tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Nghị định

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
12/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 12/2017/NĐ-CP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
13/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 13/2017/NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc
10/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 10/2017/NĐ-CP quy chế quản lý tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam sửa đổi 209/2013/NĐ-CP
09/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 09/2017/NĐ-CP phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
08/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 08/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 08/2017/NĐ-CP quy định lưu chiểu điện tử loại hình báo nói báo hình báo điện tử
KHONGSO
Ngày ban hành 19/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định quy định quản lý đường thủy nội địa cảng bến thủy nội địa 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 02/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định biểu thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Bản thỏa thuận thương mại Việt Cam 2016
161/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 02/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 161/2016/NĐ-CP cơ chế đặc thù quản lý đầu tư xây dựng dự án chương trình mục tiêu quốc gia
160/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 29/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 160/2016/NĐ-CP điều kiện kinh doanh vận tải biển dịch vụ đại lý tàu biển lai dắt tàu biển
158/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 29/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản
159/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 29/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 159/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân
KHONGSO
Ngày ban hành 24/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại 2016
157/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 157/2016/NĐ-CP sửa đổi 150/2006/NĐ-CP hướng dẫn một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh
156/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 156/2016/NĐ-CP sửa đổi 27/2007/NĐ-CP giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
155/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
149/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định sửa đổi Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá 2016
150/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 150/2016/NĐ-CP chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ
KHONGSO
Ngày ban hành 09/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực dầu khí kinh doanh xăng dầu khí 2016
97/NQ-CP
Ngày ban hành 04/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 97/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2016
148/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 04/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 148/2016/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Quản lý thị trường
147/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 02/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 147/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2010/NĐ-CP chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
146/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 02/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 146/2016/NĐ-CP niêm yết giá phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa côngtenơ đường biển
145/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 145/2016/NĐ-CP sửa đổi 108/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính thị trường chứng khoán
144/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 144/2016/NĐ-CP cơ chế đặc thù đầu tư tài chính ngân sách phân cấp quản lý thành phố Đà Nẵng
KHONGSO
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định bãi bỏ Nghị định trong lĩnh vực ngân hàng 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 22/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định sửa đổi Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ Tư Pháp 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 19/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 14/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải 2016
141/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 141/2016/NĐ-CP cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực sự nghiệp kinh tế
KHONGSO
Ngày ban hành 08/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 07/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính phòng chống thiên tai khai thác bảo vệ công trình thủy lợi đê điều 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 01/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định sửa đổi Nghị định thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân thuế giá trị gia tăng 2016
138/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 138/2016/NĐ-CP Quy chế làm việc của Chính phủ
KHONGSO
Ngày ban hành 21/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định sửa đổi 48/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật giáo dục nghề nghiệp 2016
135/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi quy định thu tiền sử dụng đất thu tiền thuê đất thuê mặt nước
136/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 136/2016/NĐ-CP sửa đổi 221/2013/NĐ-CP áp dụng xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện
126/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 126/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Hiệp định Thương mại ASEAN Ấn Độ
123/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 123/2016/NĐ-CP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ cơ quan ngang Bộ
130/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 130/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định Thương mại ASEAN Hàn Quốc
132/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 132/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định Thương mại Chi Lê
133/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 133/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế ASEAN Nhật Bản
125/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 125/2016/NĐ-CP biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định Việt Nam Nhật Bản
131/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 131/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Hàn Quốc
127/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 127/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiệp định khu vực thương mại ASEAN Úc Niu Di lân
129/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 129/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN
134/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu
121/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 121/2016/NĐ-CP thí điểm quản lý lao động tiền lương Tập đoàn Viễn thông Quân đội 2016 2020
KHONGSO
Ngày ban hành 11/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định đào tạo bồi dưỡng cán bộ công viên chức 2016
118/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 22/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 118/2016/NĐ-CP sửa đổi 56/2008/NĐ-CP ngân hàng mô trung tâm điều phối ghép bộ phận 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162