tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Quyết định

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
64/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 64/2017/QĐ-UBND sử dụng vốn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng để cho vay Lạng Sơn
2715/QĐ-BTC
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2715/QĐ-BTC 2017 tiếp nhận xử lý hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cá nhân cho thuê tài sản
3939/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3939/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin An Giang 2018
6061/QĐ-BYT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6061/QĐ-BYT 2017 bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh chữa bệnh
45/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2017/QĐ-UBND biện pháp quản lý thuế hoạt động kinh doanh vận tải Bắc Giang
2127/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2127/QĐ-TTg 2017 phê duyệt Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài
1354/QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1354/QĐ-BXD 2017 suất vốn đầu tư xây dựng mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt
3910/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3910/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban tỉnh An Giang
65/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 65/2017/QĐ-UBND đấu giá quyền khai thác khoáng sản thẩm quyền Ủy ban Bắc Kạn
47/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 47/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 53/2016/QĐ-UBND Hà Nội
59/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 59/2017/QĐ-UBND biện pháp trách nhiệm quản lý thu thuế kinh doanh vận tải Bắc Kạn
3082/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3082/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính mới Biển Hải đảo Sở Tài nguyên Huế
32/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 32/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 03/2017/QĐ-UBND thu tiền bảo vệ Vĩnh Long
1564/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1564/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính bảo trợ xã hội Sở Lao động Tuyên Quang
3588/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3588/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành cơ khí Cần Thơ
8984/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 8984/QĐ-UBND 2017 đặt tên điều chỉnh độ dài đường phố Hà Nội
3320/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3320/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Sơn La
8956/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 8956/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước Hà Nội 2018
2124/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2124/QĐ-TTg 2017 đảm bảo an sinh xã hội người dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển
3768/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3768/QĐ-BKHCN 2017 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Khoa học 2018
2948/QĐ-BNV
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2948/QĐ-BNV 2017 Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ cơ quan ngang bộ
41/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 41/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 40/2014/QĐ-UBND xử lý cán bộ vi phạm dân số Quảng Trị
2125/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2125/QĐ-TTg 2017 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Phú Yên
1296/QĐ-BXD
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1296/QĐ-BXD 2017 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật
55/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 55/2017/QĐ-UBND Quy định quản lý nhà nước về giá Đồng Tháp
3767/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3767/QĐ-BKHCN 2017 Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến Bộ Khoa học 2018
6667/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6667/QĐ-UBND 2017 kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội Hồ Chí Minh
2820/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2820/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch Cải cách hành chính Lâm Đồng 2018
2119/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2119/QĐ-TTg 2017 định hướng phát triển đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và quốc gia
105/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 105/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh Huế
4867/QĐ-BCT
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4867/QĐ-BCT 2017 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 2018
2814/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2814/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Điều lệ sửa đổi Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng
48/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 48/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản lĩnh vực thông tin truyền thông Bắc Kạn
5886/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5886/QĐ-BGDĐT 2017 phòng chống bạo lực học đường cơ sở giáo dục mầm non
72/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 72/2017/QĐ-UBND quy định chế độ quản lý đặc thù Đội Tuyên truyền lưu động Bến Tre
3593/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3593/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ Quyết định 2346/QĐ-UBND Cần Thơ
466/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 466/QĐ-UBND 2017 kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Tuyên Quang
4897/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4897/QĐ-UBND 2017 Chương trình trọng tâm công tác tư pháp Bình Định 2018
3672/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3672/QĐ-BGTVT 2017 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
3075/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3075/QĐ-UBND 2017 sắp xếp sáp nhập và đổi tên gọi tổ dân phố Huế
49/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 49/2017/QĐ-UBND quy định nội dung 01/2017/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai Bắc Kạn
106/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 106/2017/QĐ-UBND Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm mè xửng Huế
71/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 71/2017/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh karaoke Bến Tre
2649/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2649/QĐ-UBND 2017 Danh mục thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Giao thông Hòa Bình
50/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 50/2017/QĐ-UBND Quy định quản lý hoạt động khoáng sản Bắc Kạn
68/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 68/2017/QĐ-UBND mức hỗ trợ trực tiếp hộ gia đình Chương trình bố trí dân cư Long An
1294/QĐ-BXD
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1294/QĐ-BXD 2017 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính Bộ Xây dựng 2018
5838/QĐ-BYT
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5838/QĐ-BYT 2017 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực quản lý Bộ Y tế
299/QĐ-CA
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 299/QĐ-CA 2017 công bố án lệ
5842/QĐ-BYT
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5842/QĐ-BYT 2017 mức độ sẵn sàng cho phát triển ứng dụng công nghệ thông tin y tế
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940