tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Công ước

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
154
Ngày ban hành 19/06/1981
Hiệu lực Còn hiệu lực
Sắc lệnh số 154 của Chủ Tịch nước : Sắc lệnh cho phép phát hành đồng bạc giấy Việt nam tại miền bắc trung bộ từ vĩ tuyến 16 trở lên
Khongso
Ngày ban hành 19/06/1980
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước Rome về Luật áp dụng đối với các nghĩa vụ theo hợp đồng năm 1980
KHÔNG SỐ
Ngày ban hành 11/04/1980
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước Viên về mua bán hàng hóa quốc tế
Khongso
Ngày ban hành 18/12/1979
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ, 1979
Khongso
Ngày ban hành 26/10/1979
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước bảo vệ an toàn vật liệu hạt nhân
Khongso
Ngày ban hành 28/09/1979
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp
150
Ngày ban hành 26/06/1978
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước 150 năm 1978 về quản lý lao động: vai trò, chức năng và tổ chức
148
Ngày ban hành 20/06/1977
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước 148 về bảo vệ người lao động phòng chống các rủi ro nghề nghiệp do ô nhiễm không khí, ồn và rung ở nơi làm việc
Khongso
Ngày ban hành 13/11/1976
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước về giới hạn trách nhiệm đối với các điều kiện hàng hải 1976
144
Ngày ban hành 21/06/1976
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước 144 năm 1976 về sự tham khảo ý kiến ba bên nhằm xúc tiến việc thi hành các quy phạm quốc tế về lao động
Khongso
Ngày ban hành 01/11/1974
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước về an toàn sinh mạng con người trên biển - SOLAS-74
139
Ngày ban hành 24/06/1974
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước 139 về việc kiểm soát và phòng ngừa các yếu tố nghề nghiệp độc hại do các chất hoặc các tác nhân gây ung thư gây ra
Khongso
Ngày ban hành 21/05/1974
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước liên quan đến việc phân phối tín hiệu mang chương trình truyền qua vệ tinh
KHONGSO
Ngày ban hành 06/07/1973
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước về tuổi lao động tối thiểu 1973
138
Ngày ban hành 06/07/1973
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước về tuổi lao động tối thiểu, 1973
Khongso
Ngày ban hành 01/03/1973
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước quốc tế về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES)
Khongso
Ngày ban hành 02/12/1972
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước quốc tế về container an toàn năm 1972
Khongso
Ngày ban hành 16/11/1972
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước về việc bảo vệ di sản văn hoá và tự nhiên của thế giới
2856/NQ
Ngày ban hành 24/12/1971
Hiệu lực Còn hiệu lực
Tuyên bố về quyền của những người khuyết tật về tâm thần, 1971
Khongso
Ngày ban hành 29/10/1971
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước Geneva bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống việc sao chép không được phép bản ghi âm của họ
KHÔNG SỐ
Ngày ban hành 23/09/1971
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hàng không dân dụng
Khongso
Ngày ban hành 23/09/1971
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước nhằm ngăn chặn những hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hoạt động hàng không dân dụng
Khongso
Ngày ban hành 24/07/1971
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước Berne năm 1971 về việc bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật
Khongso
Ngày ban hành 17/07/1971
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước về chất hướng thần 1971
136
Ngày ban hành 23/06/1971
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước 136 liên quan đến việc phòng chống các nguy cơ nhiễm độc do benzen gây ra
Khongso
Ngày ban hành 02/02/1971
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế đặc biệt như là nơi cư trú của loài chim nước
Khongso
Ngày ban hành 16/12/1970
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước nhằm ngăn chặn việc chiếm giữ bất hợp pháp tầu bay
Khongso
Ngày ban hành 23/05/1969
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước Viên về Luật Điều ước quốc tế năm 1969
Khongso
Ngày ban hành 08/11/1968
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước giao thông đường bộ
2200/NQ
Ngày ban hành 16/12/1966
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị
Khongso
Ngày ban hành 16/12/1966
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước quốc tế các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá, 1966
2106A/NQ
Ngày ban hành 21/12/1965
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước quốc tế về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc
Khongso
Ngày ban hành 09/04/1965
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế năm 1965
Khongso
Ngày ban hành 18/03/1965
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước về giải quyết tranh chấp đầu tư giữa các quốc gia và các công dân quốc gia khác
122
Ngày ban hành 09/07/1964
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước 122 năm 1964 về chính sách việc làm
120
Ngày ban hành 08/07/1964
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước 120 năm 1964 về vệ sinh trong thương mại và văn phòng
Khongso
Ngày ban hành 14/09/1963
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước về các hành vi phạm tội và một số hành vi khác thực hiện trên tầu bay
119
Ngày ban hành 25/06/1963
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước số 119 về che chắn máy móc
KHÔNG SỐ
Ngày ban hành 24/04/1963
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước Viên về quan hệ lãnh sự
Khongso
Ngày ban hành 07/11/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước về kết hôn tự nguyện, tuổi kết hôn tối thiểu và việc đăng ký kết hôn, 1962
Khongso
Ngày ban hành 06/12/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước ATA về việc chấp nhận tạm thời hàng hoá
Khongso
Ngày ban hành 09/11/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước thống nhất về chất ma túy năm 1961
Khongso
Ngày ban hành 26/10/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước quốc tế về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, tổ chức phát sóng
Khongso
Ngày ban hành 18/09/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước bổ sung Công ước Vácxava để thống nhất một số quy tắc liên quan tới chuyên chở quốc tế bằng đường hàng không được thực hiện bởi một người khác không phải là người chuyên chở theo hợp đồng
KHÔNG SỐ
Ngày ban hành 19/04/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước Viên về quan hệ ngoại giao
Khongso
Ngày ban hành 14/12/1960
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước về chống phân biệt đối xử trong giáo dục, 1960
111
Ngày ban hành 25/06/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước 111 năm 1958 về phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp
Khongso
Ngày ban hành 10/06/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước công nhận và thi hành các quyết định trọng tài nước ngoài năm 1958
108
Ngày ban hành 13/05/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước 108 năm 1958 về giấy căn cước của thuyền viên
106
Ngày ban hành 26/06/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước 106 năm 1957 về nghỉ hàng tuần trong thương mại và văn phòng
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162