Văn bản thuộc loại Quyết định

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
4867/QĐ-BCT
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4867/QĐ-BCT 2017 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 2018
1296/QĐ-BXD
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1296/QĐ-BXD 2017 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật
3593/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3593/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ Quyết định 2346/QĐ-UBND Cần Thơ
2100/QD-TTG
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Decision 2100/QD-TTg 2017 equitization of parent company Power Generation Joint Stock Corporation
3512/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3512/QĐ-UBND 2017 chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Cần Thơ
2631/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2631/QĐ-UBND 2017 kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ Hòa Bình
41/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 41/2017/QĐ-UBND quyết toán công trình nông thôn được hỗ trợ kinh phí Bắc Ninh
4848/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4848/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường Bình Định
2113/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2113/QĐ-TTg 2017 đầu tư Dự án xây dựng Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục Hà Nội
4857/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4857/QĐ-UBND 2017 phê duyệt suất đầu tư trồng rừng xúc tiến tái sinh rừng Bình Định
3040/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3040/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức Huế
31/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 65/2015/QĐ-UBND Cà Mau
30/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 30/2017/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Bình Tân Vĩnh Long
941/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 941/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ 946/QĐ-UBND địa điểm kinh doanh Karaoke Bắc Giang
21/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1854/2012/QĐ-UBND Hà Giang
2241/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2241/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Điều lệ Hội Đông y Bắc Kạn
2099/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2099/QĐ-TTg 2017 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước Bộ Khoa học
3391/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3391/QĐ-UBND 2017 chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế đối với huyện thị xã Bình Phước
3039/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3039/QĐ-UBND 2017 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Huế 2018
464/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 464/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 1.0 Tuyên Quang
47/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 47/2017/QĐ-UBND sửa đổi 909/2011/QĐ-UBND nhiệm vụ Đài Phát thanh Bắc Kạn
2100/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2100/QĐ-TTg 2017 phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ Phát điện 3
35/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 35/2017/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Gia Lai
37/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 37/2017/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng Điện Biên
3051/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3051/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Mục tiêu chất lượng áp dụng tại Ủy ban Huế 2018
20/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 20/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 01/2016/QĐ-UBND Hà Giang
2627/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2627/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch phòng chống dịch bệnh Hòa Bình 2018
3643/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3643/QĐ-BGTVT 2017 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 2018
3644/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3644/QĐ-BGTVT 2017 Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật
2098/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2098/QĐ-TTg 2017 Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Núi Sam An Giang
3655/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3655/QĐ-BGTVT 2017 phê duyệt Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển Đông Nam Bộ
5831/QĐ-BYT
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5831/QĐ-BYT 2017 thành lập đoàn phúc tra chéo đánh giá sự hài lòng người bệnh
40/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 40/2017/QĐ-UBND giá tối đa dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt Bắc Ninh
2689/QĐ-CTN
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2689/QĐ-CTN 2017 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Kim Giô Sép
2691/QĐ-CTN
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2691/QĐ-CTN 2017 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân cư trú tại Hàn Quốc
2687/QĐ-CTN
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2687/QĐ-CTN 2017 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân tại Cộng hòa Liên bang Đức
2693/QĐ-CTN
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2693/QĐ-CTN 2017 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân cư trú tại Nhật Bản
2690/QĐ-CTN
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2690/QĐ-CTN 2017 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân Suryanarayanan Aathithan
2688/QĐ-CTN
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2688/QĐ-CTN 2017 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân tại Cộng hòa Liên bang Đức
2692/QĐ-CTN
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2692/QĐ-CTN 2017 cho thôi quốc tịch Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức
29/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2017/QĐ-UBND quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Vĩnh Long
2686/QĐ-CTN
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2686/QĐ-CTN 2017 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân cư trú tại Hà Lan
1205/QĐ-UBCK
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1205/QĐ-UBCK 2017 sửa đổi Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán
2090/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2090/QĐ-TTg 2017 Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp Cao su
45/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2017/QĐ-UBND quy định giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi Bắc Kạn
70/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 70/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng Sở Khoa học Công nghệ Bến Tre
3164/QĐ-TTCP
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3164/QĐ-TTCP 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý của Thanh tra Chính phủ
142/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 142/2017/QĐ-UBND sử dụng phí thẩm định đánh giá tác động môi trường Ninh Thuận
40/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 40/2017/QĐ-UBND quy định mức đóng góp kinh phí người nghiện ma túy Quảng Trị
3377/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3377/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng Bình Phước
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162