tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Nghị quyết

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
09/NQ-CP
Ngày ban hành 03/02/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 09/NQ-CP 2018 thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
08/NQ-CP
Ngày ban hành 24/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 08/NQ-CP 2018 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW
07/NQ-CP
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 07/NQ-CP 2018 phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm chủ đề Tương trợ tư pháp
06/NQ-CP
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 06/NQ-CP 2018 phê chuẩn mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Xín Mần Đô Long
04/NQ-CP
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 04/NQ-CP 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Vĩnh Long
121/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 121/NQ-HĐND 2018 nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Kiên Giang
120/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 120/2018/NQ-HĐND giá dịch vụ khám bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Kiên Giang
119/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 119/2018/NQ-HĐND sửa đổi Đề án phát triển nguồn nhân lực Kiên Giang
118/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 118/2018/NQ-HĐND mức thu học phí cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông Kiên Giang
01/NQ-CP
Ngày ban hành 01/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 01/NQ-CP 2018 giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
138/NQ-CP
Ngày ban hành 31/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 138/NQ-CP 2017 Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 12
137/NQ-CP
Ngày ban hành 31/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 137/NQ-CP 2017 chương trình thực hiện 21-NQ/TW công tác dân số trong tình hình mới
01/NQLT-CP-BCHTWĐ
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 01/NQLT-CP-BCHTWĐ 2017 phối hợp của Chính phủ và Ban chấp hành Trung ương Đoàn
27/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Thái Bình
26/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND đầu tư xây dựng tuyến đường bộ theo Hợp đồng BT Thái Bình
154/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 154/2017/NĐ-CP thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam Chi Lê
136/NQ-CP
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 136/NQ-CP 2017 đơn giản hóa thủ tục về quản lý dân cư thuộc quản lý Bộ Kế hoạch
466/NQ-UBTVQH14
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 466/NQ-UBTVQH14 2017 điều chỉnh đầu tư hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng
135/NQ-CP
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 135/NQ-CP 2017 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Nam Định
14/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 14/2017/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn Nghệ An
18/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng Nghệ An
15/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 15/NQ-HĐND 2017 kế hoạch đầu tư công Nghệ An 2018
18/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2017 giao biên chế công chức trong cơ quan hành chính Nghệ An 2018
16/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nghệ An
21/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 21/NQ-HĐND 2017 kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân Nghệ An 2018
21/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND mức kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát phản biện xã hội Nghệ An
15/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND sử dụng phí bình tuyển công nhận cây mẹ vườn cây đầu dòng Nghệ An
23/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND cơ chế thực hiện Chương trình Sữa học đường cho học sinh Nghệ An
13/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Nghệ An
20/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 20/NQ-HĐND 2017 giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 Nghệ An
20/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 20/2017/NQ-HĐND quy định nội dung chi mức chi các cuộc điều tra thống kê Nghệ An
17/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện Giảm nghèo bền vững Nghệ An
19/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND quy định mức chi công tác phí chi hội nghị Nghệ An
26/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND tăng cường quản lý thực hiện dự án sử dụng đất đô thị Nghệ An
27/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND Đề án nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân Nghệ An
12/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 12/NQ-HĐND 2017 điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước Nghệ An
22/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2017 chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Nghệ An 2018
13/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 13/NQ-HĐND 2017 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước Nghệ An 2016
19/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 19/NQ-HĐND 2017 số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập Nghệ An
24/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 24/2017/NQ-HĐND mức giá dịch vụ khám bệnh không thanh toán Nghệ An
14/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 14/NQ-HĐND 2017 phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước Nghệ An
17/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2017 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đất rừng phòng hộ Nghệ An
22/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND sửa đổi 70/2012/NQ-HĐND Quy hoạch phát triển giáo dục Nghệ An
16/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2017 thông qua danh mục công trình dự án cần thu hồi đất Nghệ An
25/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND mức kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban Thanh tra nhân dân Nghệ An
11/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám bệnh không thanh toán Bình Dương
09/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Phú Thọ
31/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND bãi bỏ 22/2010/NQ-HĐND đóng Quỹ quốc phòng Đắk Nông
19/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Quảng Trị
05/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 05/NQ-HĐND 2017 Chương trình hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân Phú Thọ 2018
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162