tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Nghị định

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
117/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 117/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về Y tế xã, phường, thị trấn
116/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 04/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 116/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
115/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 03/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 115/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước
113/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 113/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật
114/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 114/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
112/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền
109/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 109/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về Quy chế bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải
110/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 110/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa
111/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 111/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa và niên hạn sử dụng của phương tiện thủy được phép nhập khẩu
108/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách tinh giản biên chế
107/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 107/2014/NĐ-CP sửa đổi 171/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính giao thông đường bộ đường sắt
107/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 107/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
107/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/11/2014
Hiệu lực Hết hiệu lực
Nghị định 107/2014/NĐ-CP sửa đổi 171/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính giao thông đường bộ đường sắt
105/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
104/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 104/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về khung giá đất
103/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 11/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Nghị định số 103/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động
102/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
101/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 07/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 101/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội
100/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 06/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 100/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo
99/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 99/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
98/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
97/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 97/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam
94/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 94/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
93/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 93/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
95/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 95/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ
96/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
92/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 08/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 92/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
91/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế
90/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 29/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật
89/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 29/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"
88/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 88/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm
87/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 22/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 87/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
85/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 85/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng
86/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
84/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 08/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
83/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 03/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về kinh doanh xăng dầu
82/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 82/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
81/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 81/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng
80/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 06/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về thoát nước và xử lý nước thải
79/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
78/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 30/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 78/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
76/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 76/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
75/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 28/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 75/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
73/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 23/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 73/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Điều 29 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
74/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 23/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Nghị định số 74/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội
72/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 22/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 72/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Nghị định số 18/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam
71/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 71/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh
15/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND quy định mức chi kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
70/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 70/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối
69/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 69/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940