Văn bản thuộc loại Quyết định

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
2140/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2140/QĐ-TTg 2017 phê duyệt Đề án Phối hợp truyền thông phòng chống HIV/AIDS
40/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 40/2017/QĐ-UBND sửa đổi giá đất trong Khu công nghệ cao tại Bảng giá đất Đà Nẵng
3117/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3117/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Công thương Huế
5930/QĐ-BQP
Ngày ban hành 30/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5930/QĐ-BQP 2017 Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp
2131/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2131/QĐ-TTg 2017 đầu tư vốn ngân sách nhà nước 2018
3420/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3420/QĐ-UBND 2017 giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Bình Phước 2018
48/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 48/2017/QĐ-UBND quản lý khai thác sử dụng phần mềm quản lý văn bản Lào Cai
820/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 820/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch cải cách hành chính Ủy ban Dân tộc 2018
818/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 818/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch kiểm tra hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật 2018
3939/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3939/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin An Giang 2018
49/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 49/2017/QĐ-UBND phân cấp quản lý an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất nhỏ lẻ Lâm Đồng
3932/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3932/QĐ-UBND 2017 diện tích biện pháp tưới tiêu mức thu cấp bù thủy lợi phí An Giang
58/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 58/2017/QĐ-UBND Quy định quản lý sử dụng và giá cho thuê nhà ở công vụ Bắc Kạn
56/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 56/2017/QĐ-UBND hệ thống biểu mẫu báo cáo thanh toán vốn đầu tư công Bắc Kạn
6061/QĐ-BYT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6061/QĐ-BYT 2017 bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh chữa bệnh
52/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 52/2017/QĐ-UBND Quy định phân công phân cấp bảo trì công trình xây dựng Bắc Kạn
59/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 59/2017/QĐ-UBND biện pháp trách nhiệm quản lý thu thuế kinh doanh vận tải Bắc Kạn
2438/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2438/QĐ-BTTTT 2017 rà soát đánh giá thủ tục hành chính thuộc quản lý Bộ Thông tin
61/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 61/2017/QĐ-UBND Quy định công tác thi đua khen thưởng Bình Phước
3104/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3104/QĐ-UBND 2017 công bố kết quả đánh giá xếp loại công tác cải cách hành chính Huế
67/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 67/2017/QĐ-UBND Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức Hồ Chí Minh
98/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 98/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 43/2012/QĐ-UBND phát triển cụm công nghiệp An Giang
40/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 40/2017/QĐ-UBND Bảng giá tính thuế tài nguyên Điện Biên
3699/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3699/QĐ-BGTVT 2017 phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu bến cảng biển Cửa Lò Nghệ An
3105/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3105/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban huyện Huế
55/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 55/2017/QĐ-UBND kết quả thẩm định quyết toán nguồn vốn đầu tư ngân sách Bắc Kạn
821/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 821/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 2018
2853/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2853/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 1.0 Lâm Đồng
5409/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5409/QĐ-BVHTTDL 2017 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Điện ảnh
4935/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4935/QĐ-UBND 2017 phê duyệt bổ sung điểm đấu nối vào tuyến tỉnh lộ Bình Định
43/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 43/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý hoạt động thông tin cơ sở Hải Phòng
2698/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2698/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh vệ Hòa Bình
3950/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3950/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Long Xuyên An Giang
38/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 38/2017/QĐ-UBND Quy định công nhận quản lý nghề truyền thống làng nghề Điện Biên
3107/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3107/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Công Thương Huế
2130/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2130/QĐ-TTg 2017 kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách đầu tư công trung hạn
3700/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3700/QĐ-BGTVT 2017 Quy hoạch tổng thể Trung tâm đăng kiểm kiểm định xe cơ giới
77/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 77/2017/QĐ-UBND ủy quyền Ủy ban nhân dân thu hồi đất hỗ trợ tái định cư Lai Châu
2129/QD-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Decision 2129/QD-TTg approval for plan to restructure Vietnam Posts and Telecommunications Group
2936/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2936/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Nông nghiệp Phát triển nông thôn Kiên Giang
60/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 60/2017/QĐ-UBND phân cấp quản lý hệ thống đường giao thông nông thôn Bắc Kạn
4366/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4366/QĐ-TCHQ 2017 Quy chế tổ chức Ban Quản lý dự án đầu tư Tổng cục Hải quan
54/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 54/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 55/2016/QĐ-UBND Tây Ninh
1591/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1591/QĐ-UBND 2017 phân công công tác Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
3910/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3910/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban tỉnh An Giang
57/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 57/2017/QĐ-UBND phê duyệt dự án hoạt động xây dựng lập thẩm định dự án Bắc Kạn
817/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 817/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban Dân tộc
2689/QĐ-BTP
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2689/QĐ-BTP 2017 Kế hoạch Cải cách hành chính
2095/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2095/QĐ-LĐTBXH 2017 giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
2227/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2227/QĐ-UBND 2017 Đổi mới công tác tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm Bắc Giang
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162