tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Quyết định

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
15-BNgT/TCCB
Ngày ban hành 10/01/1967
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 15-BNgT/TCCB năm 1967 về việc hợp nhất Công ty du lịch Hải-phòng và Công ty cung ứng tầu biển Hải-phòng thành Công ty du lịch và cung ứng tầu biển Hải-phòng do Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ban hành
200-NQ/TVQH
Ngày ban hành 18/01/1966
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 200-NQ/TVQH Điều lệ Thuế công thương nghiệp
155-NV
Ngày ban hành 30/04/1965
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 155-NV năm 1965 phê chuẩn việc hợp nhất xã Trưng Trắc thuộc huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và mười xóm của xã An Tường cùng huyện, thành một xã mới lấy tên là xã Hưng Thành do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
120/TTg-NC
Ngày ban hành 22/12/1964
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 120/TTg-NC của Thủ tướng Chính phủ : Quyết định về việc xây dựng khu sản xuất để giải quyết việc làm cho một số phạm nhân hết hạn tù
870-UB-ĐM
Ngày ban hành 24/11/1964
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 870-UB-ĐM năm 1964 ban hành bản định mức năng suất lao động và sử dụng vật liệu số 867-UB-ĐM cho công tác xây dựng đường dây dẫn điện cao thế đi trên không do Chủ nhiệm Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước ban hành
29-VH-QĐ
Ngày ban hành 13/01/1964
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29-VH-QĐ năm 1964 về việc liệt hạng 31 di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh thuộc thành phố Hà Nội và các tỉnh Hà Đông, Hà Bắc, Sơn Tây, Hưng Yên, Nam Định và Vĩnh Phú (đợt II)do Bộ trưởng Bộ Văn hóa ban hành
31-CP
Ngày ban hành 20/03/1963
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31-CP điều chỉnh nhiệm vụ giữa Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Bộ Công an, Bộ Y tế và Tổng Công đoàn Việt Nam
Số hiệu: 31-CP
Ngày ban hành 20/03/1963
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định Số hiệu: 31-CP
31/CP
Ngày ban hành 20/03/1963
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định về việc điều chỉnh một số nhiệm vụ giữa Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Bộ Công an, Bộ Y tế và Tổng Công đoàn Việt Nam
207/CP
Ngày ban hành 06/12/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 207/CP của Hội đồng Chính phủ : Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo trung ương cuộc vận động - nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế, tài chính, chống tham ô, lãng phí, quan liêu -
708-QĐ
Ngày ban hành 10/09/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 708-QĐ
72-TTg
Ngày ban hành 07/07/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 72-TTg
174/QĐ/VP
Ngày ban hành 31/01/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 174/QĐ/VP
368-TTg
Ngày ban hành 13/09/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 368-TTg
368-TTG
Ngày ban hành 13/06/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định thành lập Hội đồng thẩm duyệt chương trình tài liệu đào tạo công nhân kỹ thuật
112-NV
Ngày ban hành 02/05/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 112-NV
273/QĐ
Ngày ban hành 11/07/1960
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 273/QĐ
1158-VH/VP
Ngày ban hành 01/07/1960
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1158-VH/VP năm 1960 ban hành Phụ lục bản Điều lệ tạm thời về quan hệ đặt sách giữa cơ quan xuất bản và Quốc doanh phát hành sách trung ương ban hành do Quyết định 148-VH/QĐ của Bộ trưởng Bộ Văn Hoá
804-QĐ/CA
Ngày ban hành 04/12/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 804-QĐ/CA định ngày cán bộ và chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang, bắt đầu đeo công an hiệu, phù hiệu, cấp hiệu
804/QĐ-CA
Ngày ban hành 04/12/1959
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 804/QĐ-CA
536-TTg
Ngày ban hành 12/12/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 536-TTg năm 1958 về việc quy định nhiệm vụ của các Ủy ban Hành chính các cấp, các cơ quan, nông trường, xí nghiệp thi hành các công tác trong khi thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành
317/QĐ
Ngày ban hành 26/05/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 317/QĐ
203
Ngày ban hành 07/11/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Sắc lệnh số 203 của Chủ Tịch nước : Sắc lệnh cử các ông vào trong Uỷ ban binh bị Việt - Pháp
Không số
Ngày ban hành 02/03/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định Không số
KHÔNGSỐ
Ngày ban hành 02/03/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định truy nhận Chính phủ Liên hiệp kháng chiến của ông Nguyễn Đình Thi, đại diện Quốc hội
20-QĐ
Ngày ban hành 25/01/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 20-QĐ năm 1946 về nhân viên các ngạch sở Thuế quan và Thuế gián thu do Thuế quan và thuế gián thu ban hành
20-QD
Ngày ban hành 25/01/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 20-QĐ
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940