Văn bản thuộc loại Quyết định

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
99/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 99/2017/QĐ-UBND quy định mức chi hoạt động Hội đồng thẩm định giá đất An Giang
2180/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2180/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch cải cách hành chính Cà Mau
3949/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3949/QĐ-UBND 2017 Đồ án Điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn An Giang
3931/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3931/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện An Giang
53/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 53/2017/QĐ-UBND Quy định cấp giấy phép xây dựng Bắc Kạn
3100/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3100/QĐ-UBND 2017 tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước địa phương Huế 2018
797/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 797/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Chính phủ
3464/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3464/QĐ-UBND 2017 kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương Bình Phước
23/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng Phó trưởng cơ quan thuộc Sở Nội vụ Hà Giang
2723/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2723/QĐ-UBND 2017 công bố Chỉ số Cải cách hành chính của các Sở Ban Ngành Hòa Bình
2492/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2492/QĐ-BTTTT 2017 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin
3450/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3450/QĐ-UBND 2017 công bố số liệu Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch Bình Phước
31/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Yên Bái
2133/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2133/QĐ-TTg 2017 cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng công ty Lương thực miền Nam
45/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2017/QĐ-UBND biện pháp quản lý thuế hoạt động kinh doanh vận tải Bắc Giang
2447/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2447/QĐ-BTTTT 2017 sửa đổi 1178/QĐ-BTTTT chuyển mạng thông tin di động
65/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 65/2017/QĐ-UBND đấu giá quyền khai thác khoáng sản thẩm quyền Ủy ban Bắc Kạn
5859/QĐ-BYT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5859/QĐ-BYT 2017 công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc Đợt 18
50/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 50/2017/QĐ-UBND Quy định tổ chức quản lý công bố hoạt động của bãi đỗ xe Sóc Trăng
46/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 46/2017/QĐ-UBND giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Hà Nội
39/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 39/2017/QĐ-UBND giá sản phẩm dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ Điện Biên
1467/QĐ-HQQN
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1467/QĐ-HQQN 2017 Quy định giám sát kỷ cương kỷ luật hành chính Quảng Ninh
64/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 64/2017/QĐ-UBND sử dụng vốn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng để cho vay Lạng Sơn
559/QĐ-VKSTC
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 559/QĐ-VKSTC 2017 Quy chế thu thập tiếp nhận xử lý giải quyết nguồn tin về tội phạm
2152/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2152/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 1.0 Cà Mau
44/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 44/2017/QĐ-UBND ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể thu hồi đất nông nghiệp Bắc Giang
2436/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2436/QĐ-BTTTT 2017 Danh mục mã định danh cơ quan trao đổi văn bản điện tử
62/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 62/2017/QĐ-UBND quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên Bình Phước
4959/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4959/QĐ-UBND 2017 thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Bình Định
2455/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2455/QĐ-BTTTT 2017 Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với Khối cơ quan Bộ Thông tin
2129/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2129/QĐ-TTg 2017 Phương án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
2128/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2128/QĐ-TTg 2017 phê duyệt Quy hoạch tổng thể Khu du lịch Phong Nha Kẽ Bàng
51/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 51/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tư pháp Bắc Kạn
2127/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2127/QĐ-TTg 2017 phê duyệt Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài
2282/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2282/QĐ-UBND 2017 Điều lệ tổ chức Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS Bắc Giang
3947/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3947/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức An Giang
1972/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1972/QĐ-BKHĐT 2017 giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước
1354/QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1354/QĐ-BXD 2017 suất vốn đầu tư xây dựng mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt
1360/QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1360/QĐ-BXD 2017 Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý
6062/QĐ-BYT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6062/QĐ-BYT 2017 Tiêu chí phân tuyến chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh tư nhân
2488/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2488/QĐ-BTTTT 2017 cơ cấu tổ chức Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông
2458/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2458/QĐ-BTTTT 2017 Kế hoạch cải cách hành chính Bộ Thông tin Truyền thông 2018
2457/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2457/QĐ-BTTTT 2017 Chỉ số cải cách hành chính của Cục trực thuộc Bộ Thông tin
2479/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2479/QĐ-BTTTT 2017 quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản In và Phát hành
2433/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2433/QĐ-BTTTT 2017 định mức kinh tế kỹ thuật kiểm tra chứng thực chữ ký số
5877/QĐ-BYT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5877/QĐ-BYT 2017 triển khai dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại các cơ sở y tế
2468/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2468/QĐ-BTTTT 2017 phê duyệt Kiến trúc Bộ Thông tin điện tử phiên bản 1.0
100/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 100/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý bảo đảm an toàn đập của hồ chứa nước An Giang
2715/QĐ-BTC
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2715/QĐ-BTC 2017 tiếp nhận xử lý hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cá nhân cho thuê tài sản
476/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 476/QĐ-UBND 2017 quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà Tuyên Quang
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162