tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Nghị định

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
85/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 85/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động chính sách lao động nữ
84/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 30/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 84/2015/NĐ-CP giám sát đánh giá đầu tư
KHONGSO
Ngày ban hành 25/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Nghị định thủ tục đăng ký chế độ công dân thời gian đăng ký khám kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự
83/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 83/2015/NĐ-CP đầu tư ra nước ngoài
82/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 82/2015/NĐ-CP miễn thị thực người Việt Nam định cư ở nước ngoài người nước ngoài
81/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 81/2015/NĐ-CP
80/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 80/2015/NĐ-CP sửa đổi 14/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý
78/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 78/2015/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp
79/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 79/2015/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
77/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 77/2015/NĐ-CP kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
76/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 76/2015/NĐ-CP
74/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 74/2015/NĐ-CP về phòng không nhân dân
75/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 75/2015/NĐ-CP bảo vệ phát triển rừng gắn giảm nghèo nhanh bền vững hỗ trợ đồng bào dân tộc
73/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 08/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 73/2015/NĐ-CP tiêu chuẩn phân tầng khung xếp hạng tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
72/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 07/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 72/2015/NĐ-CP quản lý hoạt động thông tin đối ngoại
71/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 03/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 71/2015/NĐ-CP quản lý hoạt động người phương tiện trong khu vực biên giới biển Việt Nam
KHONGSO
Ngày ban hành 03/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Nghị định sửa đổi Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
70/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 70/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế Quân đội Công an nhân dân người làm cơ yếu
69/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 69/2015/NĐ-CP sửa đổi 175/2013/NĐ-CP Điều lệ tổ chức Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
KHONGSO
Ngày ban hành 21/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
KHONGSO
Ngày ban hành 20/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Nghị định sửa đổi quy hoạch kế hoạch sử dụng đất thu hồi đất giao cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng
68/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 68/2015/NĐ-CP
KHONGSO
Ngày ban hành 18/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Nghị định về phân loại đô thị
67/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 67/2015/NĐ-CP sửa đổi 110/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bổ trợ tư pháp
KHONGSO
Ngày ban hành 13/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Nghị định sửa đổi Nghị định 35/2008/NĐ-CP về xây dựng quản lý và sử dụng nghĩa trang
66/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 12/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 66/2015/NĐ-CP Quy định về Nhà chức trách hàng không
65/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 07/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 65/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định xử phạt vi phạm hành chính đăng đưa tin sai sự thật
64/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 06/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 64/2015/NĐ-CP phối hợp giữa Bộ cơ quan ngang Bộ Ủy ban trong quản lý xuất nhập cảnh
173/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 173/NQ-HĐND thông qua đề án phân loại đô thị Kim Long Vĩnh Phúc 2015
63/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 22/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 63/2015/NĐ-CP chính sách lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn
KHONGSO
Ngày ban hành 21/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
62/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 62/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự
58/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 58/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
56/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 56/2015/NĐ-CP về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
53/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 29/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 53/2015/NĐ-CP Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
52/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 28/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 52/2015/NĐ-CP
51/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 51/2015/NĐ-CP
50/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 50/2015/NĐ-CP
49/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 49/2015/NĐ-CP
48/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 48/2015/NĐ-CP
47/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 47/2015/NĐ-CP
KHONGSO/DTND
Ngày ban hành 14/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Nghị định quản lý lao động tiền lương tiền thưởng công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước
46/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 12/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 46/2015/NĐ-CP
45/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 06/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 45/2015/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ
44/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 06/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 44/2015/NĐ-CP
43/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 06/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 43/2015/NĐ-CP Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
42/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
41/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 41/2015/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", Thầy thuốc Ưu tú"
40/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 40/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
39/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 39/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940