Văn bản thuộc loại Quyết định

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
97/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 97/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp kiểm soát thủ tục hành chính An Giang
2116/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2116/QĐ-UBND 2017 Quy chế quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo Cà Mau
141/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 141/2017/QĐ-UBND sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo môi trường Ninh Thuận
3838/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3838/QĐ-UBND 2017 Danh mục kế hoạch thanh tra kiểm tra doanh nghiệp An Giang
3377/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3377/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng Bình Phước
142/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 142/2017/QĐ-UBND sử dụng phí thẩm định đánh giá tác động môi trường Ninh Thuận
68/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 68/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh Trưởng Phó phòng Thanh tra Bến Tre
69/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 69/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng Phó đơn vị Sở Thông tin Truyền thông Bến Tre
67/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 67/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 06/2007/CT-UBND Bến Tre
70/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 70/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng Sở Khoa học Công nghệ Bến Tre
144/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 144/2017/QĐ-UBND mức trích từ khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra Ninh Thuận
143/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 143/2017/QĐ-UBND quy định chế độ công tác phí chế độ chi hội nghị Ninh Thuận
3164/QĐ-TTCP
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3164/QĐ-TTCP 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý của Thanh tra Chính phủ
59/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 59/2017/QĐ-UBND giao khoán đất vùng bán ngập hồ thủy điện trồng rừng Bình Phước
2088/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2088/QĐ-TTg 2017 công nhận thành phố Bắc Ninh đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bắc Ninh
46/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 46/2017/QĐ-UBND quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Hòa Bình
3909/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3909/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính Khánh Hòa
42/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 42/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định thống nhất quản lý đo đạc bản đồ Bắc Kạn
2198/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2198/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch thực hiện Đề án Đổi mới phát triển trợ giúp xã hội Bắc Kạn
77/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 77/2017/QĐ-UBND quản lý đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất Nghệ An
38/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 38/2017/QĐ-UBND Quy định quản lý cầu phao dân sinh ngang sông Quảng Trị
43/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 43/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo thuộc Sở Nội vụ Thái Nguyên
3815/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3815/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Chương trình công tác Tư pháp An Giang 2018
3823/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3823/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Ban Quản lý Khu kinh tế An Giang
41/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 41/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 20/2015/QĐ-UBND Lào Cai
39/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 39/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định vị trí chức năng nhiệm vụ Sở Tư pháp Lào Cai
40/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 40/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định vị trí chức năng Văn phòng Ủy ban Lào Cai
33/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 33/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu nhà ở Gia Lai
96/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 96/2017/QĐ-UBND quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải An Giang
2392/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2392/QĐ-BTTTT 2017 Bộ tiêu chí đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã cấp huyện
2394/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2394/QĐ-BTTTT 2017 Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
3025/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3025/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính Huế 2018
44/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 44/2017/QĐ-UBND phân công phân cấp quản lý nghĩa trang cơ sở hỏa táng Bắc Kạn
2393/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2393/QĐ-BTTTT 2017 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
2201/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2201/QĐ-UBND 2017 Định mức xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ đốt Bắc Kạn
2078/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2078/QĐ-TTg 2017 điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Bắc Kạn
779/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 779/QĐ-UBDT 2017 giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước
2072/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2072/QĐ-TTg 2017 Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam
2074/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2074/QĐ-TTg 2017 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Thanh Hóa
35/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 35/2017/QĐ-UBND quy định bảng giá tính thuế tài nguyên Hậu Giang 2018
39/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 39/2017/QĐ-UBND sửa đổi 33/2016/QĐ-UBND phân cấp quản lý xây dựng Bắc Kạn
2184/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2184/QĐ-UBND 2017 Phương án phòng chống dịch Cúm gia cầm Bắc Kạn
41/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 41/2017/QĐ-UBND giá tối đa dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt Bắc Kạn
40/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 40/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô khách huyện Pác Nặm Bắc Kạn
4797/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4797/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Bình Định
79/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 79/2017/QĐ-UBND mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp thực hiện giảm nghèo Bình Định
84/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 84/2017/QĐ-UBND chế độ đội ngũ cộng tác viên làm công tác giảm nghèo Bình Định
08/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 01/2017/QĐ-UBND Hồ Chí Minh
09/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 03/2017/QĐ-UBND huyện Hóc Môn Hồ Chí Minh
4460/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4460/QĐ-UBND 2017 xếp loại đường tỉnh lộ xác định giá cước đường bộ Quảng Nam
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162