tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Quyết định

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
3100/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3100/QĐ-UBND 2017 tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước địa phương Huế 2018
3932/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3932/QĐ-UBND 2017 diện tích biện pháp tưới tiêu mức thu cấp bù thủy lợi phí An Giang
2723/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2723/QĐ-UBND 2017 công bố Chỉ số Cải cách hành chính của các Sở Ban Ngành Hòa Bình
2227/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2227/QĐ-UBND 2017 Đổi mới công tác tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm Bắc Giang
65/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 65/2017/QĐ-UBND đấu giá quyền khai thác khoáng sản thẩm quyền Ủy ban Bắc Kạn
2133/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2133/QĐ-TTg 2017 cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng công ty Lương thực miền Nam
2438/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2438/QĐ-BTTTT 2017 rà soát đánh giá thủ tục hành chính thuộc quản lý Bộ Thông tin
2458/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2458/QĐ-BTTTT 2017 Kế hoạch cải cách hành chính Bộ Thông tin Truyền thông 2018
2457/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2457/QĐ-BTTTT 2017 Chỉ số cải cách hành chính của Cục trực thuộc Bộ Thông tin
4366/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4366/QĐ-TCHQ 2017 Quy chế tổ chức Ban Quản lý dự án đầu tư Tổng cục Hải quan
100/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 100/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý bảo đảm an toàn đập của hồ chứa nước An Giang
2492/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2492/QĐ-BTTTT 2017 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin
31/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Yên Bái
2455/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2455/QĐ-BTTTT 2017 Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với Khối cơ quan Bộ Thông tin
1354/QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1354/QĐ-BXD 2017 suất vốn đầu tư xây dựng mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt
3104/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3104/QĐ-UBND 2017 công bố kết quả đánh giá xếp loại công tác cải cách hành chính Huế
476/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 476/QĐ-UBND 2017 quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà Tuyên Quang
2689/QĐ-BTP
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2689/QĐ-BTP 2017 Kế hoạch Cải cách hành chính
5891/QĐ-BYT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5891/QĐ-BYT 2017 kế hoạch cải cách hành chính
2130/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2130/QĐ-TTg 2017 kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách đầu tư công trung hạn
22/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 22/2017/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 mức hỗ trợ chi phí khám bệnh người nghèo Hà Giang
5877/QĐ-BYT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5877/QĐ-BYT 2017 triển khai dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại các cơ sở y tế
820/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 820/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch cải cách hành chính Ủy ban Dân tộc 2018
4959/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4959/QĐ-UBND 2017 thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Bình Định
3700/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3700/QĐ-BGTVT 2017 Quy hoạch tổng thể Trung tâm đăng kiểm kiểm định xe cơ giới
2128/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2128/QĐ-TTg 2017 phê duyệt Quy hoạch tổng thể Khu du lịch Phong Nha Kẽ Bàng
51/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 51/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tư pháp Bắc Kạn
2282/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2282/QĐ-UBND 2017 Điều lệ tổ chức Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS Bắc Giang
60/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 60/2017/QĐ-UBND phân cấp quản lý hệ thống đường giao thông nông thôn Bắc Kạn
817/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 817/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban Dân tộc
818/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 818/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch kiểm tra hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật 2018
46/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 46/2017/QĐ-UBND giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Hà Nội
3699/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3699/QĐ-BGTVT 2017 phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu bến cảng biển Cửa Lò Nghệ An
2127/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2127/QĐ-TTg 2017 phê duyệt Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài
2180/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2180/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch cải cách hành chính Cà Mau
49/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 49/2017/QĐ-UBND phân cấp quản lý an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất nhỏ lẻ Lâm Đồng
3931/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3931/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện An Giang
5859/QĐ-BYT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5859/QĐ-BYT 2017 công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc Đợt 18
44/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 44/2017/QĐ-UBND ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể thu hồi đất nông nghiệp Bắc Giang
77/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 77/2017/QĐ-UBND ủy quyền Ủy ban nhân dân thu hồi đất hỗ trợ tái định cư Lai Châu
47/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 47/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 53/2016/QĐ-UBND Hà Nội
3950/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3950/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Long Xuyên An Giang
2129/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2129/QĐ-TTg 2017 Phương án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
2436/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2436/QĐ-BTTTT 2017 Danh mục mã định danh cơ quan trao đổi văn bản điện tử
58/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 58/2017/QĐ-UBND Quy định quản lý sử dụng và giá cho thuê nhà ở công vụ Bắc Kạn
1467/QĐ-HQQN
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1467/QĐ-HQQN 2017 Quy định giám sát kỷ cương kỷ luật hành chính Quảng Ninh
2488/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2488/QĐ-BTTTT 2017 cơ cấu tổ chức Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông
64/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 64/2017/QĐ-UBND sử dụng vốn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng để cho vay Lạng Sơn
2715/QĐ-BTC
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2715/QĐ-BTC 2017 tiếp nhận xử lý hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cá nhân cho thuê tài sản
1972/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1972/QĐ-BKHĐT 2017 giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940