tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Nghị định

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
38/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chất thải và phế liệu
37/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 22/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
36/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 36/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp
35/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
34/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 34/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
KHONGSO/DTND
Ngày ban hành 27/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Nghị định sửa đổi Nghị định 102/2013/NĐ- CP quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
33/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 33/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra
32/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
31/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 31/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
30/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
29/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 29/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng
28/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 12/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
27/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 27/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú"
26/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
24/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 24/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa
23/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
22/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 22/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
15/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
21/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 21/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác
19/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
17/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 17/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
18/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
16/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập
20/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 20/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
14/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 14/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt
12/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 12/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
13/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 12/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 13/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Nghị định số 86/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam
11/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 11/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường
10/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 28/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 10/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
09/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 22/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 09/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
08/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
07/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 07/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh
06/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 06/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
05/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 12/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số nội dung Bộ luật Lao động
05/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 11/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
04/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
03/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 06/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 03/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường
01/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 02/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 01/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
02/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 02/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 02/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước
127/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 127/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
128/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 128/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
126/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 126/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình
124/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 29/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Nghị định số 124/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi Khoản 6 Điều 31 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
125/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 29/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 125/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung quy định về dịch vụ giám định thương mại tại Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 và nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006
123/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 123/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ
122/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 122/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế
121/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 121/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển
119/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 119/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo
120/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 120/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
118/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162