tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Quyết định

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
33/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 33/QĐ-TTg 2018 danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải
53/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 53/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung Sóc Trăng
32/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 32/QĐ-TTg 2018 sửa đổi 1378/QĐ-TTg mạng lưới đại diện cơ quan thông tấn báo chí
31/QĐ-QLD
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/QĐ-QLD 2018 danh mục 01 thuốc tránh thai đăng ký lần đầu được cấp số Đợt 159
30/QĐ-QLD
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 30/QĐ-QLD 2018 danh mục 03 thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu Đợt 159
29/QĐ-QLD
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/QĐ-QLD 2018 danh mục 01 thuốc dược liệu được cấp số đăng ký lưu hành Đợt 159
25/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 25/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh chỉ tiêu Chương trình phát triển thanh niên Lâm Đồng
02/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2018/QĐ-UBND Bảng giá tính thuế tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau Hà Tĩnh
28/QĐ-QLD
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 28/QĐ-QLD 2018 danh mục 94 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành
43/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 43/QĐ-UBND 2018 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước Huế
28/QĐ-BNV
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 28/QĐ-BNV 2018 kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước
39/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 39/QĐ-BGTVT 2018 chức năng cơ cấu tổ chức Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
40/QĐ-BTP
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 40/QĐ-BTP 2018 công bố thủ tục hành chính giáo dục pháp luật
01/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2018/QĐ-UBND mức trích từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra Tây Ninh
02/QĐ-HQBĐ
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/QĐ-HQBĐ 2018 Quy chế tiếp công dân của Cục Hải quan Bình Định
26/QĐ-BTC
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/QĐ-BTC 2018 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế Bộ Tài chính
53/QĐ-BCT
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 53/QĐ-BCT 2018 thực hiện 01/NQ-CP phát triển kinh tế xã hội Dự toán ngân sách
35/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 35/QĐ-UBND 2018 văn bản quy phạm Hội đồng nhân dân tỉnh hết hiệu lực Bình Phước
30/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 30/QĐ-TTg 2018 xuất cấp giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ địa phương
10/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch kiểm tra rà soát văn bản pháp luật Cần Giờ Hồ Chí Minh
27/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 27/QĐ-TTg 2018 đầu tư Dự án các tổ chức cộng đồng phòng chống HIV/AIDS
02/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 01/2011/QĐ-UBND Long An
33/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 33/QĐ-UBND 2018 thành lập Quỹ Phát triển đất Bình Định
02/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính đấu giá tài sản Sở Tư pháp Tuyên Quang
01/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2018/QĐ-UBND sửa đổi 34/2015/QĐ-UBND chức năng Sở Lao động Cần Thơ
22/QĐ-BNV
Ngày ban hành 05/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 22/QĐ-BNV 2018 kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ
27/QĐ-BTP
Ngày ban hành 05/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 27/QĐ-BTP 2018 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp
29/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/QĐ-UBND 2018 sáp nhập đặt tên đổi tên thành lập mới thôn xóm tổ dân phố Hòa Bình
16/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
03/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định người hoạt động không chuyên trách Bình Phước
15/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 15/QĐ-UBND 2018 Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động An Giang
06/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/QĐ-UBND 2018 Danh mục thủ tục hành chính đấu giá tài sản Sở Tư pháp Điện Biên
01/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2018/QĐ-UBND sử dụng vốn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng để cho vay Lâm Đồng
20/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 20/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch phát triển thương mại Lâm Đồng
14/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh Quyết định 1391/QĐ-UBND Lâm Đồng
10/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/QĐ-TTg 2018 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Khánh Hòa
11/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 11/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Đề án phát triển làng nghề và làng có nghề Nghệ An
34/QĐ-BHXH
Ngày ban hành 03/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 34/QĐ-BHXH 2018 kế hoạch thanh tra chuyên ngành liên ngành và kiểm tra
01/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2018/QĐ-UBND bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà Bình Thuận
05/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/QĐ-UBND 2018 định mức hỗ trợ chi phí dự án nhóm C quy mô nhỏ Hòa Bình
43/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 43/QĐ-UBND 2018 Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí Hà Nội đến 2025
05/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2018/QĐ-UBND phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp Điện Biên
11/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 11/QĐ-UBND 2018 quản lý Quỹ tiền lương đối với Kiểm soát viên Công ty Lâm Đồng
02/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2018/QĐ-UBND cơ quan xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất Nghệ An
04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND quyết toán kinh phí hoạt động giám sát phản biện xã hội Điện Biên
01/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2018/QĐ-UBND tiếp nhận rà soát biểu mẫu kê khai giá bán sữa Hà Nội
03/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND quy định nội dung chi mức chi hỗ trợ giảm nghèo bền vững Điện Biên
08/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 02/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/QĐ-BKHCN 2018 Quy chế thi đua khen thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ
01/QĐ-TTG
Ngày ban hành 01/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/QĐ-TTg 2018 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
50/2017/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 50/2017/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940