tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Điều hành

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
132/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 132/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây giai đoạn 2002-2005
1218/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 1218/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : QĐ xử lý quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành từ ngày 31 tháng 12 năm 2001 trở về trước
1224/QĐ-TTG
Ngày ban hành 06/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 1224/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : QĐ thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
1194/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 1194/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : QĐ phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật giai đoạn II Khu công nghiệp Xuyên á, tỉnh Long An
1887/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 17/04/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Điều hành số 1887/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan : Công văn về việc quá cảnh gỗ và nhập khẩu gỗ Campuchia
1406/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 23/03/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Điều hành số 1406/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan : Công văn về việc làm thủ tục hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí
1029/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 05/03/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Điều hành số 1029/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan : Công văn về nhãn, mác hàng hóa xuất nhập khẩu
1243/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/07/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 1243/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : QĐ về việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia
1241/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/07/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 1241/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : QĐ về việc phê duyệt Đề cương tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn năm 2004-2005
2479/VPCP-KTTH
Ngày ban hành 11/05/2007
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Điều hành số 2479/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ : Đính chính Quyết định số 85/2004/QĐ-TTg ngày 13 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh nhân sự của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội
384/QD-TTG
Ngày ban hành 09/03/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 384/QD-TTG của Thủ tướng Chính phủ : QĐ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La thời kỳ 2006 - 2020
3797/QĐ-UB
Ngày ban hành 01/08/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 3797/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : Về thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
3791/QĐ-UB
Ngày ban hành 29/07/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 3791/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : Về việc thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp Cảng sông thành phố để xây dựng đề án chuyển sang Công ty TNHH một thành viên
3792/QĐ-UB
Ngày ban hành 29/07/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 3792/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : Về việc chọn và thành lập ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty xe khách Sài Gòn để xây dựng đề án chuyển sang Công ty TNHH một thành viên
3794/QĐ-UB
Ngày ban hành 29/07/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 3794/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : Về việc chọn và thành lập ban chuyển đổi doanh nghiệp Cảng Bến Nghé để xây dựng đề án chuyển sang Công ty TNHH một thành viên
3793/QĐ-UB
Ngày ban hành 29/07/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 3793/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : Về việc chọn và thành lập ban chuyển đổi doanh nghiệp Bế xe miền Đông để xây dựng đề án chuyển sang Công ty TNHH một thành viên
3402/VPCP-ĐMDN
Ngày ban hành 17/06/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 3402/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ : Đính chính Quyết định số 528/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các công ty cổ phần hoá thực hiện bán đấu giá cổ phần, niêm yết, đăng ký giao dịch tại các trung tâm giao dịch chứng khoán Việt Nam
384/TTG
Ngày ban hành 11/05/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 384/TTG của Thủ tướng Chính phủ : QĐ thay đổi thành viên Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
1347/QĐ-UB
Ngày ban hành 10/05/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 1347/QĐ-UB của UBND Tỉnh An Giang : V/v giao chỉ tiêu huy động Công trái giáo dục, Trái phiếu Chính phủ và Trái phiếu kho bạc năm 2005.
6216/QĐ-UB
Ngày ban hành 09/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 6216/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : Về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Kỹ thuật Xây dựng quận Phú Nhuận.
6188/QĐ-UB
Ngày ban hành 09/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 6188/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : Về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Xí nghiệp công trình Giao thông quận 8.
6215/QĐ-UB
Ngày ban hành 09/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 6215/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : Về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Quảng cáo Sài Gòn thành Công ty cổ phần Quảng cáo Sài Gòn.
6216/A-QĐ-UB
Ngày ban hành 09/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 6216/A-QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : Về việc chuyển DNNN Công ty Kỹ thuật Xây dựng quận Phú Nhuận thành công ty Cổ phần Kỹ Thuật Xây dựng quận Phú Nhuận.
6206/QĐ-UB
Ngày ban hành 09/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 6206/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : Về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Chợ Lớn
6214/QĐ-UB
Ngày ban hành 09/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 6214/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : Về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Quảng cáo Sài Gòn.
6189/QĐ-UB
Ngày ban hành 09/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 6189/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : Về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp Công trình giao thông quận 8 thành Công ty cổ phần Công trình giao thông quận 8.
6194/A-QĐ-UB
Ngày ban hành 09/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 6194/A-QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : Về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Dịch vụ du lịch Bến Thành thành Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Bến Thành
6209/QĐ-UB
Ngày ban hành 09/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 6209/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : Về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Nhiếp ảnh thành phố thành Công ty cổ phần Nhiếp ảnh.
6200/QĐ-UB
Ngày ban hành 09/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 6200/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : Về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Sàigòn
6196/A-QĐ-UB
Ngày ban hành 09/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 6196/A-QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : Về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp quốc doanh Nhựa Phú Thọ thành Công ty cổ phần Nhựa Phú Thọ.
6203/QĐ-UB
Ngày ban hành 09/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 6203/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : Về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Dịch vụ sản xuất Tiểu thủ công nghiệp Bình Tây thành Công ty cổ phần Dịch vụ sản xuất xuất nhập khẩu Bình Tây.
6210/QĐ-UB
Ngày ban hành 09/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 6210/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : Về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Xí nghiệp Cấu kiện Lắp sẵn (Nhatico).
6201/QĐ-UB
Ngày ban hành 09/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 6201/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : Về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Sàigòn thành Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Sàigòn
6211/QĐ-UB
Ngày ban hành 09/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 6211/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : V/v chuyển doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp Cấu kiện Lắp sẵn (Nhatico) thành Công ty cổ phần Nhà tiền chế.
6205/QĐ-UB
Ngày ban hành 09/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 6205/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : Về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vận tải biển Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.
6213/QĐ-UB
Ngày ban hành 09/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 6213/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : Về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC thành Công ty cổ phần Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC.
6183/QĐ-UB
Ngày ban hành 09/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 6183/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : Về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Cần Giờ thành Công ty Cổ phần Địa ốc 8.
6208/QĐ-UB
Ngày ban hành 09/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 6208/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : Về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Nhiếp ảnh thành phố
6207/QĐ-UB
Ngày ban hành 09/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 6207/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : Về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty xây dựng và kinh doanh nhà Chợ Lớn thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn
6202/QĐ-UB
Ngày ban hành 09/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 6202/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : Về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa của Công ty Dịch vụ sản xuất Tiểu thủ công nghiệp Bình Tây thuộc ủy ban nhân dân quận 6.
6212/QĐ-UB
Ngày ban hành 09/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 6212/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : Về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC.
6118/QĐ-UB
Ngày ban hành 08/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 6118/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : Về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vàng bạc đá qúy SJC Chợ Lớn thành Công ty Cổ phần Vàng bạc đá qúy SJC Chợ Lớn.
6107/QĐ-UB
Ngày ban hành 07/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 6107/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : Về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Thương mại Tổng hợp Sài Gòn.
6659/VPCP-HC
Ngày ban hành 07/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 6659/VPCP-HC của Văn phòng Chính phủ : TB Mẫu dấu mới của Chính phủ và mẫu dấu của Thủ tướng Chính phủ
5933/QĐ-UB
Ngày ban hành 29/11/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 5933/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : Về việc chuyển Công ty Xuất nhập khẩu nông lâm hải sản thành đơn vị kinh tế hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn.
5805/QĐ-UB
Ngày ban hành 22/11/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 5805/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : Về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vàng Bạc Đá Quý SJC Khánh Hội thành Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá Quý SJC Khánh Hội.
5739/QĐ-UB
Ngày ban hành 18/11/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 5739/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : Về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Khách sạn Bông Sen thành Công ty cổ phần Khách sạn Bông Sen.
5629/QĐ-UB
Ngày ban hành 15/11/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 5629/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : Về việc chuyển Công ty Đầu tư và xây dựng Tân Thuận thành Công ty TNHH một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận
5575/QĐ-UB
Ngày ban hành 10/11/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 5575/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : V/v chuyển doanh nghiệp nhà nước Nhà máy Đay Indira Gandhi thành Công ty cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Xuất nhập khẩu Indira Gandhi.
5478/QĐ-UB
Ngày ban hành 04/11/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 5478/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : V/v chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Thương mại dịch vụ quận 3 thành Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ quận 3.
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162