tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Điều Ước Quốc Tế

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
02/2017/TB-LPQT
Ngày ban hành 16/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 02/2017/TB-LPQT Công hàm vốn vay ODA ứng phó biến đổi khí hậu Việt Nam Nhật Bản 2017
42/2016/TB-LPQT
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo hiệu lực của Thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam Li-bê-ri-a 2016
45/2016/TB-LPQT
Ngày ban hành 27/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 45/2016/TB-LPQT hiệu lực công thư bổ sung khoản viện trợ Cung Hữu nghị Việt Trung
37/2016/TB-LPQT
Ngày ban hành 24/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 37/2016/TB-LPQT dự án thông tin viễn thám bảo hiểm cây trồng Việt Nam Thụy Sỹ 2016
24/2016/TB-LPQT
Ngày ban hành 06/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 24/2016/TB-LPQT hiệu lực Thỏa thuận cấp thị thực giữa Việt Nam Hoa Kỳ
22/2016/TB-LPQT
Ngày ban hành 28/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 22/2016/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định khung về thương mại đầu tư giữa Việt Nam U-ru-goay
44/2016/TB-LPQT
Ngày ban hành 01/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 44/2016/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định thực hiện Đạo luật tuân thủ thuế tài khoản ở nước ngoài
05/2016/TB-LPQT
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 05/2016/TB-LPQT hiệu lực của thỏa thuận bổ sung giữa Việt Nam Ô xtơ rây li a phát triển nguồn nhân lực
04/2016/TB-LPQT
Ngày ban hành 01/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo hiệu lực 04/2016/TB-LPQT bản ghi nhớ Việt Nam tổ chức giáo dục khoa học văn hóa của Liên hợp quốc
16/2016/TB-LPQT
Ngày ban hành 26/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 16/2016/TB-LPQT hiệu lực công hàm hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam Nhật Bản 2016
09/2016/TB-LPQT
Ngày ban hành 17/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo hiệu lực 09/2016/TB-LPQT tuyên bố chung quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Phi líp pin 2016
03/2016/TB-LPQT
Ngày ban hành 16/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo hiệu lực 03/2016/TB-LPQT Nghị định thư sửa đổi bản thỏa thuận 2010 Việt Nam Phi-líp-pin cung cấp gạo
08/2016/TB-LPQT
Ngày ban hành 06/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 08/2016/TB-LPQT Kế hoạch hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Italia
62/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 06/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 62/2015/TB-LPQT hiệu lực thỏa thuận hợp tác hàng không dân dụng Việt Nam Malaixia
60/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 05/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 60/2015/TB-LPQT hiệu lực hiệp định miễn thị thực người mang hộ chiếu ngoại giao
58/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 02/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 58/2015/TB-LPQT hiệu lực khung chương trình quốc gia hợp tác 2016 2021
KHONGSO
Ngày ban hành 04/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Tóm tắt hiệp định đối tác xuyên thái bình dương (Summary of the Trans-Pacific Partnership Agreement -TTP)
50/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 14/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 50/2015/TB-LPQT hiệu lực bản ghi nhớ chiến lược hợp tác lĩnh vực giao thông vận tải Việt Lào
53/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 24/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 53/2015/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư dự án VIE/036 thủy lợi Cao Bằng Việt Nam Lúc-xem-bua
40/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 07/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 40/2015/TB-LPQT Bản ghi nhớ giữa Việt Nam Malaixia tuyển chọn và sử dụng lao động
39/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 07/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo hiệu lực Tuyên bố chung khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Malaixia
37/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 27/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 37/2015/TB-LPQT về hiệu lực Hiệp định hợp tác tài chính giữa Việt Nam Áo
61/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 27/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 61/2015/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định thương mại biên giới giữa Việt Nam Lào
23/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 03/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 23/2015/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ nghiên cứu đổi mới sáng tạo Việt Nam Anh BắcAilen
KHONGSO
Ngày ban hành 29/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam Liên minh Kinh tế Á Âu các quốc gia thành viên 2015
30/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 21/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 30/2015/TB-LPQT hiệu lực Thỏa ước vay áp dụng Nghị định thư tài chính Việt Nam và Pháp
28/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 21/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo hiệu lực 28/2015/TB-LPQT Thỏa ước vay dự án Trang thiết bị bệnh viện đa khoa Cần Thơ
46/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 31/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 46/2015/TB-LPQT hiệu lực công hàm trao đổi Việt Nhật cung cấp ODA vốn vay Việt Nam
48/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 31/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 48/2015/TB-LPQT hiệu lực công hàm trao đổi Việt Nhật cung cấp khoản ODA vốn vay cho Việt Nam
19/2016/TB-LPQT
Ngày ban hành 19/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 19/2016/TB-LPQT hiệu lực nghị định thư vận chuyển hàng không Việt Nam Niu Di-lân 2003
34/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 11/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 34/2015/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định bổ sung Hiệp định Việt Nam Bôlôvia Vênêxuêla
38/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 03/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 38/2015/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam Lào
63/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 27/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 63/2015/TB-LPQT thành viên gia đình của thành viên cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam Anh
27/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 26/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 27/2015/TB-LPQT Hiệp định vay vốn dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình Việt Nam Nhật Bản
12/2016/TB-LPQT
Ngày ban hành 16/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 12/2016/TB-LPQT hiệu lực hiệp định về vận chuyển hàng không Việt Nam Ả rập
29/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 27/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo hiệu lực của Hiệp định vận tải biển giữa Việt Nam và Tan-da-ni-a
14/2016/TB-LPQT
Ngày ban hành 15/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 14/2016/TB-LPQT hiệu lực hiệp định khuyến khích bảo hộ đầu tư Việt Nam Ma xê đô ni a 2016
49/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 14/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 49/2015/TB-LPQT hiệu lực hiệp định tránh đánh thuế hai lần thuế đánh vào thu nhập Việt Nam Iran
81/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 16/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 81/2014/TB-LP ngày hiệu lực Hiệp định hợp tác kỹ thuật Việt Nam và Liên bang Đức
42/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 23/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo hiệu lực Hiệp định Nước chủ nhà Việt Nam Tòa Trọng tài thường trực
37/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 15/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo hiệu lực Công hàm áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam Nhật Bản
51/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 28/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 51/2015/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định tài trợ Thích ứng biến đổi khí hậu
10/2016/TB-LPQT
Ngày ban hành 06/01/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 10/2016/TB-LPQT hiệu lực sửa đổi bản thỏa thuận thương mại gạo Việt Nam Phi-líp-pin 2010 2016
24/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 27/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo hiệu lực 24/2015/TB-LPQT của Hiệp định về dẫn độ giữa Việt Nam và Inđônêxia
07/2016/TB-LPQT
Ngày ban hành 27/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 07/2016/TB-LPQT hiệu lực hiệp định tương trợ tư pháp hình sự Việt Nam In-đô-nê-xi-a
52/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 05/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 52/2015/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về hợp tác văn hóa giữa Việt Nam Hung-ga-ri
11/2016/TB-LPQT
Ngày ban hành 14/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 11/2016/TB-LPQT hiệp định tránh đánh thuế hai lần trốn lậu thuế thu nhập tài sản San Marino
35/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 18/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 35/2015/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định Văn phòng khu vực châu Á Thái Bình Dương Tổ chức OIF
21/2016/TB-LPQT
Ngày ban hành 04/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 21/2016/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định miễn thị thực hộ chiếu ngoại giao Việt Nam Cô xta Ri ca
17/2016/TB-LPQT
Ngày ban hành 15/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 17/2016/TB-LPQT hiệu lực của hiệp định hợp tác du lịch giữa Việt Nam Ma-rốc 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162