tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Quyết định

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
69/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 69/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng Phó đơn vị Sở Thông tin Truyền thông Bến Tre
40/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 40/2017/QĐ-UBND quy định mức đóng góp kinh phí người nghiện ma túy Quảng Trị
144/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 144/2017/QĐ-UBND mức trích từ khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra Ninh Thuận
70/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 70/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng Sở Khoa học Công nghệ Bến Tre
68/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 68/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh Trưởng Phó phòng Thanh tra Bến Tre
3838/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3838/QĐ-UBND 2017 Danh mục kế hoạch thanh tra kiểm tra doanh nghiệp An Giang
3509/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3509/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Cần Thơ
143/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 143/2017/QĐ-UBND quy định chế độ công tác phí chế độ chi hội nghị Ninh Thuận
67/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 67/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 06/2007/CT-UBND Bến Tre
59/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 59/2017/QĐ-UBND giao khoán đất vùng bán ngập hồ thủy điện trồng rừng Bình Phước
3377/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3377/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng Bình Phước
43/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 43/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ thu gom xử lý rác thải sinh hoạt Bắc Giang
45/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2017/QĐ-UBND quy định giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi Bắc Kạn
97/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 97/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp kiểm soát thủ tục hành chính An Giang
2392/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2392/QĐ-BTTTT 2017 Bộ tiêu chí đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã cấp huyện
40/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 40/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định vị trí chức năng Văn phòng Ủy ban Lào Cai
2393/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2393/QĐ-BTTTT 2017 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
2198/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2198/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch thực hiện Đề án Đổi mới phát triển trợ giúp xã hội Bắc Kạn
46/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 46/2017/QĐ-UBND quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Hòa Bình
41/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 41/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 20/2015/QĐ-UBND Lào Cai
3909/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3909/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính Khánh Hòa
39/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 39/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định vị trí chức năng nhiệm vụ Sở Tư pháp Lào Cai
3815/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3815/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Chương trình công tác Tư pháp An Giang 2018
77/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 77/2017/QĐ-UBND quản lý đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất Nghệ An
43/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 43/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo thuộc Sở Nội vụ Thái Nguyên
2088/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2088/QĐ-TTg 2017 công nhận thành phố Bắc Ninh đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bắc Ninh
2201/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2201/QĐ-UBND 2017 Định mức xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ đốt Bắc Kạn
42/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 42/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định thống nhất quản lý đo đạc bản đồ Bắc Kạn
3025/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3025/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính Huế 2018
33/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 33/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu nhà ở Gia Lai
3823/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3823/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Ban Quản lý Khu kinh tế An Giang
2394/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2394/QĐ-BTTTT 2017 Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
38/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 38/2017/QĐ-UBND Quy định quản lý cầu phao dân sinh ngang sông Quảng Trị
96/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 96/2017/QĐ-UBND quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải An Giang
44/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 44/2017/QĐ-UBND phân công phân cấp quản lý nghĩa trang cơ sở hỏa táng Bắc Kạn
103/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 103/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 16/2015/QĐ-UBND Huế
82/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 82/2017/QĐ-UBND bổ sung chính sách định mức hỗ trợ phát triển sản xuất Bình Định
2076/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2076/QĐ-TTg 2017 phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Hồ Chí Minh
39/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 39/2017/QĐ-UBND sửa đổi 33/2016/QĐ-UBND phân cấp quản lý xây dựng Bắc Kạn
08/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 01/2017/QĐ-UBND Hồ Chí Minh
45/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2015/QĐ-UBND chăn nuôi nông hộ Sơn La
31/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/2017/QĐ-UBND giá tối đa dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt Kiên Giang
80/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 80/2017/QĐ-UBND phân cấp quản lý sử dụng nghĩa trang cơ sở hỏa táng Bình Định
09/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 03/2017/QĐ-UBND huyện Hóc Môn Hồ Chí Minh
84/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 84/2017/QĐ-UBND chế độ đội ngũ cộng tác viên làm công tác giảm nghèo Bình Định
2071/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2071/QĐ-TTg 2017 bổ sung thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục Phát triển nhân lực
2992/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2992/QĐ-UBND 2017 Danh mục thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân cơ chế một cửa Huế
79/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 79/2017/QĐ-UBND mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp thực hiện giảm nghèo Bình Định
4797/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4797/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Bình Định
1253/QĐ-BCĐGTVT
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1253/QĐ-BCĐGTVT 2017 kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo công trình Giao thông vận tải
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940