tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Nghị định

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
117/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 117/2016/NĐ-CP sửa đổi 204/2004/NĐ-CP tiền lương cán bộ công viên chức lực lượng vũ trang
KHONGSO
Ngày ban hành 20/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định sửa đổi Nghị định 104/2007/NĐ-CP kinh doanh dịch vụ đòi nợ 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 15/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định thực hiện quyền trách nhiệm cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước 2016
114/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 08/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 114/2016/NĐ-CP lệ phí đăng ký nuôi con nuôi lệ phí cấp giấy phép tổ chức con nuôi nước ngoài
115/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 08/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 115/2016/NĐ-CP sửa đổi 163/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hóa chất phân bón vật liệu nổ 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 05/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực dầu khí kinh doanh xăng dầu khí 2016
83/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 83/2016/NĐ-CP bậc trình độ kỹ năng nghề điều kiện nâng bậc công nhân quốc phòng
57/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 57/2016/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 10/2010/NĐ-CP hoạt động thông tin tín dụng
82/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 82/2016/NĐ-CP quân hiệu cấp hiệu phù hiệu trang phục Quân đội nhân dân Việt Nam
63/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 63/2016/NĐ-CP điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới 2016
74/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 74/2016/NĐ-CP quản lý sử dụng kinh phí công tác điều ước quốc tế thỏa thuận quốc tế
94/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 94/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thống kê
72/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 72/2016/NĐ-CP hoạt động nhiếp ảnh
89/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 89/2016/NĐ-CP điều kiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ hoạt động dịch vụ nhận chi trả ngoại tệ 2016
75/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 75/2016/NĐ-CP điều kiện thực hiện kinh doanh dịch vụ xét nghiệm HIV
59/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 59/2016/NĐ-CP Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp công nhân viên chức quốc phòng
95/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 95/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thống kê
70/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 70/2016/NĐ-CP điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải
85/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 85/2016/NĐ-CP bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
66/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 66/2016/NĐ-CP điều kiện đầu tư kinh doanh bảo vệ kiểm định thực vật giống cây trồng thủy sản
73/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi
79/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 79/2016/NĐ-CP điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo kiến thức quản lý nhà chung cư chung cư 2016
97/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 97/2016/NĐ-CP nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
90/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 90/2016/NÐ-CP điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
77/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 77/2016/NĐ-CP sửa đổi điều kiện đầu tư kinh doanh mua bán hàng hóa quốc tế hóa chất
67/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 67/2016/NĐ-CP điều kiện sản xuất kinh doanh thực phẩm quản lý chuyên ngành Bộ Y tế
71/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 71/2016/NĐ-CP trình tự thủ tục thi hành án hành chính xử lý trách nhiệm người không thi hành
69/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 69/2016/NĐ-CP điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ
93/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 93/2016/NĐ-CP điều kiện sản xuất mỹ phẩm
86/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 86/2016/NĐ-CP điều kiện đầu tư kinh doanh chứng khoán
80/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 80/2016/NĐ-CP sửa đổi 101/2012/NĐ-CP thanh toán không dùng tiền mặt
65/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 65/2016/NĐ-CP điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô dịch vụ sát hạch lái xe
99/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 99/2016/NĐ-CP quản lý sử dụng con dấu
60/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 60/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực tài nguyên môi trường
KHONGSO
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định quy định giao dịch điện tử giao dịch điện tử lĩnh vực đất đai 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định hướng dẫn Luật thi đua khen thưởng 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 23/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định kiểm toán nội bộ 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 22/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định sửa đổi 86/2014/NĐ-CP kinh doanh điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 21/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Nghị định Quy định về lệ phí môn bài
KHONGSO
Ngày ban hành 17/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định quy định xây dựng quản lý khai thác hệ thống thông tin đất đai 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 15/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên nước khoáng sản 2016
55/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu trợ cấp mất sức lao động giáo viên mầm non
54/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 54/2016/NĐ-CP cơ chế tự chủ tổ chức khoa học công nghệ công lập
52/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 52/2016/NĐ-CP tiền lương thù lao tiền thưởng người quản lý công ty nhà nước nắm vốn điều lệ
53/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 53/2016/NĐ-CP lao động tiền lương thù lao tiền thưởng công ty cổ phần vốn góp chi phối Nhà nước
51/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 51/2016/NĐ-CP tiền lương tiền thưởng người lao động làm việc công ty nhà nước nắm vốn điều lệ
KHONGSO
Ngày ban hành 09/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định về hoạt động tiêm chủng
KHONGSO
Ngày ban hành 08/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định quy định điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng kiểm định xây dựng 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 02/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh quản lý thị trường 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 01/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực nông nghiệp
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940