Văn bản thuộc loại Quyết định

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
69/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 69/2017/QĐ-UBND quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban Thanh tra Long An
47/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 47/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 53/2016/QĐ-UBND Hà Nội
5891/QĐ-BYT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5891/QĐ-BYT 2017 kế hoạch cải cách hành chính
63/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 63/2017/QĐ-UBND sửa đổi quy định giá đất tại Bảng giá đất Hà Nam
2706/QĐ-BTC
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2706/QĐ-BTC 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý thuế Bộ Tài chính
485/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 485/QĐ-UBND 2017 sửa đổi 84/QĐ-UBND Bảng giá nước sạch Tuyên Quang
82/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 82/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban tỉnh Quảng Ngãi
22/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 22/2017/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 mức hỗ trợ chi phí khám bệnh người nghèo Hà Giang
3827/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3827/QĐ-BKHCN 2017 chuẩn đo lường quốc gia chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia
2475/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2475/QĐ-BTTTT 2017 Mã bưu chính quốc gia
2283/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2283/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Điều lệ Hiệp hội doanh nghiệp Bắc Giang
466/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 466/QĐ-UBND 2017 kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Tuyên Quang
3320/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3320/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Sơn La
50/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 50/2017/QĐ-UBND Quy định quản lý hoạt động khoáng sản Bắc Kạn
3406/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3406/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước Bình Phước
2820/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2820/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch Cải cách hành chính Lâm Đồng 2018
6667/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6667/QĐ-UBND 2017 kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội Hồ Chí Minh
2649/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2649/QĐ-UBND 2017 Danh mục thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Giao thông Hòa Bình
3082/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3082/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính mới Biển Hải đảo Sở Tài nguyên Huế
68/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 68/2017/QĐ-UBND mức hỗ trợ trực tiếp hộ gia đình Chương trình bố trí dân cư Long An
41/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 41/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 40/2014/QĐ-UBND xử lý cán bộ vi phạm dân số Quảng Trị
32/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 32/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 03/2017/QĐ-UBND thu tiền bảo vệ Vĩnh Long
2119/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2119/QĐ-TTg 2017 định hướng phát triển đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và quốc gia
2124/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2124/QĐ-TTg 2017 đảm bảo an sinh xã hội người dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển
4922/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4922/QĐ-UBND 2017 bổ sung ngân sách thực hiện kiên cố hóa kênh mương Bình Định
5842/QĐ-BYT
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5842/QĐ-BYT 2017 mức độ sẵn sàng cho phát triển ứng dụng công nghệ thông tin y tế
299/QĐ-CA
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 299/QĐ-CA 2017 công bố án lệ
3588/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3588/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành cơ khí Cần Thơ
72/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 72/2017/QĐ-UBND quy định chế độ quản lý đặc thù Đội Tuyên truyền lưu động Bến Tre
2814/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2814/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Điều lệ sửa đổi Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng
8984/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 8984/QĐ-UBND 2017 đặt tên điều chỉnh độ dài đường phố Hà Nội
105/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 105/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh Huế
3768/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3768/QĐ-BKHCN 2017 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Khoa học 2018
4867/QĐ-BCT
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4867/QĐ-BCT 2017 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 2018
3878/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3878/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch phát triển ngành hàng lúa gạo bền vững An Giang
48/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 48/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản lĩnh vực thông tin truyền thông Bắc Kạn
3593/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3593/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ Quyết định 2346/QĐ-UBND Cần Thơ
2948/QĐ-BNV
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2948/QĐ-BNV 2017 Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ cơ quan ngang bộ
1296/QĐ-BXD
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1296/QĐ-BXD 2017 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật
3767/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3767/QĐ-BKHCN 2017 Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến Bộ Khoa học 2018
49/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 49/2017/QĐ-UBND quy định nội dung 01/2017/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai Bắc Kạn
106/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 106/2017/QĐ-UBND Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm mè xửng Huế
5886/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5886/QĐ-BGDĐT 2017 phòng chống bạo lực học đường cơ sở giáo dục mầm non
1294/QĐ-BXD
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1294/QĐ-BXD 2017 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính Bộ Xây dựng 2018
55/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 55/2017/QĐ-UBND Quy định quản lý nhà nước về giá Đồng Tháp
3672/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3672/QĐ-BGTVT 2017 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
71/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 71/2017/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh karaoke Bến Tre
1564/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1564/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính bảo trợ xã hội Sở Lao động Tuyên Quang
2125/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2125/QĐ-TTg 2017 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Phú Yên
8956/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 8956/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước Hà Nội 2018
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162