Văn bản thuộc loại Quyết định

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
47/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 47/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 53/2016/QĐ-UBND Hà Nội
2128/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2128/QĐ-TTg 2017 phê duyệt Quy hoạch tổng thể Khu du lịch Phong Nha Kẽ Bàng
2715/QĐ-BTC
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2715/QĐ-BTC 2017 tiếp nhận xử lý hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cá nhân cho thuê tài sản
2706/QĐ-BTC
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2706/QĐ-BTC 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý thuế Bộ Tài chính
62/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 62/2017/QĐ-UBND quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên Bình Phước
821/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 821/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 2018
6061/QĐ-BYT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6061/QĐ-BYT 2017 bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh chữa bệnh
2492/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2492/QĐ-BTTTT 2017 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin
2455/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2455/QĐ-BTTTT 2017 Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với Khối cơ quan Bộ Thông tin
1972/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1972/QĐ-BKHĐT 2017 giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước
2457/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2457/QĐ-BTTTT 2017 Chỉ số cải cách hành chính của Cục trực thuộc Bộ Thông tin
2119/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2119/QĐ-TTg 2017 định hướng phát triển đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và quốc gia
2124/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2124/QĐ-TTg 2017 đảm bảo an sinh xã hội người dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển
1296/QĐ-BXD
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1296/QĐ-BXD 2017 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật
2125/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2125/QĐ-TTg 2017 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Phú Yên
2820/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2820/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch Cải cách hành chính Lâm Đồng 2018
2649/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2649/QĐ-UBND 2017 Danh mục thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Giao thông Hòa Bình
3593/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3593/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ Quyết định 2346/QĐ-UBND Cần Thơ
48/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 48/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản lĩnh vực thông tin truyền thông Bắc Kạn
49/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 49/2017/QĐ-UBND quy định nội dung 01/2017/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai Bắc Kạn
50/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 50/2017/QĐ-UBND Quy định quản lý hoạt động khoáng sản Bắc Kạn
4922/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4922/QĐ-UBND 2017 bổ sung ngân sách thực hiện kiên cố hóa kênh mương Bình Định
6667/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6667/QĐ-UBND 2017 kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội Hồ Chí Minh
41/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 41/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 40/2014/QĐ-UBND xử lý cán bộ vi phạm dân số Quảng Trị
1564/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1564/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính bảo trợ xã hội Sở Lao động Tuyên Quang
466/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 466/QĐ-UBND 2017 kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Tuyên Quang
3082/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3082/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính mới Biển Hải đảo Sở Tài nguyên Huế
106/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 106/2017/QĐ-UBND Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm mè xửng Huế
105/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 105/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh Huế
32/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 32/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 03/2017/QĐ-UBND thu tiền bảo vệ Vĩnh Long
3878/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3878/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch phát triển ngành hàng lúa gạo bền vững An Giang
3406/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3406/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước Bình Phước
2814/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2814/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Điều lệ sửa đổi Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng
68/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 68/2017/QĐ-UBND mức hỗ trợ trực tiếp hộ gia đình Chương trình bố trí dân cư Long An
55/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 55/2017/QĐ-UBND Quy định quản lý nhà nước về giá Đồng Tháp
2948/QĐ-BNV
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2948/QĐ-BNV 2017 Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ cơ quan ngang bộ
3672/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3672/QĐ-BGTVT 2017 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
299/QĐ-CA
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 299/QĐ-CA 2017 công bố án lệ
3320/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3320/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Sơn La
8984/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 8984/QĐ-UBND 2017 đặt tên điều chỉnh độ dài đường phố Hà Nội
3588/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3588/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành cơ khí Cần Thơ
3075/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3075/QĐ-UBND 2017 sắp xếp sáp nhập và đổi tên gọi tổ dân phố Huế
8956/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 8956/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước Hà Nội 2018
72/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 72/2017/QĐ-UBND quy định chế độ quản lý đặc thù Đội Tuyên truyền lưu động Bến Tre
71/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 71/2017/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh karaoke Bến Tre
3767/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3767/QĐ-BKHCN 2017 Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến Bộ Khoa học 2018
3768/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3768/QĐ-BKHCN 2017 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Khoa học 2018
5886/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5886/QĐ-BGDĐT 2017 phòng chống bạo lực học đường cơ sở giáo dục mầm non
5838/QĐ-BYT
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5838/QĐ-BYT 2017 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực quản lý Bộ Y tế
4897/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4897/QĐ-UBND 2017 Chương trình trọng tâm công tác tư pháp Bình Định 2018
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162