tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Nghị định

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
136/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 136/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công
135/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 135/2015/NĐ-CP quy định đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
137/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn cước công dân
134/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 29/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
133/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 28/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 133/2015/NĐ-CP phối hợp dân quân tự vệ bảo vệ biên giới an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
131/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 131/2015/NĐ-CP hướng dẫn dự án quan trọng quốc gia
132/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/12/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 132/2015/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
129/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 129/2015/NĐ-CP thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
KHONGSO
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Nghị định quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
128/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 128/2015/NĐ-CP sửa đổi danh mục hàng phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia
127/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 127/2015/NĐ-CP tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương
128/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 128/2015/NQ-HĐND vốn khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp nông thôn Tiền Giang
KHONGSO
Ngày ban hành 11/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Nghị định hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quân nhân công an nhân dân
126/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 126/2015/NĐ-CP sửa đổi danh mục chất ma túy tiền chất theo Nghị định 82/2013/NĐ-CP
125/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 04/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 125/2015/NĐ-CP quản lý hoạt động bay
KHONGSO
Ngày ban hành 30/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính đầu tư xây dựng khai thác khoáng sản kinh doanh bất động sản
124/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 19/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 124/2015/NĐ-CP sửa đổi 185/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính sản xuất buôn bán hàng giả cấm
123/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch
122/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 122/2015/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng người lao động theo hợp đồng lao động
119/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
117/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 12/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 117/2015/NĐ-CP xây dựng quản lý sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở thị trường bất động sản
118/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 12/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư
116/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 11/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 116/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2011/NĐ-CP cchuyển đổi doanh nghiệp nhà nước
115/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 11/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội bắt buộc
114/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 114/2015/NĐ-CP sửa đổi 29/2008/NĐ-CP khu công nghiệp khu chế xuất khu kinh tế
113/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 113/2015/NĐ-CP phụ cấp đặc thù trách nhiệm công việc nguy hiểm nhà giáo cơ sở giáo dục nghề nghiệp
112/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 03/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 112/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2004/NĐ-CP cơ chế tài chính ngân sách đặc thù Hà Nội
111/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 03/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 111/2015/NĐ-CP phát triển công nghiệp hỗ trợ
110/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 29/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 110/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 21/2010/NĐ-CP quản lý biên chế công chức
109/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 28/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 109/2015/NĐ-CP
108/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 28/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi
106/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 23/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 106/2015/NĐ-CP quản lý người đại diện phần vốn nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
102/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 102/2015/NĐ-CP quản lý khai thác cảng hàng không sân bay
103/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 103/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều Luật Công an nhân dân
100/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 100/2015/NĐ-CP phát triển quản lý nhà ở xã hội
99/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở
105/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 105/2015/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Cảnh sát môi trường
101/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 101/2015/NĐ-CP cải tạo xây dựng lại nhà chung cư
97/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 19/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 97/2015/NĐ-CP quản lý người giữ chức danh công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước chủ sở hữu
96/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 19/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 96/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật doanh nghiệp
94/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 94/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 136/2007/NĐ-CP xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam
95/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 95/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí
93/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 93/2015/NĐ-CP tổ chức quản lý hoạt động doanh nghiệp quốc phòng an ninh
92/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 92/2015/NĐ-CP an ninh hàng không
90/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 90/2015/NĐ-CP sửa đổi 117/2011/NĐ-CP quản lý chế độ ăn mặc ở sinh hoạt y tế phạm nhân
91/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 91/2015/NĐ-CP đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
88/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 07/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP
89/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 07/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 89/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP một số chính sách phát triển thủy sản
87/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 06/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 87/2015/NĐ-CP giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
86/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 02/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 86/2015/NĐ-CP cơ chế thu quản lý học phí cơ sở giáo dục quốc dân năm học 2015 2016 đến 2020 2021
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162