Văn bản thuộc loại Quyết định

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
2488/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2488/QĐ-BTTTT 2017 cơ cấu tổ chức Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông
2853/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2853/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 1.0 Lâm Đồng
64/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 64/2017/QĐ-UBND sử dụng vốn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng để cho vay Lạng Sơn
2479/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2479/QĐ-BTTTT 2017 quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản In và Phát hành
59/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 59/2017/QĐ-UBND biện pháp trách nhiệm quản lý thu thuế kinh doanh vận tải Bắc Kạn
5859/QĐ-BYT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5859/QĐ-BYT 2017 công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc Đợt 18
2095/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2095/QĐ-LĐTBXH 2017 giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
1360/QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1360/QĐ-BXD 2017 Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý
46/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 46/2017/QĐ-UBND giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Hà Nội
38/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 38/2017/QĐ-UBND Quy định công nhận quản lý nghề truyền thống làng nghề Điện Biên
6061/QĐ-BYT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6061/QĐ-BYT 2017 bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh chữa bệnh
2124/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2124/QĐ-TTg 2017 đảm bảo an sinh xã hội người dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển
466/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 466/QĐ-UBND 2017 kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Tuyên Quang
2125/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2125/QĐ-TTg 2017 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Phú Yên
55/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 55/2017/QĐ-UBND Quy định quản lý nhà nước về giá Đồng Tháp
48/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 48/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản lĩnh vực thông tin truyền thông Bắc Kạn
68/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 68/2017/QĐ-UBND mức hỗ trợ trực tiếp hộ gia đình Chương trình bố trí dân cư Long An
6667/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6667/QĐ-UBND 2017 kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội Hồ Chí Minh
3878/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3878/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch phát triển ngành hàng lúa gạo bền vững An Giang
1294/QĐ-BXD
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1294/QĐ-BXD 2017 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính Bộ Xây dựng 2018
32/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 32/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 03/2017/QĐ-UBND thu tiền bảo vệ Vĩnh Long
2119/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2119/QĐ-TTg 2017 định hướng phát triển đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và quốc gia
4922/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4922/QĐ-UBND 2017 bổ sung ngân sách thực hiện kiên cố hóa kênh mương Bình Định
1564/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1564/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính bảo trợ xã hội Sở Lao động Tuyên Quang
8956/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 8956/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước Hà Nội 2018
5842/QĐ-BYT
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5842/QĐ-BYT 2017 mức độ sẵn sàng cho phát triển ứng dụng công nghệ thông tin y tế
3768/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3768/QĐ-BKHCN 2017 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Khoa học 2018
72/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 72/2017/QĐ-UBND quy định chế độ quản lý đặc thù Đội Tuyên truyền lưu động Bến Tre
3767/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3767/QĐ-BKHCN 2017 Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến Bộ Khoa học 2018
41/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 41/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 40/2014/QĐ-UBND xử lý cán bộ vi phạm dân số Quảng Trị
2948/QĐ-BNV
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2948/QĐ-BNV 2017 Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ cơ quan ngang bộ
105/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 105/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh Huế
50/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 50/2017/QĐ-UBND Quy định quản lý hoạt động khoáng sản Bắc Kạn
3320/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3320/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Sơn La
2820/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2820/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch Cải cách hành chính Lâm Đồng 2018
299/QĐ-CA
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 299/QĐ-CA 2017 công bố án lệ
5838/QĐ-BYT
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5838/QĐ-BYT 2017 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực quản lý Bộ Y tế
3588/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3588/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành cơ khí Cần Thơ
2814/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2814/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Điều lệ sửa đổi Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng
3075/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3075/QĐ-UBND 2017 sắp xếp sáp nhập và đổi tên gọi tổ dân phố Huế
5886/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5886/QĐ-BGDĐT 2017 phòng chống bạo lực học đường cơ sở giáo dục mầm non
8984/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 8984/QĐ-UBND 2017 đặt tên điều chỉnh độ dài đường phố Hà Nội
2649/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2649/QĐ-UBND 2017 Danh mục thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Giao thông Hòa Bình
3406/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3406/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước Bình Phước
106/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 106/2017/QĐ-UBND Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm mè xửng Huế
49/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 49/2017/QĐ-UBND quy định nội dung 01/2017/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai Bắc Kạn
3672/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3672/QĐ-BGTVT 2017 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
71/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 71/2017/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh karaoke Bến Tre
4897/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4897/QĐ-UBND 2017 Chương trình trọng tâm công tác tư pháp Bình Định 2018
3082/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3082/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính mới Biển Hải đảo Sở Tài nguyên Huế
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162