tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Hiến pháp

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
Hiến pháp năm 2013
Ngày ban hành 27/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiến pháp năm 2013 của Quốc hội
68/LCT/HĐNN8
Ngày ban hành 18/04/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiến pháp số 68/LCT/HĐNN8 của Quốc hội : Hiến pháp năm 1992
Hiến pháp năm 1992
Ngày ban hành 15/04/1992
Hiệu lực Hết hiệu lực
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992
248/LCT
Ngày ban hành 19/12/1980
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiến pháp số 248/LCT của Quốc hội : Hiến pháp năm 1980
248-LCT
Ngày ban hành 19/12/1980
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiến pháp năm 1980
01/SL
Ngày ban hành 01/01/1960
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiến pháp số 01/SL của Quốc hội : Hiến pháp năm 1960
01/.
Ngày ban hành 09/11/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiến pháp số 01/. của Quốc hội : Hiến pháp năm 1946
KHÔNG SỐ
Ngày ban hành 09/11/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiến pháp năm 1946
KHÔNGSỐ
Ngày ban hành 09/11/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiến pháp 1946 Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
Không số
Ngày ban hành 09/11/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiến pháp Không số
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162