngày ban hành 25/07/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 181/2007/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh Nghệ An : Về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007
21/2007/NĐ-CP 
Ngày ban hành 08/02/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 21/2007/NĐ-CP  của Chính phủ : Về việc thành lập thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thuộc tỉnh Ninh Thuận
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162