Văn bản thuộc loại Quyết định

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
104/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 104/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khám bệnh Sở Y tế Huế
79/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 79/QĐ-UBND 2018 xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ Sở Ban Ngành Hòa Bình 2017
13/QĐ-BCĐCCLKTĐMMH
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 13/QĐ-BCĐCCLKTĐMMH 2018 Quy chế Ban Chỉ đạo quốc gia cơ cấu lại nền kinh tế
61/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 61/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới khu vực biên giới tỉnh Nghệ An
63/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 63/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Đề án Cơ cấu lại đầu tư công 2017 2020
06/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2018/QĐ-UBND Quy chế phối hợp công tác quản lý người nước ngoài Điện Biên
64/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 64/QĐ-TTg 2018 Kế hoạch thực hiện quyền thành viên Tổ chức quốc tế về Luật phát triển
08/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/QĐ-UBND 2018 bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên Tuyên Quang
65/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 65/QĐ-TTg 2018 Đề án tuyên truyền phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn
156/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 156/QĐ-UBND 2018 Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
01/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2018/QĐ-UBND hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ Hòa Bình
02/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2018/QĐ-UBND quản lý an toàn lao động thi công xây dựng công trình Bạc Liêu
38/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 38/QĐ-UBND 2018 Danh mục văn bản của Ủy ban Quận 1 hết hiệu lực Hồ Chí Minh
04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 125/2014/QĐ-UBND Nghệ An
49/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 49/QĐ-UBND 2018 mức chi phí đào tạo nghề ngắn hạn lao động nông thôn Bắc Giang
03/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân Huế
65/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 65/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo Huế năm học 2017 2018
49/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 49/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Kế hoạch chuẩn bị gia nhập Công ước La Hay
51/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 51/QĐ-TTg 2018 xuất cấp vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận
55/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 55/QĐ-TTg 2018 hợp tác tương trợ hành chính lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam và Italia
50/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 50/QĐ-TTg 2018 Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn luật
57/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 57/QĐ-TTg 2018 thành lập Vườn quốc gia Phia Oắc Phia Đén Nguyên Bình Cao Bằng
62/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 62/QĐ-UBND 2018 kế hoạch giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước Lâm Đồng
52/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 52/QĐ-TTg 2018 Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa Du lịch
59/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 59/QĐ-BTTTT 2018 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật
48/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 48/QĐ-TTg 2018 đầu tư Chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Tổ chức Y tế Thế giới
64/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 64/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch cải cách hành chính Hòa Bình
105/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 105/QĐ-UBND 2018 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội Nghệ An
60/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 60/QĐ-UBND 2018 Chương trình công tác trọng tâm Bình Định
111/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 111/QĐ-UBND 2018 bổ sung Quy hoạch phát triển kinh doanh xăng dầu Nghệ An
48/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 48/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện An Giang
02/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2018/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm Cà Mau
85/QĐ-BTP
Ngày ban hành 10/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 85/QĐ-BTP 2018 Chương trình hành động ngành Tư pháp phát triển kinh tế xã hội
03/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND Quy định quản lý thuốc bảo vệ thực vật Nghệ An
94/QĐ-BCT
Ngày ban hành 10/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 94/QĐ-BCT 2018 công bố thủ tục hành chính Dầu khí thuộc thẩm quyền Bộ Công thương
54/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 54/QĐ-UBND 2018 nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách Hòa Bình
81/QĐ-BTP
Ngày ban hành 10/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 81/QĐ-BTP 2018 Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật
59/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 59/QĐ-UBND 2018 chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Bình Định
36/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 36/QĐ-UBND 2018 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực Ủy ban Quận 4 Hồ Chí Minh
37/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 37/QĐ-TTg 2018 phân bổ kinh phí đo đạc lập bản đồ địa chính cắm mốc ranh giới đất
01/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2018/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong công tác rà soát văn bản quy phạm Bạc Liêu
15/QĐ-VKSTC
Ngày ban hành 09/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 15/QĐ-VKSTC 2018 Mẫu văn bản tố tụng thực hành quyền công tố điều tra và truy tố
46/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 46/QĐ-UBND 2018 công bố Bộ thủ tục hành chính Sở Văn hóa Thể thao Du lịch An Giang
04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục Quận 1 Hồ Chí Minh
53/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 53/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung Sóc Trăng
23/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính trồng trọt Sở Nông nghiệp Tuyên Quang
48/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 09/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 48/QĐ-BGTVT 2018 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ hàng hải Bộ Giao thông vận tải
49/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 09/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 49/QĐ-BGTVT 2018 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ hàng hải Bộ Giao thông vận tải
32/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 32/QĐ-TTg 2018 sửa đổi 1378/QĐ-TTg mạng lưới đại diện cơ quan thông tấn báo chí
02/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2018/QĐ-UBND Quy chế tổ chức Phòng Tài nguyên Môi trường Quận 1 Hồ Chí Minh
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162