Văn bản thuộc loại Quyết định

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
3164/QĐ-TTCP
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3164/QĐ-TTCP 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý của Thanh tra Chính phủ
144/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 144/2017/QĐ-UBND mức trích từ khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra Ninh Thuận
40/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 40/2017/QĐ-UBND quy định mức đóng góp kinh phí người nghiện ma túy Quảng Trị
3509/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3509/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Cần Thơ
1540/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1540/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ Tuyên Quang
2116/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2116/QĐ-UBND 2017 Quy chế quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo Cà Mau
39/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 39/2017/QĐ-UBND quy định hạn mức giao đất công nhận quyền sử dụng đất Quảng Trị
97/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 97/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp kiểm soát thủ tục hành chính An Giang
69/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 69/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng Phó đơn vị Sở Thông tin Truyền thông Bến Tre
142/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 142/2017/QĐ-UBND sử dụng phí thẩm định đánh giá tác động môi trường Ninh Thuận
143/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 143/2017/QĐ-UBND quy định chế độ công tác phí chế độ chi hội nghị Ninh Thuận
43/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 43/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ thu gom xử lý rác thải sinh hoạt Bắc Giang
45/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2017/QĐ-UBND quy định giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi Bắc Kạn
59/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 59/2017/QĐ-UBND giao khoán đất vùng bán ngập hồ thủy điện trồng rừng Bình Phước
96/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 96/2017/QĐ-UBND quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải An Giang
3823/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3823/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Ban Quản lý Khu kinh tế An Giang
2198/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2198/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch thực hiện Đề án Đổi mới phát triển trợ giúp xã hội Bắc Kạn
38/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 38/2017/QĐ-UBND Quy định quản lý cầu phao dân sinh ngang sông Quảng Trị
44/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 44/2017/QĐ-UBND phân công phân cấp quản lý nghĩa trang cơ sở hỏa táng Bắc Kạn
2392/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2392/QĐ-BTTTT 2017 Bộ tiêu chí đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã cấp huyện
39/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 39/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định vị trí chức năng nhiệm vụ Sở Tư pháp Lào Cai
40/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 40/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định vị trí chức năng Văn phòng Ủy ban Lào Cai
46/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 46/2017/QĐ-UBND quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Hòa Bình
3025/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3025/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính Huế 2018
33/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 33/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu nhà ở Gia Lai
42/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 42/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định thống nhất quản lý đo đạc bản đồ Bắc Kạn
2088/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2088/QĐ-TTg 2017 công nhận thành phố Bắc Ninh đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bắc Ninh
43/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 43/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo thuộc Sở Nội vụ Thái Nguyên
77/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 77/2017/QĐ-UBND quản lý đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất Nghệ An
3909/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3909/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính Khánh Hòa
2201/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2201/QĐ-UBND 2017 Định mức xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ đốt Bắc Kạn
2393/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2393/QĐ-BTTTT 2017 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
41/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 41/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 20/2015/QĐ-UBND Lào Cai
3815/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3815/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Chương trình công tác Tư pháp An Giang 2018
2394/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2394/QĐ-BTTTT 2017 Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
624/QĐ-HQBĐ
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 624/QĐ-HQBĐ 2017 Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia Bình Định
779/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 779/QĐ-UBDT 2017 giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước
2073/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2073/QĐ-TTg 2017 Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào
1798/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1798/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh phát triển hệ thống cảng bến thủy nội địa Ninh Bình
40/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 40/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô khách huyện Pác Nặm Bắc Kạn
84/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 84/2017/QĐ-UBND chế độ đội ngũ cộng tác viên làm công tác giảm nghèo Bình Định
83/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 83/2017/QĐ-UBND Quy định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ Bình Định
2080/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2080/QĐ-TTg 2017 bổ sung Đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân
82/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 82/2017/QĐ-UBND bổ sung chính sách định mức hỗ trợ phát triển sản xuất Bình Định
08/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 01/2017/QĐ-UBND Hồ Chí Minh
55/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 55/2017/QĐ-UBND quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt Vĩnh Phúc
4460/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4460/QĐ-UBND 2017 xếp loại đường tỉnh lộ xác định giá cước đường bộ Quảng Nam
39/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 39/2017/QĐ-UBND sửa đổi 33/2016/QĐ-UBND phân cấp quản lý xây dựng Bắc Kạn
2992/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2992/QĐ-UBND 2017 Danh mục thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân cơ chế một cửa Huế
31/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/2017/QĐ-UBND giá tối đa dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt Kiên Giang
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162