tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Quyết định

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
216/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 216/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính Nghệ An 2017
116/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 116/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý Sở Công Thương Hòa Bình
94/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 94/QĐ-UBND 2018 kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Lâm Đồng
85/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 85/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp Bắc Giang
79/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 79/QĐ-TTg 2018 Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam
132/QĐ-BTP
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 132/QĐ-BTP 2018 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực quản lý nhà nước
03/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp Bạc Liêu
01/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2018/QĐ-UBND giá tối đa dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải Phù Mỹ Bình Định
104/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 104/QĐ-UBND 2018 Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác Hòa Bình
112/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 112/QĐ-UBND 2018 triển khai thí điểm cho trẻ mầm non làm quen tiếng Anh An Giang
54/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 17/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 54/QĐ-LĐTBXH 2018 Chương trình công tác lĩnh vực lao động người có công và xã hội
06/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2018/QĐ-UBND quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh về an ninh trật tự Bình Phước
02/2018/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 02/2018/QĐ-TTg chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Tổng cục Quản lý đất đai
02/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2018/QĐ-UBND Quy định quản lý bảo trì đường bộ Bình Định
25/QĐ-HQCT
Ngày ban hành 17/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 25/QĐ-HQCT 2018 Nội quy tiếp công dân tại Cục Hải quan Cần Thơ
76/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 76/QĐ-UBND 2018 rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo hộ có mức sống trung bình Ninh Bình
61/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 61/QĐ-UBND 2018 01 thủ tục hành chính an toàn lao động Sở Lao động Tuyên Quang
80/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 80/QĐ-UBND 2018 Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác Cà Mau
45/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/QĐ-BTTTT 2018 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật Bộ Thông tin
47/QĐ-QLD
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 47/QĐ-QLD 2018 danh mục 01 thuốc nước ngoài điều trị ung thư đăng ký lần đầu
41/QĐ-QLD
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 41/QĐ-QLD 2018 rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục thuốc được cấp số
01/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2018/QĐ-UBND hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào đào tạo nghề Đà Nẵng
03/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 38/2014/QĐ-UBND bồi dưỡng biểu diễn nghệ thuật Vũng Tàu
116/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 116/QĐ-TCHQ 2018 Kế hoạch triển khai hoạt động hiện đại hóa trọng tâm ngành Hải quan
02/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2018/QĐ-UBND Quy chế xét tặng danh hiệu Người tốt việc tốt Hà Nội
78/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 78/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Kế hoạch hành động loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp
76/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 76/QĐ-TTg 2018 danh sách đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Khoa học Công nghệ
01/2018/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 01/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định 72/2013/QĐ-TTg cơ chế tài chính khu kinh tế cửa khẩu
46/QĐ-QLD
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 46/QĐ-QLD 2018 danh mục 14 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành Việt Nam
07/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 15/2009/QĐ-UBND thẻ đi lại của doanh nhân APEC Điện Biên
02/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2018/QĐ-UBND thời hạn gửi thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách Vũng Tàu
83/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 83/QĐ-UBND 2018 Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội An Giang
04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND Quy định quản lý bảo vệ khai thác sử dụng tài nguyên nước Hòa Bình
01/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2018/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước phòng chống buôn lậu Đắk Lắk
71/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 71/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Chương trình công tác tư pháp Cà Mau
03/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND phối hợp quản lý và bảo vệ môi trường Khu công nghiệp Hòa Bình
47/QĐ-CTN
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 47/QĐ-CTN 2018 tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Mậu Tuất
109/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 109/QĐ-UBND 2018 thời gian kiến thiết cơ bản các loại cây trồng nông nghiệp Bình Phước
06/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2018/QĐ-UBND thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện cấp xã Huế
20/QĐ-BXD
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 20/QĐ-BXD 2018 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực quản lý nhà nước Bộ Xây dựng
70/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 70/QĐ-UBND 2018 công bố Danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Cà Mau
82/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 82/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp An Giang
68/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 68/QĐ-TTg 2018 Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long
08/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/QĐ-UBND 2018 bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên Tuyên Quang
104/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 104/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khám bệnh Sở Y tế Huế
01/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2018/QĐ-UBND quyết toán kinh phí thi hành xử lý vi phạm hành chính Lai Châu
358/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 358/QĐ-UBND 2018 Danh mục văn bản hết hiệu lực quản lý nhà nước Hồ Chí Minh
06/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2018/QĐ-UBND Quy chế phối hợp công tác quản lý người nước ngoài Điện Biên
63/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 63/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Đề án Cơ cấu lại đầu tư công 2017 2020
79/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 79/QĐ-UBND 2018 xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ Sở Ban Ngành Hòa Bình 2017
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940