Văn bản thuộc loại Quyết định

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
40/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 40/2017/QĐ-UBND sửa đổi giá đất trong Khu công nghệ cao tại Bảng giá đất Đà Nẵng
5930/QĐ-BQP
Ngày ban hành 30/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5930/QĐ-BQP 2017 Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp
3117/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3117/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Công thương Huế
2140/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2140/QĐ-TTg 2017 phê duyệt Đề án Phối hợp truyền thông phòng chống HIV/AIDS
2479/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2479/QĐ-BTTTT 2017 quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản In và Phát hành
1360/QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1360/QĐ-BXD 2017 Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý
2436/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2436/QĐ-BTTTT 2017 Danh mục mã định danh cơ quan trao đổi văn bản điện tử
2438/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2438/QĐ-BTTTT 2017 rà soát đánh giá thủ tục hành chính thuộc quản lý Bộ Thông tin
2433/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2433/QĐ-BTTTT 2017 định mức kinh tế kỹ thuật kiểm tra chứng thực chữ ký số
2488/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2488/QĐ-BTTTT 2017 cơ cấu tổ chức Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông
797/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 797/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Chính phủ
817/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 817/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban Dân tộc
54/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 54/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 55/2016/QĐ-UBND Tây Ninh
559/QĐ-VKSTC
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 559/QĐ-VKSTC 2017 Quy chế thu thập tiếp nhận xử lý giải quyết nguồn tin về tội phạm
2282/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2282/QĐ-UBND 2017 Điều lệ tổ chức Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS Bắc Giang
2853/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2853/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 1.0 Lâm Đồng
58/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 58/2017/QĐ-UBND Quy định quản lý sử dụng và giá cho thuê nhà ở công vụ Bắc Kạn
56/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 56/2017/QĐ-UBND hệ thống biểu mẫu báo cáo thanh toán vốn đầu tư công Bắc Kạn
476/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 476/QĐ-UBND 2017 quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà Tuyên Quang
1591/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1591/QĐ-UBND 2017 phân công công tác Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
2129/QD-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Decision 2129/QD-TTg approval for plan to restructure Vietnam Posts and Telecommunications Group
65/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 65/2017/QĐ-UBND đấu giá quyền khai thác khoáng sản thẩm quyền Ủy ban Bắc Kạn
3949/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3949/QĐ-UBND 2017 Đồ án Điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn An Giang
53/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 53/2017/QĐ-UBND Quy định cấp giấy phép xây dựng Bắc Kạn
22/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 22/2017/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 mức hỗ trợ chi phí khám bệnh người nghèo Hà Giang
2133/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2133/QĐ-TTg 2017 cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng công ty Lương thực miền Nam
99/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 99/2017/QĐ-UBND quy định mức chi hoạt động Hội đồng thẩm định giá đất An Giang
3910/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3910/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban tỉnh An Giang
2227/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2227/QĐ-UBND 2017 Đổi mới công tác tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm Bắc Giang
63/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 63/2017/QĐ-UBND sửa đổi quy định giá đất tại Bảng giá đất Hà Nam
38/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 38/2017/QĐ-UBND Quy định công nhận quản lý nghề truyền thống làng nghề Điện Biên
485/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 485/QĐ-UBND 2017 sửa đổi 84/QĐ-UBND Bảng giá nước sạch Tuyên Quang
64/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 64/2017/QĐ-UBND sử dụng vốn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng để cho vay Lạng Sơn
3950/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3950/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Long Xuyên An Giang
59/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 59/2017/QĐ-UBND biện pháp trách nhiệm quản lý thu thuế kinh doanh vận tải Bắc Kạn
4366/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4366/QĐ-TCHQ 2017 Quy chế tổ chức Ban Quản lý dự án đầu tư Tổng cục Hải quan
23/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng Phó trưởng cơ quan thuộc Sở Nội vụ Hà Giang
98/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 98/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 43/2012/QĐ-UBND phát triển cụm công nghiệp An Giang
3932/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3932/QĐ-UBND 2017 diện tích biện pháp tưới tiêu mức thu cấp bù thủy lợi phí An Giang
44/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 44/2017/QĐ-UBND ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể thu hồi đất nông nghiệp Bắc Giang
3100/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3100/QĐ-UBND 2017 tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước địa phương Huế 2018
1467/QĐ-HQQN
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1467/QĐ-HQQN 2017 Quy định giám sát kỷ cương kỷ luật hành chính Quảng Ninh
57/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 57/2017/QĐ-UBND phê duyệt dự án hoạt động xây dựng lập thẩm định dự án Bắc Kạn
48/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 48/2017/QĐ-UBND quản lý khai thác sử dụng phần mềm quản lý văn bản Lào Cai
2723/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2723/QĐ-UBND 2017 công bố Chỉ số Cải cách hành chính của các Sở Ban Ngành Hòa Bình
2698/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2698/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh vệ Hòa Bình
2936/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2936/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Nông nghiệp Phát triển nông thôn Kiên Giang
77/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 77/2017/QĐ-UBND ủy quyền Ủy ban nhân dân thu hồi đất hỗ trợ tái định cư Lai Châu
46/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 46/2017/QĐ-UBND giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Hà Nội
43/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 43/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý hoạt động thông tin cơ sở Hải Phòng
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162