tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Pháp lệnh

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
11/2016/UBTVQH13
Ngày ban hành 08/03/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Pháp lệnh quản lý thị trường 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 19/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Pháp lệnh án phí lệ phí Tòa án 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 16/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Pháp lệnh vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn Quản lý thị trường
KHONGSO
Ngày ban hành 27/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Pháp lệnh Quản lý thị trường 2015
09/2014/UBTVQH13
Ngày ban hành 20/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH13
08/2013/UBTVQH13
Ngày ban hành 23/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 08/2013/UBTVQH13
07/2013/UBTVQH13
Ngày ban hành 12/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13 của ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI : Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
06/2013/UBTVQH13
Ngày ban hành 18/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 của UBTVQH : Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối
05/2012/UBTVQH13
Ngày ban hành 20/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 của ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
04/2012/UBTVQH13
Ngày ban hành 16/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 của ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI : PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
03/2012/UBTVQH13
Ngày ban hành 16/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 03/2012/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về pháp điển hệ thống Quy phạm pháp luật
02/2012/UBTVQH13
Ngày ban hành 28/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 02/2012/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng
01/2012/UBTVQH13
Ngày ban hành 22/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 01/2012/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
16/2011/UBTVQH12
Ngày ban hành 30/06/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
14/2011/UBTVQH12
Ngày ban hành 19/02/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 14/2011/UBTVQH12
15/2011/UBTVQH12
Ngày ban hành 19/02/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 15/2011/UBTVQH12
11/2010/UBTVQH12
Ngày ban hành 16/03/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 11/2010/UBTVQH12
10/2009/UBTVQH12
Ngày ban hành 27/02/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 10/2009/UBTVQH12 về Án phí, lệ phí tòa án
09/2009/UBTVQH12
Ngày ban hành 27/02/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 09/2009/UBTVQH12
09/2009/PL-UBTVQH12
Ngày ban hành 27/02/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 09/2009/PL-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÀNH SỰ
10/2009/PL-UBTVQH12
Ngày ban hành 27/02/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án số 10/2009/PL-UBTVQH12 của Quốc hội
08/2008/PL-UBTVQH12
Ngày ban hành 27/12/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 08/2008/PL-UBTVQH12
07/2008/PL-UBTVQH12
Ngày ban hành 22/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 07/2008/PL-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 6 PHÁP LỆNH THUẾ TÀI NGUYÊN
06/2008/PL-UBTVQH12
Ngày ban hành 21/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 06/2008/PL-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH CÔNG AN XÃ
05/2008/PL-UBTVQH12
Ngày ban hành 27/08/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 05/2008/PL-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển
04/2008/PL-UBTVQH12
Ngày ban hành 02/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 04/2008/PL-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
09/PL-UBTVQH
Ngày ban hành 25/02/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 09/PL-UBTVQH của Quốc hội : PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 09/2003/PL-UBTVQH11 NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM 2003 VỀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP
02/2008/PL-UBTVQH12
Ngày ban hành 26/01/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 02/2008/PL-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG
03/2008/PL-UBTVQH12
Ngày ban hành 26/01/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 03/2008/PL-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM
01/2007/UBTVQH12
Ngày ban hành 19/10/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 01/2007/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ
35/2007/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 21/06/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 35/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
34/2007/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 20/04/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
32/2007/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 20/04/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 32/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH QUỐC GIA
33/2007/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 20/04/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 33/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN THỎA THUẬN QUỐC TẾ
31/2007/PL-UBTVQH
Ngày ban hành 08/03/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2007 sửa đổi 31/2007/PL-UBTVQH
31/2007/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 08/03/2007
Hiệu lực Hết hiệu lực
Pháp lệnh số 31/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
30/2006/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 15/12/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 30/2006/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI ĐIỀU 9 CỦA PHÁP LỆNH TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ
83/2006/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/07/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 83/2006/NQ-HĐND Thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em Tiền Giang 2006 2010
29/2006/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 05/04/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 29/2006/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
28/2005/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 13/12/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 28/2005/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH NGOẠI HỐI
27/2005/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 07/10/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 27/2005/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH CỰU CHIẾN BINH
26/2005/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 29/06/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Ưu đãi người có công với cách mạng
25/2005/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 02/04/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 25/2005/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh cảnh vệ
24/2004/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 29/09/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 24/2004/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Giám định tư pháp
22/2004/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 20/08/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 22/2004/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Về chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
23/2004/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 20/08/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 23/2004/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Về tổ chức điều tra hình sự
21/2004/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 18/06/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Về tín ngưỡng tôn giáo
20/2004/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 29/04/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Về việc chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
19/2004/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 29/04/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 19/2004/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Về dân quân tự vệ
18/2004/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 29/04/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh về thú y
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162