Văn bản thuộc loại Quyết định

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
3107/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3107/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Công Thương Huế
2130/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2130/QĐ-TTg 2017 kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách đầu tư công trung hạn
2689/QĐ-BTP
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2689/QĐ-BTP 2017 Kế hoạch Cải cách hành chính
2458/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2458/QĐ-BTTTT 2017 Kế hoạch cải cách hành chính Bộ Thông tin Truyền thông 2018
2723/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2723/QĐ-UBND 2017 công bố Chỉ số Cải cách hành chính của các Sở Ban Ngành Hòa Bình
56/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 56/2017/QĐ-UBND hệ thống biểu mẫu báo cáo thanh toán vốn đầu tư công Bắc Kạn
52/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 52/2017/QĐ-UBND Quy định phân công phân cấp bảo trì công trình xây dựng Bắc Kạn
53/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 53/2017/QĐ-UBND Quy định cấp giấy phép xây dựng Bắc Kạn
43/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 43/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý hoạt động thông tin cơ sở Hải Phòng
2698/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2698/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh vệ Hòa Bình
3939/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3939/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin An Giang 2018
4366/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4366/QĐ-TCHQ 2017 Quy chế tổ chức Ban Quản lý dự án đầu tư Tổng cục Hải quan
60/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 60/2017/QĐ-UBND phân cấp quản lý hệ thống đường giao thông nông thôn Bắc Kạn
5891/QĐ-BYT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5891/QĐ-BYT 2017 kế hoạch cải cách hành chính
2129/QD-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Decision 2129/QD-TTg approval for plan to restructure Vietnam Posts and Telecommunications Group
58/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 58/2017/QĐ-UBND Quy định quản lý sử dụng và giá cho thuê nhà ở công vụ Bắc Kạn
3100/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3100/QĐ-UBND 2017 tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước địa phương Huế 2018
23/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng Phó trưởng cơ quan thuộc Sở Nội vụ Hà Giang
3420/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3420/QĐ-UBND 2017 giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Bình Phước 2018
47/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 47/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 53/2016/QĐ-UBND Hà Nội
57/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 57/2017/QĐ-UBND phê duyệt dự án hoạt động xây dựng lập thẩm định dự án Bắc Kạn
2936/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2936/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Nông nghiệp Phát triển nông thôn Kiên Giang
3105/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3105/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban huyện Huế
476/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 476/QĐ-UBND 2017 quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà Tuyên Quang
50/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 50/2017/QĐ-UBND Quy định tổ chức quản lý công bố hoạt động của bãi đỗ xe Sóc Trăng
3949/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3949/QĐ-UBND 2017 Đồ án Điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn An Giang
2133/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2133/QĐ-TTg 2017 cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng công ty Lương thực miền Nam
2492/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2492/QĐ-BTTTT 2017 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin
2438/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2438/QĐ-BTTTT 2017 rà soát đánh giá thủ tục hành chính thuộc quản lý Bộ Thông tin
65/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 65/2017/QĐ-UBND đấu giá quyền khai thác khoáng sản thẩm quyền Ủy ban Bắc Kạn
3464/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3464/QĐ-UBND 2017 kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương Bình Phước
3700/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3700/QĐ-BGTVT 2017 Quy hoạch tổng thể Trung tâm đăng kiểm kiểm định xe cơ giới
3699/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3699/QĐ-BGTVT 2017 phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu bến cảng biển Cửa Lò Nghệ An
45/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2017/QĐ-UBND biện pháp quản lý thuế hoạt động kinh doanh vận tải Bắc Giang
2706/QĐ-BTC
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2706/QĐ-BTC 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý thuế Bộ Tài chính
2715/QĐ-BTC
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2715/QĐ-BTC 2017 tiếp nhận xử lý hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cá nhân cho thuê tài sản
55/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 55/2017/QĐ-UBND kết quả thẩm định quyết toán nguồn vốn đầu tư ngân sách Bắc Kạn
2468/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2468/QĐ-BTTTT 2017 phê duyệt Kiến trúc Bộ Thông tin điện tử phiên bản 1.0
51/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 51/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tư pháp Bắc Kạn
2455/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2455/QĐ-BTTTT 2017 Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với Khối cơ quan Bộ Thông tin
2457/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2457/QĐ-BTTTT 2017 Chỉ số cải cách hành chính của Cục trực thuộc Bộ Thông tin
6062/QĐ-BYT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6062/QĐ-BYT 2017 Tiêu chí phân tuyến chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh tư nhân
31/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Yên Bái
61/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 61/2017/QĐ-UBND Quy định công tác thi đua khen thưởng Bình Phước
2127/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2127/QĐ-TTg 2017 phê duyệt Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài
2128/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2128/QĐ-TTg 2017 phê duyệt Quy hoạch tổng thể Khu du lịch Phong Nha Kẽ Bàng
3104/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3104/QĐ-UBND 2017 công bố kết quả đánh giá xếp loại công tác cải cách hành chính Huế
1972/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1972/QĐ-BKHĐT 2017 giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước
3931/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3931/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện An Giang
2152/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2152/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 1.0 Cà Mau
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162