tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Quyết định

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
177/QĐ-TTG
Ngày ban hành 06/02/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 177/QĐ-TTg 2018 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho địa phương dịp Tết
176/QĐ-TTG
Ngày ban hành 06/02/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 176/QĐ-TTg 2018 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Gia Lai dịp Tết
08/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/02/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 08/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 02/2013/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí Chi hội ấp Long An
171/QĐ-TTG
Ngày ban hành 02/02/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 171/QĐ-TTg 2018 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Nghệ An 2017
169/QĐ-TTG
Ngày ban hành 02/02/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 169/QĐ-TTg 2018 giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước
37/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 01/02/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 37/QĐ-UBDT 2018 Danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực lĩnh vực quản lý nhà nước
15/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 15/2018/QĐ-UBND chủ trì rà soát hệ thống văn bản Hội đồng nhân dân Ủy ban Lạng Sơn
18/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 18/2018/QĐ-UBND mức hỗ trợ thực hiện xây dựng nông thôn mới Lạng Sơn 2018 2020
126/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 126/QĐ-BTTTT 2018 Danh mục văn bản hết hiệu lực Bộ Thông tin Truyền thông
118/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 118/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính giáo dục pháp luật Sở Tư pháp Tuyên Quang
17/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 17/2018/QĐ-UBND sửa đổi 09/2016/QĐ-UBND chức năng Sở Giáo dục Đào tạo Lạng Sơn
16/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 16/2018/QĐ-UBND sửa đổi 21/2016/QĐ-UBND chức năng Sở Văn hóa Lạng Sơn
94/QĐ-VPCP
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 94/QĐ-VPCP 2018 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng Chính phủ
161/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 161/QĐ-TTg 2018 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất
162/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 162/QĐ-TTg 2018 dịch vụ sự nghiệp công ngân sách nhà nước Bộ Xây dựng quản lý
04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND quyết toán kinh phí bảo đảm xây dựng văn bản quy phạm An Giang
14/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 14/2018/QĐ-UBND quy định chế độ công tác phí chế độ chi hội nghị Lạng Sơn
08/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 08/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2016/QĐ-UBND Lạng Sơn
12/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 12/2018/QĐ-UBND mức chi bảo đảm hoạt động giám sát phản biện xã hội Lạng Sơn
13/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 13/2018/QĐ-UBND quy định mức trích khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra Lạng Sơn
153/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 153/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin 2016 2020
150/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 150/QĐ-TTg 2018 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Phú Yên
05/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 05/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 16/2016/QĐ-UBND Lạng Sơn
10/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 10/2018/QĐ-UBND định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng văn bản Lạng Sơn
07/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 07/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2015/QĐ-UBND Lạng Sơn
06/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 06/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 08/2016/QĐ-UBND Lạng Sơn
09/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 09/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 10/2016/QĐ-UBND Lạng Sơn
737/QĐ-BYT
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 737/QĐ-BYT 2018 Định mức kinh tế kỹ thuật hỗ trợ điều trị vết thương bằng máy
429/QĐ-BCA-V19
Ngày ban hành 29/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 429/QĐ-BCA-V19 2018 Kế hoạch theo dõi kiểm tra việc thi hành pháp luật
430/QĐ-BCA-V19
Ngày ban hành 29/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 430/QĐ-BCA-V19 2018 Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân
718/QĐ-BYT
Ngày ban hành 29/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 718/QĐ-BYT 2018 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Dinh dưỡng
146/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 146/QĐ-TTg 2018 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ninh Thuận dịp Tết
235/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 29/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 235/QĐ-TCHQ 2018 Quy định xử lý sau thanh tra kiểm tra trong ngành Hải quan
188/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 188/QĐ-UBND 2018 Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý công trình thủy lợi An Giang
14/QĐ-UBNDT
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/QĐ-UBNDT 2018 Nội quy tiếp công dân của Ủy ban Dân tộc
675/QĐ-BYT
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 675/QĐ-BYT 2018 Quy định Quản lý và sử dụng thẻ ra vào Cơ quan Bộ Y tế
03/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND quy định hành lang bảo vệ đối với tuyến đê cấp IV cấp V Hà Tĩnh
06/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 06/2018/QĐ-UBND quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp Nghệ An
186/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 186/QĐ-UBND 2018 Hỗ trợ cơ giới hóa tự động hóa trong sản xuất thủy sản An Giang
13/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 13/QĐ-UBDT 2018 Quy chế tiếp công dân của Ủy ban Dân tộc
140/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 140/QĐ-TTg 2018 Dự án Điều tra đánh giá xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải
01/QĐ-BCNĐA12
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/QĐ-BCNĐA12 2018 Quy chế Ban Chủ nhiệm Đề án phòng ngừa vi phạm pháp luật
127/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 127/QĐ-TTg 2018 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng Gia Lai đến 2035
168/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 25/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 168/QĐ-TCHQ 2018 chức năng Tổ nghiệp vụ thuộc Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan
17/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính Tuyên Quang
172/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 25/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 172/QĐ-BGTVT 2018 giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
126/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 126/QĐ-TTg 2018 Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất
216/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 216/QĐ-UBND 2018 Danh mục văn bản hết hiệu lực Hội đồng nhân dân Tây Ninh
169/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 25/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 169/QĐ-TCHQ 2018 Quy chế hoạt động của Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan
37/QĐ-VKSTC
Ngày ban hành 25/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 37/QĐ-VKSTC 2018 Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại trong ngành Kiểm sát nhân dân
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162