Văn bản thuộc loại Quyết định

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
40/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 40/2017/QĐ-UBND sửa đổi giá đất trong Khu công nghệ cao tại Bảng giá đất Đà Nẵng
5930/QĐ-BQP
Ngày ban hành 30/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5930/QĐ-BQP 2017 Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp
3117/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3117/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Công thương Huế
2140/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2140/QĐ-TTg 2017 phê duyệt Đề án Phối hợp truyền thông phòng chống HIV/AIDS
2129/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2129/QĐ-TTg 2017 Phương án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
818/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 818/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch kiểm tra hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật 2018
3932/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3932/QĐ-UBND 2017 diện tích biện pháp tưới tiêu mức thu cấp bù thủy lợi phí An Giang
48/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 48/2017/QĐ-UBND quản lý khai thác sử dụng phần mềm quản lý văn bản Lào Cai
44/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 44/2017/QĐ-UBND ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể thu hồi đất nông nghiệp Bắc Giang
2283/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2283/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Điều lệ Hiệp hội doanh nghiệp Bắc Giang
63/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 63/2017/QĐ-UBND sửa đổi quy định giá đất tại Bảng giá đất Hà Nam
2436/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2436/QĐ-BTTTT 2017 Danh mục mã định danh cơ quan trao đổi văn bản điện tử
1467/QĐ-HQQN
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1467/QĐ-HQQN 2017 Quy định giám sát kỷ cương kỷ luật hành chính Quảng Ninh
3450/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3450/QĐ-UBND 2017 công bố số liệu Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch Bình Phước
2131/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2131/QĐ-TTg 2017 đầu tư vốn ngân sách nhà nước 2018
797/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 797/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Chính phủ
22/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 22/2017/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 mức hỗ trợ chi phí khám bệnh người nghèo Hà Giang
821/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 821/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 2018
2180/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2180/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch cải cách hành chính Cà Mau
62/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 62/2017/QĐ-UBND quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên Bình Phước
82/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 82/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban tỉnh Quảng Ngãi
69/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 69/2017/QĐ-UBND quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban Thanh tra Long An
3950/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3950/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Long Xuyên An Giang
5409/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5409/QĐ-BVHTTDL 2017 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Điện ảnh
77/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 77/2017/QĐ-UBND ủy quyền Ủy ban nhân dân thu hồi đất hỗ trợ tái định cư Lai Châu
2447/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2447/QĐ-BTTTT 2017 sửa đổi 1178/QĐ-BTTTT chuyển mạng thông tin di động
4935/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4935/QĐ-UBND 2017 phê duyệt bổ sung điểm đấu nối vào tuyến tỉnh lộ Bình Định
54/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 54/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 55/2016/QĐ-UBND Tây Ninh
817/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 817/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban Dân tộc
4959/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4959/QĐ-UBND 2017 thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Bình Định
39/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 39/2017/QĐ-UBND giá sản phẩm dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ Điện Biên
40/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 40/2017/QĐ-UBND Bảng giá tính thuế tài nguyên Điện Biên
67/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 67/2017/QĐ-UBND Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức Hồ Chí Minh
99/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 99/2017/QĐ-UBND quy định mức chi hoạt động Hội đồng thẩm định giá đất An Giang
559/QĐ-VKSTC
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 559/QĐ-VKSTC 2017 Quy chế thu thập tiếp nhận xử lý giải quyết nguồn tin về tội phạm
2282/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2282/QĐ-UBND 2017 Điều lệ tổ chức Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS Bắc Giang
100/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 100/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý bảo đảm an toàn đập của hồ chứa nước An Giang
2227/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2227/QĐ-UBND 2017 Đổi mới công tác tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm Bắc Giang
3947/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3947/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức An Giang
98/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 98/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 43/2012/QĐ-UBND phát triển cụm công nghiệp An Giang
485/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 485/QĐ-UBND 2017 sửa đổi 84/QĐ-UBND Bảng giá nước sạch Tuyên Quang
1591/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1591/QĐ-UBND 2017 phân công công tác Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
3910/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3910/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban tỉnh An Giang
3827/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3827/QĐ-BKHCN 2017 chuẩn đo lường quốc gia chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia
49/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 49/2017/QĐ-UBND phân cấp quản lý an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất nhỏ lẻ Lâm Đồng
820/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 820/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch cải cách hành chính Ủy ban Dân tộc 2018
1354/QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1354/QĐ-BXD 2017 suất vốn đầu tư xây dựng mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt
5877/QĐ-BYT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5877/QĐ-BYT 2017 triển khai dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại các cơ sở y tế
2475/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2475/QĐ-BTTTT 2017 Mã bưu chính quốc gia
2433/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2433/QĐ-BTTTT 2017 định mức kinh tế kỹ thuật kiểm tra chứng thực chữ ký số
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162