tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Nghị định

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
18/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 18/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản
17/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 11/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 17/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao
16/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 03/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 16/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam
15/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 15/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở
14/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện
13/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 13/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh
12/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 12/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc
11/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 11/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
10/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 10/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam
07/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 07/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp
08/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 08/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ
06/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 06/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
05/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/01/2014
Hiệu lực Không xác định
Nghị định số 05/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
04/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
03/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 03/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm
02/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 02/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc
01/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 03/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 01/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam
222/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 222/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về thanh toán bằng tiền mặt
221/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 30/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 221/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
220/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 220/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân
217/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 217/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
218/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
219/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 219/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
216/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 216/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư
215/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 23/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 215/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
213/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 213/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ
214/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 214/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
211/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 19/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 211/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách
210/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 19/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
212/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 19/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 212/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
209/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng
208/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 208/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ
207/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 11/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 207/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
206/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 206/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
205/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 06/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 205/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
204/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 204/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014
203/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 28/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 203/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về phương pháp tính, múc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
201/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 201/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước
202/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 202/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý phân bón
199/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 199/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
200/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 200/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết Điều 11 Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội
190/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 190/2013/NĐ-CP của Chính phủ : về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
196/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 196/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm
194/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 194/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh
193/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 193/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã
195/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 195/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản
191/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết về tài chính công đoàn
192/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 192/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
189/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 189/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
187/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940