tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Quyết định

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
106/KHKT-QĐ
Ngày ban hành 11/04/1975
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 106/KHKT-QĐ của Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước : Ban hành 4 tiêu chuẩn Nhà nước
105-KHKT/QĐ
Ngày ban hành 11/04/1975
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 105-KHKT/QĐ Về việc ban hành 27 tiêu chuẩn Nhà nước về ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện
213-QĐ
Ngày ban hành 02/04/1975
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 213-QĐ
213/QĐ
Ngày ban hành 02/04/1975
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 213/QĐ của Bộ Giáo dục : Ban hành Quy chế thi hết cấp I, thi hết cấp II phổ thông
70-KHKT/QĐ
Ngày ban hành 08/03/1975
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 70-KHKT/QĐ
70/KHKT-QĐ
Ngày ban hành 08/03/1975
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 70/KHKT-QĐ của Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước : Ban hành 9 tiêu chuẩn Nhà nước
69/KHKT-QĐ
Ngày ban hành 06/03/1975
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 69/KHKT-QĐ của Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước : Ban hành tiêu chuẩn Nhà nước
69-KHKT/QĐ
Ngày ban hành 06/03/1975
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 69-KHKT/QĐ
11-BT
Ngày ban hành 22/02/1975
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 11-BT
11/BT
Ngày ban hành 22/02/1975
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 11/BT của Phủ Thủ tướng : Về việc chia xã Mường - Giôn thuộc huyện Quỳnh - Nhai, tỉnh Sơn La thành hai xã và đổi tên xã Lạc - Giàn thuộc huyện Yên Dũng, tỉnh Hà Bắc
09-VH/QĐ
Ngày ban hành 21/02/1975
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09-VH/QĐ
47-CP
Ngày ban hành 21/02/1975
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định về việc quản lý đối với ngành Công an nhân dân và về chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân
Số hiệu: 47-CP
Ngày ban hành 21/02/1975
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định Số hiệu: 47-CP
195-PC
Ngày ban hành 27/01/1975
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 195-PC
01-VPNG
Ngày ban hành 08/01/1975
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01-VPNG
1-QĐ
Ngày ban hành 01/01/1975
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1-QĐ
22-BT
Ngày ban hành 11/03/1974
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 22-BT năm 1974 về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã và thị trấn thuộc các huyện Ninh Giang, Chí Linh, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng, Nam Sách và thị xã Hải Dương thuộc tỉnh Hải Hưng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
1251-QĐ
Ngày ban hành 03/12/1973
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1251-QĐ
441-QĐ
Ngày ban hành 28/06/1973
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 441-QĐ
182/QĐ
Ngày ban hành 18/03/1972
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 182/QĐ
1136/QĐ
Ngày ban hành 21/09/1971
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 1136/QĐ
101/LN-QĐ
Ngày ban hành 04/02/1971
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 101/LN-QĐ
420/QD-CTN
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 420/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
912/QD-BNN-QLCL
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 912/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ Thông tư 09/2010/TT-BNNPTNT ngày 26/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1176/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1176/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang
977/QĐ-BNV
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 977/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ hỗ trợ hộ gia đình thu nhập thấp phát triển kinh tế
500/QD-BNN-TCCB
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 500/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao quỹ tiền lương
3558/QĐ-UBND
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3558/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Phương án "Phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả động đất, sóng thần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh"
607/QD-BNN-TY
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 607/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế...
577/QĐ-TTg
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 577/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch
726/QĐ-CHHVN
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 726/QĐ-CHHVN của Cục Hàng hải Việt Nam về việc công bố tuyến dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam và quy định số lượng tối thiểu hoa tiêu các hạng
421/QD-CTN
Ngày ban hành -
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 421/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
672/QĐ-CT
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 672/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
25/2011/QĐ-TTg
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 25/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của các khoản 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 2 Quyết định số 134/2008/QĐ-TTg
Quyết định 1638/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể tha
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1638/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai hoạt động tuyên truyền trên báo chí về gia đình, công tác gia đình năm 2012
15/QD-TA
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 15/QĐ-TA của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thiết bị công nghệ thông tin và hệ thống mạng nội bộ của Tòa án nhân dân tối cao
584/QD-LDTBXH
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 584/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về lao động, người có công và xã hội
557/QĐ-TTg
Ngày ban hành -
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 557/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và hoạt động "Quỹ vì Trường Sa thân yêu"
45/2011/QĐ-UBND HCM
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bãi bỏ Văn bản
14/QD-TA
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/QĐ-TA của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống thư điện tử và các phần mềm nội bộ của ngành Tòa án nhân dân
823/QĐ-BXD
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 823/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư
1110/QD-BNN-TCTL
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1110/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kết quả các hoạt động truyền thông, tập huấn và hướng dẫn phổ biến công nghệ...
1578/QD-UBND
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1578/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết...
163/QĐ-BNN-KH
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 163/QĐ-BNN-KH của BNN thành lập hội đồng thẩm định dự án: "Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030"
1172/QD-BTC
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1172/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố các thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan, thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
Quyết định 1322/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1322/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng kết thi hành Bộ luật Dân dự năm 2005
1048/QD-BTC
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1048/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc miễn thuế hàng quà biếu, quà tặng
396/QD-BKHDT
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 396/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết Kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2012
432/QD-CTN
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 432/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
726-BNGT/TCCB
Ngày ban hành 22/08/1969
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 726-BNgT/TCCB thành lập công ty kiểm kiện hàng hóa xuất nhập khẩu (gọi tắt là VIETALLCO)
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940