Văn bản thuộc loại Quyết định

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
03/2017/QĐ-KTNN
Ngày ban hành 21/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN Quy định lập thẩm định ban hành kế hoạch kiểm toán năm
06/2017/QĐ-TTG
Ngày ban hành 20/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 06/2017/QĐ-TTg áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ
945/QĐ-BYT
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 945/QĐ-BYT danh mục 234 sinh phẩm đăng ký lưu hành Đợt 32 2017
338/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 338/QĐ-TTg Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục đào tạo giai đoạn 2016 2021
335/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 335/QĐ-TTg Dự án đường trục phát triển Vùng kinh tế biển Nam Định cao tốc Cầu Giẽ 2017
337/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 337/QĐ-TTg Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực 2016-2021
1774/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1774/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Hà Nội 2017
11/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 11/2017/QĐ-UBND quản lý thuế đối kinh doanh vận tải Quảng Ngãi
07/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 07/2017/QĐ-UBND Quy định xin lỗi giải quyết thủ tục hành chính sai sót trễ hạn Phú Yên
05/2017/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2017/QĐ-TTg hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia
36/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 36/2017/QĐ-UBND phân công phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng Nghệ An
08/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 08/2017/QĐ-UBND quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh Lạng Sơn
898/QĐ-BYT
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 898/QĐ-BYT Hướng dẫn quy trình kỹ thuật hỗ trợ điều trị vết thương bằng máy PlasmaMed 2017
329/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 329/QĐ-TTg Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến 2020 định hướng 2030 2017
10/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 10/2017/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Ngãi
868/QĐ-BYT
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 868/QĐ-BYT tài liệu chuẩn năng lực lãnh đạo quản lý cơ bản Viện trưởng Y tế dự phòng 2017
777/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 777/QĐ-BGDĐT đính chính 28/2016/TT-BGDĐT sửa đổi Chương trình giáo dục mầm non 2017
771/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 771/QĐ-TCHQ số điện thoại địa chỉ thư điện tử thông tin tờ khai hải quan 2017
869/QĐ-BYT
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 869/QĐ-BYT phê duyệt tài liệu chuẩn năng lực cơ bản của Thanh tra Y tế 2017
14/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 14/2017/QĐ-UBND cừ vách nhựa uPVC công trình đê bao kè chống sạt lở ngập nước Hồ Chí Minh
13/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 13/2017/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Sở Du lịch Hồ Chí Minh
291/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 291/QĐ-BTTTT giữ lại cơ sở nhà đất để tiếp tục sử dụng 2017
02/2017/QĐ-KTNN
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 02/2017/QĐ-KTNN Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình
290/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 290/QĐ-BTTTT Kế hoạch công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 2017
762/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 762/QĐ-TCHQ triển khai hoạt động cải cách hiện đại hóa trọng tâm ngành Hải quan 2017
05/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 05/2017/QĐ-UBND bảng giá thuê nhà ở cũ sở hữu Nhà nước chưa cải tạo Vĩnh Long 2017
289/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 289/QĐ-BTTTT Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 2017
321/QĐ-TTG
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 321/QĐ-TTg sửa đổi Điều 3 43/QĐ-TTg thành lập Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu 2017
12/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 12/2017/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động của Thanh tra quận huyện Hồ Chí Minh
09/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2012/QĐ-UBND Hòa Bình
1665/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1665/QĐ-UBND Quy tắc ứng xử nơi công cộng Hà Nội 2017
686/QĐ-BNN-TY
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 686/QĐ-BNN-TY tạm ngừng nhập khẩu gia cầm sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ 2017
728/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 728/QĐ-BGDĐT Điều lệ Giải Bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh Tiểu học Trung học 2017
858/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 858/QĐ-BVHTTDL bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam 2017 2020
301/QĐ-BTP
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 301/QĐ-BTP đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản Công ước quốc tế về các quyền dân sự 2017
13/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 13/2017/QĐ-UBND Quy định công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước Kon Tum
02/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2017/QĐ-UBND tiêu chí xét hồ sơ lập Văn phòng công chứng Tuyên Quang 2017
1000/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1000/QĐ-UBND đơn giá bảo dưỡng hệ thống cầu đường bộ Hồ Chí Minh 2017
06/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2017/QĐ-UBND đính chính Bảng giá đất Phú Yên 2015 2019
08/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2017/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất Hà Tĩnh
10/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2017/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Ban Quản lý dự án đầu tư An Giang
463/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 463/QĐ-UBND kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế 2017 2018 2020
493/QĐ-TLĐ
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 493/QĐ-TLĐ thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn 2017
08/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 200/2001/QĐ-UB 75/QĐ-UBND Đà Nẵng
04/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 04/2017/QĐ-UBND sửa đổi 23/2015/QĐ-UBND mức đóng góp người nghiện ma túy Vĩnh Long
307/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 307/QĐ-TTg đầu tư Dự án phòng chống buôn bán trái pháp luật động thực vật hoang dã 2017
02/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2017/QĐ-UBND quản lý nhà nước an toàn thực phẩm loại hình kinh doanh nhỏ lẻ Khánh Hòa
03/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 10/2009/QĐ-UBND 19/2012/QĐ-UBND Ninh Bình
293/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 293/QĐ-LĐTBXH chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2016 2020 2017
309/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 309/QĐ-TTg sửa Quyết định 1880/QĐ-TTg về định mức bồi thường thiệt hại 2017
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162