tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Luật

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
KHONGSO
Ngày ban hành 10/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Luật sửa đổi bổ sung Phụ lục 4 Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 20/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Luật quy hoạch 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 16/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Luật quản lý sử dụng tài sản công 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 03/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017
108/2016/QH13
Ngày ban hành 09/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật điều ước quốc tế 2016
105/2016/QH13
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật Dược 2016
107/2016/QH13
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu 2016
104/2016/QH13
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật tiếp cận thông tin 2016
106/2016/QH13
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật thuế giá trị gia tăng Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Luật quản lý thuế sửa đổi 2016
102/2016/QH13
Ngày ban hành 05/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật trẻ em 2016
103/2016/QH13
Ngày ban hành 05/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật Báo chí 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 29/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Luật Đường sắt 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 23/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Luật điều ước quốc tế 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 02/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi 2015
100/2015/QH13
Ngày ban hành 27/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Bộ luật hình sự 2015
101/2015/QH13
Ngày ban hành 27/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Bộ luật tố tụng hình sự 2015
99/2015/QH13
Ngày ban hành 26/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015
98/2015/QH13
Ngày ban hành 26/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật quân nhân chuyên nghiệp công nhân viên chức quốc phòng 2015
96/2015/QH13
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật trưng cầu ý dân 2015
97/2015/QH13
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật phí và lệ phí 2015
92/2015/QH13
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Bộ luật tố tụng dân sự 2015
KHONGSO
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Bộ luật hình sự sửa đổi 2015
93/2015/QH13
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật tố tụng hành chính 2015
94/2015/QH13
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật thi hành tạm giữ tạm giam 2015
95/2015/QH13
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015
91/2015/QH13
Ngày ban hành 24/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Bộ luật dân sự 2015
KHONGSO
Ngày ban hành 24/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Luật Dân sự (sửa đổi) 2015
90/2015/QH13
Ngày ban hành 23/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật khí tượng thủy văn 2015
89/2015/QH13
Ngày ban hành 23/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật thống kê 2015
87/2015/QH13
Ngày ban hành 20/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015
88/2015/QH13
Ngày ban hành 20/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật kế toán 2015
86/2015/QH13
Ngày ban hành 19/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật an toàn thông tin mạng 2015
80/2015/QH13
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
79/2015/QH13
Ngày ban hành 19/06/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật thú y 2015
78/2015/QH13
Ngày ban hành 19/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật nghĩa vụ quân sự 2015
KHONGSO/DTL
Ngày ban hành 11/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu và các biện pháp phòng vệ về thuế 2015
KHONGSO/DTL
Ngày ban hành 23/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Luật Báo chí 2016
KHONGSO/DTL
Ngày ban hành 21/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Luật tiếp cận thông tin do Quốc hội ban hành
73/2014/QH13
Ngày ban hành 27/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Công an nhân dân 2014
72/2014/QH13
Ngày ban hành 27/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014
74/2014/QH13
Ngày ban hành 27/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014
67/2014/QH13
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật đầu tư số 67/2014/QH13 của Quốc hội
68/2014/QH13
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội
71/2014/QH13
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014
69/2014/QH13
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 69/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT QUẢN LÝ,SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP
65/2014/QH13
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật nhà ở số 65/2014/QH13 của Quốc hội
66/2014/QH13
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 66/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
64/2014/QH13
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 64/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
63/2014/QH13
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 63/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
62/2014/QH13
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 62/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162