tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Nghị định

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
519/TTg
Ngày ban hành 04/07/1957
Hiệu lực Hết hiệu lực
Nghị định số 519/TTg của Chính phủ : Nghị định Quy định thể lệ về bảo tồn cổ tích
519/TTg
Ngày ban hành 04/07/1957
Hiệu lực Hết hiệu lực
Nghị định 519/TTg
1010/NĐ
Ngày ban hành 10/10/1956
Hiệu lực Hết hiệu lực
Nghị định 1010/NĐ
982-TTG
Ngày ban hành 28/07/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 982-TTg Thành lập cục cảnh sát nhân dân thuộc Bộ Công an
982/TTg
Ngày ban hành 28/07/1956
Hiệu lực Hết hiệu lực
Nghị định 982/TTg
982/TTG
Ngày ban hành 28/07/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 982/TTG của Thủ tướng Chính phủ : QĐ phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 1994 - 1999
331/NĐ-LB
Ngày ban hành 02/06/1956
Hiệu lực Hết hiệu lực
Nghị định 331/NĐ-LB
764/TTg
Ngày ban hành 08/05/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 764/TTg
747/TTg
Ngày ban hành 23/04/1956
Hiệu lực Hết hiệu lực
Nghị định 747/TTg
737/TTg
Ngày ban hành 16/04/1956
Hiệu lực Hết hiệu lực
Nghị định 737/TTg
09-NĐ
Ngày ban hành 07/03/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 09-NĐ bản thể lệ tạm thời về vận tải đường bộ
09/NĐ
Ngày ban hành 07/03/1956
Hiệu lực Hết hiệu lực
Nghị định 09/NĐ
703/TTg
Ngày ban hành 29/02/1956
Hiệu lực Hết hiệu lực
Nghị định 703/TTg
703/TTg
Ngày ban hành 29/02/1956
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định số 703/TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quyết định về việc chuyển giao Xí nghiệp Thuỷ sản hồ Hoà Bình cho tỉnh Hoà Bình quản lý
532/TTg
Ngày ban hành 18/05/1955
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 532/TTg
19/NĐ
Ngày ban hành 17/11/1954
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 19/NĐ
18/NĐ
Ngày ban hành 17/11/1954
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 18/NĐ
327/NĐ
Ngày ban hành 13/10/1952
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 327/NĐ
320/NĐ
Ngày ban hành 10/10/1952
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 320/NĐ
12/LĐ-NĐ
Ngày ban hành 15/04/1952
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 12/LĐ-NĐ
60/LD-NĐ
Ngày ban hành 01/11/1950
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 60/LD-NĐ
362-LB-NĐ
Ngày ban hành 28/10/1950
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 362-LB-NĐ
24/LĐ-NĐ
Ngày ban hành 27/03/1950
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 24/LĐ-NĐ
99/NĐ
Ngày ban hành 04/07/1949
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 99/NĐ
98/NĐ
Ngày ban hành 04/07/1949
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 98/NĐ
21/NĐ
Ngày ban hành 15/05/1948
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 21/NĐ
20/NĐ
Ngày ban hành 15/05/1948
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 20/NĐ
18/NĐ
Ngày ban hành 30/04/1948
Hiệu lực Hết hiệu lực
Nghị định 18/NĐ của Bộ lao động về thành lập tại mỗi liên khu một hội đồng ấn định lương cho công nhân
454-NV/NĐ
Ngày ban hành 14/11/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 454-NV/NĐ bãi bỏ quyền trưng dụng những động sản vào việc công ích trong những trường hợp cấp bách.
484-NV/NĐ
Ngày ban hành 14/11/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 484-NV/NĐ trưng thu, trưng dụng và trưng tập
508-NĐ
Ngày ban hành 28/10/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 508-NĐ tổ chức và hoạt động của Nha Lâm chính
846-NĐ
Ngày ban hành 09/10/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 846-NĐ xét việc đặt lại vé vào sân ga rất cần cho những người muốn đi tiễn hay đón người quen
800-GT/NĐ
Ngày ban hành 20/09/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 800-GT/NĐ cấp thẻ đi tầu hỏa cho các nhân viên báo chí
417-NĐ
Ngày ban hành 10/09/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 417-NĐ Bậc học của nền giáo dục Việt Nam
359-NV/NĐ
Ngày ban hành 09/09/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 359-NV/NĐ nhiệm vụ của nha Dân tộc thiểu số
645-TC
Ngày ban hành 13/08/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 645-TC thu vào ngân sách Đông dương các thứ thuế đánh các thuyền bè đi lại trên Nông giang thuộc khu vực Sông chu, tỉnh Thanh hóa
320-NV/NĐ
Ngày ban hành 12/08/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 320-NV/NĐ chuẩn và thanh toán các tài sản tịch thu của những hội bộ giải tán
633-TC
Ngày ban hành 09/08/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 633-TC lập một hội đồng hóa giá để ấn định giá hàng hóa xuất nhập
412-NĐ
Ngày ban hành 01/08/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 412-NĐ thuế chặt cây trong địa hạt thành phố Hà Nội
596-TC
Ngày ban hành 29/07/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 596-TC miễn thuế đặc biệt xe hơi
507-TC
Ngày ban hành 24/07/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 507-TC chế độ lương bổng công chức Việt Nam
261-NV/NĐ
Ngày ban hành 18/07/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 261-NV/NĐ trưng thu, nhà cửa để dùng vào việc công ích
548-TC
Ngày ban hành 10/07/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 548-TC thuế quan và thuế gián thu
536-TC
Ngày ban hành 09/07/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 536-TC nhiệm vụ các phòng sự vụ Bộ Tài chính
511-TC
Ngày ban hành 05/07/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 511-TC bãi bỏ phụ cấp huấn luyện viên thể dục
215-NV/NĐ
Ngày ban hành 25/06/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 215-NV/NĐ thiết lập những lớp huấn luyện công an sơ cấp và trung cấp tại nha Công an Việt Nam
205-NN/NĐ
Ngày ban hành 18/06/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 205-NN/NĐ thể lệ bầu cử những ủy viên dự khuyết
174-NV/NĐ
Ngày ban hành 31/05/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 174-NV/NĐ tổ chức của Nha Pháp chính
375-TC
Ngày ban hành 15/05/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 375-TC Luật kế toán Quốc gia
143-NV/NĐ
Ngày ban hành 11/05/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 143-NV/NĐ tổ chức phòng giấy Ủy ban Hành chính các tỉnh và các huyện
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940