tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Công ước

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
7043/BTC-CST
Ngày ban hành 25/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 7043/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc nhập khẩu ưu đãi đường từ Lào về Việt Nam
823/QĐ-BNN-ĐMDN
Ngày ban hành 16/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 823/QĐ-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Kiểm soát viên Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su VIệt Nam
Khongso
Ngày ban hành 13/03/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước về quyền của người khuyết tật
Khongso
Ngày ban hành 20/12/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước về bảo vệ tất cả mọi người khỏi bị cưỡng bức mất tích, 2006
Khongso
Ngày ban hành 27/06/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước Quốc tế về Hỗ trợ Hành chính lẫn nhau trong các vấn đề Hải quan
Khongso
Ngày ban hành 22/05/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước về chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP), 2001 Stockholm
184
Ngày ban hành 21/06/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước 184 về an toàn vệ sinh lao động trong nông nghiệp
182
Ngày ban hành 18/06/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước về việc cấm và những hành động tức thời để loại bỏ những hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất
182
Ngày ban hành 17/06/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước 182 năm 1999 nghiêm cấm và hành động khẩn cấp xoá bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất
Khongso
Ngày ban hành 12/03/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước về bắt giữ tàu năm 1999 của Liên hợp quốc
Khongso
Ngày ban hành 05/09/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước chung về việc an toàn trong quản lý nhiên liệu đã qua sử dụng và an toàn trong quản lý chất thải phóng xạ
179
Ngày ban hành 22/10/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước 179 năm 1996 về tuyển mộ và sắp xếp việc làm đối với thuyền viên
177
Ngày ban hành 20/06/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước 177 năm 1996 về việc làm tại nhà
Khongso
Ngày ban hành 24/06/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước UNIDROIT về tài sản văn hóa bị đánh cắp hay xuất khẩu trái phép
176
Ngày ban hành 22/06/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước 176 về an toàn, sức khỏe trong hầm mỏ
Khongso
Ngày ban hành 20/09/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước về an toàn hạt nhân
175
Ngày ban hành 28/06/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Sắc lệnh số 175 của Chủ Tịch nước : Sắc lệnh chuẩn y ông Nguyễn Khang làm chủ tịch và ông Nguyễn Duy Thân làm Phó Chủ tịch UBKCHC Liên khu I
174
Ngày ban hành 22/06/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước 174 về phòng ngừa những tai nạn lao động nghiêm trọng
Khongso
Ngày ban hành 29/05/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước La Haye 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế
Khongso
Ngày ban hành 06/05/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước quốc tế về quyền cầm giữ và cầm cố hàng hải 1993
173
Ngày ban hành 23/06/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước 173 năm 1992 về bảo vệ những yêu sách của người lao động trong trường hợp người sử dụng lao động mất khả năng thanh toán
Khongso
Ngày ban hành 05/06/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước về đa dạng sinh học (CBD)
Khongso
Ngày ban hành 09/05/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước khung về thay đổi khí hậu của Liên hợp quốc
172
Ngày ban hành 25/06/1991
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước 172 năm 1991 về điều kiện lao động trong các khách sạn và nhà hàng và các cơ sở tương tự
Khongso
Ngày ban hành 19/03/1991
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới
171
Ngày ban hành 26/06/1990
Hiệu lực Còn hiệu lực
Sắc lệnh số 171 của Chủ Tịch nước : Sắc lệnh cho phép ông Đinh Văn Đức từ chức uỷ viên UBKCHC Liên khu 4
Khongso
Ngày ban hành 26/06/1990
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước tạm quản - Istanbul 1990
170
Ngày ban hành 25/06/1990
Hiệu lực Còn hiệu lực
Sắc lệnh số 170 của Chủ Tịch nước : Sắc lệnh chỉ định ông Lê Thanh làm Phó chủ tịch UBKCHC Liên khu 3
Khongso
Ngày ban hành 20/11/1989
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em
Khongso
Ngày ban hành 23/03/1989
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển qua biên giới các phế thải nguy hiểm và việc tiêu huỷ chúng
Khongso
Ngày ban hành 19/12/1988
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước Liên hợp quốc về chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma tuý và chất hướng thần năm 1988
Khongso
Ngày ban hành 09/12/1988
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước Liên hợp quốc về hối phiếu và kỳ phiếu quốc tế (1988)
168
Ngày ban hành 21/06/1988
Hiệu lực Còn hiệu lực
Sắc lệnh số 168 của Chủ Tịch nước : Sắc lệnh thiết lập Viện vi trùng học Việt nam Thuận hoá
167
Ngày ban hành 20/06/1988
Hiệu lực Còn hiệu lực
Sắc lệnh số 167 của Chủ Tịch nước : Sắc lệnh về việc phát hành tem thơ có phụ thu cho Hội "Đời sống mới" và quỹ quốc phòng
166
Ngày ban hành 09/10/1987
Hiệu lực Còn hiệu lực
Sắc lệnh số 166 của Chủ Tịch nước : Sắc lệnh về việc phát hành tem thơ có phụ thu cho Hội bình dân học vụ và quỹ quốc phòng
165
Ngày ban hành 09/10/1987
Hiệu lực Còn hiệu lực
Sắc lệnh số 165 của Chủ Tịch nước : Sắc lệnh về việc phát hành tem thơ có phụ thu cho Hội "Bảo anh" và quỹ quốc phòng
163
Ngày ban hành 08/10/1987
Hiệu lực Còn hiệu lực
Sắc lệnh số 163 của Chủ Tịch nước : Sắc lệnh tổ chức Toà án binh lâm thời đặt ở Hà Nội
164
Ngày ban hành 08/10/1987
Hiệu lực Còn hiệu lực
Sắc lệnh số 164 của Chủ Tịch nước : Sắc lệnh ông Nguyễn Văn Quang, Tham mưu trưởng chiến khu 8 (Nam bộ) nay giữ chức vụ khu phó chiến khu ấy
Khongso
Ngày ban hành 26/09/1986
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước về trợ giúp trong trường hợp có tai nạn hạt nhân hay sự cố phóng xạ khẩn cấp năm 1986
Khongso
Ngày ban hành 01/07/1985
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước về Luật áp dụng đối với sự ủy thác và công nhận sự ủy thác
161
Ngày ban hành 26/06/1985
Hiệu lực Còn hiệu lực
Sắc lệnh số 161 của Chủ Tịch nước : Sắc lệnh cử ông Lê Đức Quang giữ chức giám đốc Nha pháp chính Bộ nội vụ kể từ ngày 1 tháng 4 năm 1948
160
Ngày ban hành 25/06/1985
Hiệu lực Còn hiệu lực
Sắc lệnh số 160 của Chủ Tịch nước : Sắc lệnh cấm xuất cảng các máy móc, đồ vật bằng kim khí, xe hơi và các đồ phụ tùng xe hơi
161
Ngày ban hành 26/05/1985
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước 161 về dịch vụ y tế lao động
Khongso
Ngày ban hành 22/03/1985
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước viên về bảo vệ tầng ôzôn
159
Ngày ban hành 20/06/1983
Hiệu lực Còn hiệu lực
Sắc lệnh số 159 của Chủ Tịch nước : Sắc lệnh đặt ra sự kiểm duyệt các thứ ấn loát phẩm
Khongso
Ngày ban hành 14/06/1983
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước quốc tế về hệ thống điều hoà mô tả và mã hóa hàng hóa 1983
157
Ngày ban hành 21/06/1982
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước về Thiết lập một hệ thống quốc tế để duy trì các quyền về an toàn xã hội
156
Ngày ban hành 23/06/1981
Hiệu lực Còn hiệu lực
Sắc lệnh số 156 của Chủ Tịch nước : Sắc lệnh về việc cấp thẻ thông hành hoả xa
155
Ngày ban hành 22/06/1981
Hiệu lực Còn hiệu lực
Sắc lệnh số 155 của Chủ Tịch nước : Sắc lệnh định nghĩa danh từ "kiến trúc sư"
155
Ngày ban hành 20/06/1981
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước 155 về an toàn lao động, vệ sinh lao động và môi trường lao động
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162