tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Quyết định

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
3117/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3117/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Công thương Huế
2140/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2140/QĐ-TTg 2017 phê duyệt Đề án Phối hợp truyền thông phòng chống HIV/AIDS
40/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 40/2017/QĐ-UBND sửa đổi giá đất trong Khu công nghệ cao tại Bảng giá đất Đà Nẵng
5930/QĐ-BQP
Ngày ban hành 30/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5930/QĐ-BQP 2017 Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp
69/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 69/2017/QĐ-UBND quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban Thanh tra Long An
2131/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2131/QĐ-TTg 2017 đầu tư vốn ngân sách nhà nước 2018
5409/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5409/QĐ-BVHTTDL 2017 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Điện ảnh
4935/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4935/QĐ-UBND 2017 phê duyệt bổ sung điểm đấu nối vào tuyến tỉnh lộ Bình Định
797/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 797/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Chính phủ
50/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 50/2017/QĐ-UBND Quy định tổ chức quản lý công bố hoạt động của bãi đỗ xe Sóc Trăng
3450/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3450/QĐ-UBND 2017 công bố số liệu Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch Bình Phước
2095/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2095/QĐ-LĐTBXH 2017 giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
2129/QD-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Decision 2129/QD-TTg approval for plan to restructure Vietnam Posts and Telecommunications Group
485/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 485/QĐ-UBND 2017 sửa đổi 84/QĐ-UBND Bảng giá nước sạch Tuyên Quang
63/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 63/2017/QĐ-UBND sửa đổi quy định giá đất tại Bảng giá đất Hà Nam
1591/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1591/QĐ-UBND 2017 phân công công tác Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
2475/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2475/QĐ-BTTTT 2017 Mã bưu chính quốc gia
6062/QĐ-BYT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6062/QĐ-BYT 2017 Tiêu chí phân tuyến chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh tư nhân
2468/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2468/QĐ-BTTTT 2017 phê duyệt Kiến trúc Bộ Thông tin điện tử phiên bản 1.0
3105/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3105/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban huyện Huế
2853/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2853/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 1.0 Lâm Đồng
82/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 82/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban tỉnh Quảng Ngãi
3827/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3827/QĐ-BKHCN 2017 chuẩn đo lường quốc gia chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia
99/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 99/2017/QĐ-UBND quy định mức chi hoạt động Hội đồng thẩm định giá đất An Giang
54/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 54/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 55/2016/QĐ-UBND Tây Ninh
2152/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2152/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 1.0 Cà Mau
38/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 38/2017/QĐ-UBND Quy định công nhận quản lý nghề truyền thống làng nghề Điện Biên
55/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 55/2017/QĐ-UBND kết quả thẩm định quyết toán nguồn vốn đầu tư ngân sách Bắc Kạn
40/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 40/2017/QĐ-UBND Bảng giá tính thuế tài nguyên Điện Biên
98/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 98/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 43/2012/QĐ-UBND phát triển cụm công nghiệp An Giang
57/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 57/2017/QĐ-UBND phê duyệt dự án hoạt động xây dựng lập thẩm định dự án Bắc Kạn
2698/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2698/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh vệ Hòa Bình
53/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 53/2017/QĐ-UBND Quy định cấp giấy phép xây dựng Bắc Kạn
559/QĐ-VKSTC
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 559/QĐ-VKSTC 2017 Quy chế thu thập tiếp nhận xử lý giải quyết nguồn tin về tội phạm
39/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 39/2017/QĐ-UBND giá sản phẩm dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ Điện Biên
43/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 43/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý hoạt động thông tin cơ sở Hải Phòng
3910/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3910/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban tỉnh An Giang
2447/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2447/QĐ-BTTTT 2017 sửa đổi 1178/QĐ-BTTTT chuyển mạng thông tin di động
45/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2017/QĐ-UBND biện pháp quản lý thuế hoạt động kinh doanh vận tải Bắc Giang
3949/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3949/QĐ-UBND 2017 Đồ án Điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn An Giang
3947/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3947/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức An Giang
2936/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2936/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Nông nghiệp Phát triển nông thôn Kiên Giang
2283/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2283/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Điều lệ Hiệp hội doanh nghiệp Bắc Giang
3107/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3107/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Công Thương Huế
61/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 61/2017/QĐ-UBND Quy định công tác thi đua khen thưởng Bình Phước
821/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 821/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 2018
1360/QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1360/QĐ-BXD 2017 Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý
48/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 48/2017/QĐ-UBND quản lý khai thác sử dụng phần mềm quản lý văn bản Lào Cai
2433/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2433/QĐ-BTTTT 2017 định mức kinh tế kỹ thuật kiểm tra chứng thực chữ ký số
2479/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2479/QĐ-BTTTT 2017 quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản In và Phát hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940